ARI HUKUK BÜROSU HOŞ GELDİNİZ
MERVE ARI

08:30 / 19:00

Merve Arı, Beylikdüzü avukat büroları arasında olan Arı Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olup, 04/11/1989 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamış olup, 2008 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olarak Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Ve Beylik düzü avukatı olarak ARI Hukuk Bürosu altında faaliyete başlamıştır.

0
Toplam Dosya
0
Memnun Müvekkil
0
Kazanılan Dava
0
Onur ve Ödüller

Hukuki Makaleler

Web sitemiz üzerinde bulunan tüm makaleler ve bilgilendirme amaçlı yazılar tarafımızca kontrol edilerek eklenmektedir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır durumlara göre değişkenlikler gösterebilir davanın seyir açısına göre farklı etmenler olabilir bu detaylar için biz uzmanlara danışabilirsiniz. Beylikdüzü Hukuk Bürosu Merve ARI Hukuk Bürosu

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri olmuştur. Boşanma oranlarının artması nedeniyle müvekkiller profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren Avukatlar dan destek almaya başlamıştır. Mal paylaşımı, nafaka, velayet,protokol hazırlanması  gibi alanlarda büyük bir titizlikle hizmet sunmaktayız.

 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Çekişmeli boşanma davaları,
 • Terk sebebiyle boşanma davaları,
 • Boşanma protokolü,
 • Nafaka ve tazminat talepleri,
 • Mutlak butlan davaları,
 • Nispi butlan davaları,
 • Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
 • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri,
 • Yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık,
 • İddet süresinin kaldırılması,
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Babalık davası,
 • Mal rejimlerine ilişkin sözleşmeler ve davaları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Beylikdüzü Avukat, Boşanma, Ceza, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcilar.

Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, küçükçekmece, Esenyurt, Silivri, Hadımköy, Bakırköy, beylikdüzü avukat büroları, iş avukatı

ILETIŞIME GEÇ

Ceza hukuku alanında soruşturma aşaması olarak adlandırılan kolluk ve savcılık süreçleri dahil olmak üzere, kovuşturma aşaması olarak adlandırılan mahkeme sürecinde de davanın yürütülmesi ve devamında cezaların infazı aşamalarında cezai yaptırım riski taşıyan tüm işlemlerle ilgili olarak müşteki, mağdur ve şüpheli veya sanık sıfatında olan kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu alanında yürütülen akademik/ bilimsel çalışmalar ve Yargıtay Kararları güncel olarak takip edilerek, müvekkillerimize geniş kapsamlı bir avukatlık hizmeti verilmektedir.

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Çocuk Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • İcra Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Askeri Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Haksız tutuklama,gözaltı nedeniyle tazminat davaları başvuruları
 • Şikayet-suç duyurusu dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz/İstinaf Kanun Yollarına başvuru dilekçelerinin hazırlanması
 • Karar düzeltme ve kanun yararına bozma başvuruları
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretlerinin yapılması
ILETIŞIME GEÇ

Günümüzün en önemli davalarından biri de iş hukuku davalarıdır. Bu alanda çoğu işçi kanunun kendilerine verdiği hakları bilememektedir. İşten haksız yere çıkarılma, görev değişikliği ve benzeri sebeplerle bu haklar sorgulanmakta ve araştırılmaktadır. Alanında uzman kadromuz ile birlikte, bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca mevzuattan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 • İş ve Hizmet Sözleşmesi hazırlanması
 • İş yeri devri, işveren değişikliği alanında hukuki hizmetler
 • İş hukuku uyuşmazlıklarında dava ve icra takibi
 • İş yeri devri
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri
 • İş kazalarında işçi/işveren vekilliği
 • İş sözleşmesinin feshi davaları
 • İşçi/işveren vekilliği
 • Sigorta hizmet tespit davaları
 • İş sözleşmesinin haklı/ haksız feshi ve geçerli/ geçersiz fesih alanlarında hukuki danışmanlık
 • İşe iade davaları
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işçilik alacakları konulu davalar
 • Haksız rekabet ve gizlilik sözleşmeleri
ILETIŞIME GEÇ

Borcun tahsil edilemediği durumlarda  alacaklının talebi üzerine icra davaları açılmaktadır.  Şirket iflaslarını hukuki olarak gösterme,icra takibi, borcun tahsil edilmesi ve ya devam eden icra,iflas davalarının takibi konularda İcra-İflas  Avukatları uzman hizmet sunmaktadır.

 • Genel Haciz Yolu ile Takip
 • İlamlı-İlamsız-Kambiyo Senetlerine Özgü Takipler
 • Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine İlişkin Takipler
 • Borca & İmzaya İtiraz ve İtirazın Kaldırılması & İtirazın İptali Davaları
 • Takibin İptali Davaları
 • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları
 • Takas – Mahsup Davaları
 • İcra takibine konu borca ve işlemiş faizine ilişkin olarak özel bilirkişi raporu tanzimi
ILETIŞIME GEÇ

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkına da ki uyuşmazlıkların yaşandığı hukuk alanıdır. Gayrimenkul davaları , tapu iptali ve tescili davası, ecri-misil davası, müdahalenin önlenmesi davası, şufa davası, imar uygulamalarından kaynaklanan tapu da iptal ve tescil davaları gibi mülkiyet hakkı, (izale-i şuyu), tapu devir işlemlerinin iptali, ve benzeri davaları kapsamaktadır.  Mülkiyet hakkına yapılan anlaşmazlıkları çözen ve Türkiye’de yaygın olarak görülen, tapu, sicil, tescil,  arsa,kadastro, toprak, gibi davalarla da ilgilenmekte olup bu alanlarda da hizmet vermekteyiz.

 • Tespit davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Şufa (önalım) davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • Tapu iptal davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
 • Kat Mülkiyeti,
 • Kira sözleşmesi hazırlamak,
 • Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı,
 • hapis hakkı davası,
 • Kira tespit davası,
 • Tahliye davaları.
ILETIŞIME GEÇ

Miras Hukuku Avukatı hisselerin belirlenmesi,vasiyetname düzenlenmesi,veraset ilamı alınması, mirasın bölünmesi,  gibi elzem konularda faaliyet göstermektedir. Bu alanda hizmet alacağınız avukatın alanında kesinlikle uzman olması ve bu tür davalarda doğabilecek her türlü sorunda profesyonel çözümler sunması gerekmektedir. Miras vergisi, Tenkis davası, Miras paylaşımı, mirastan mal kaçırma, reddi miras gibi davalarda da miras hukuku avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Vasiyet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mirasın reddi,
 • Tasarrufların iptali,
 • Tereke tespiti,
 • İzale-i şüyuu,
 • Vakıf tesis edilmesi,
 • Yerli ya da yabancı fonların kurulması gibi işlemleri gerçekleştirilmesi,
 • Mirasçılık belgelerinin alımı,
 • Veraset vergilerinin ödenmesi,
 • Miras kalan bankadaki paranın müşterek mülkiyetten paylı mülkiyete çevrilmesi.
ILETIŞIME GEÇ

Tüketici Hukuku bireylerin hizmet aldıkları veya satın aldıkları ürünlerle ilgili kurum yada kuruluşlar tarafından mağdur kaldıkları durumların önüne geçmeyi hedefleyen bir hukuk alanıdır. Tüketicinin maruz kaldığı mağduriyetlerin giderilmesi, nasıl bir yol izleneceğini , haklarının ne olduğunu nasıl dilekçe yazılacağı ve dava açılacağı gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

 • Ayıplı Mal (Tüketicinin Kullanabileceği Seçimlik Haklar) Ayıplı malın iadesi, değişimi, onarılması
 • Ayıplı Hizmet ( Ayıplı Hizmetten kaynaklanan maddi-manevi zararın tazmini)
 • Sözleşmedeki Haksız Şartlar
 • Mesafeli Sözleşmeler
 • Kapıda Satış, İnternet Satışları, Kampanyalı Satışlar, Taksitle Satışlar
 • Devremülk, Paket Tur, Abonelik Sözleşmeleri
 • Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler
 • Tüketici Mahkemeleri tarafından ürünlerin üretiminin, satışının durdurulması, malın toplatılması
ILETIŞIME GEÇ

İnternet ve Bilgisayar teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren kötüye kullanımda yaygınlaşmıştır. Bilişim suçlarının en başında e-ticaret yani  İnternet üzerinden alınan malların görüldüğü gibi çıkmaması ve ya  kişilerin dolandırılmaları yer almaktadır. Sosyal Medya dan hakaret,kırıcı, aşağılayıcı söylemler de bu alanda yer almakta olup; Bilişim hukukuna ters düşen her konuda faaliyet göstermekteyiz.

 • İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali ve korunması (Manevi Tazminat Davaları)
 • İnternete erişimin engellenmesi
 • Siber saldırılar
 • Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram) üzerinden kişilik haklarının ihlali
 • Adli bilişim (Dijital delillerin elde edilmesi ve analizi)
 • İnternet aracılığıyla dolandırıcılık,TCK m. 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık kapsamında bilişim sistemlerinin, banka veya Kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlar
 • E-ticarette yaşanan hukuksuzluklar
ILETIŞIME GEÇ

Milletler Arası Özel Hukuk

Milletler arası özel hukuk, yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkilerde izlenecek hukuksal süreçtir. Türk Mahkemelerinin milletler arası yetkisine, yabancı mahkemelerden veya yabancı hakem kuruluşlarından alınacak ve Türkiye’de tanıması ve tenfizi yapılacak kararlarda dikkate alınması gereken hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktayız.Milletler Arası  Mülkiyet Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku ve Uluslararası Ticari Sözleşmeler gibi milletler arası özel hukukunun birçok alanında, müvekkillerimiz için çözümler üretmekteyiz.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku alanında yer alan  Şirket Tavsiyeleri, Sermaye  yapılandırma gibi konular başta olmak üzere, bu tür konularda hukuksal hizmetin verildiği bir hukuk alanıdır. Günümüzde ki ithalat-ihracat yoğunluğun da ki artışı da göz önünde bulundurursak, Ticaret Avukatı hem Türk Ticaret Kanunu  hem de Uluslararası ticaret hukuku alanında hizmet vermektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat davaları  ihmal,tedbirsizlik yahut kasıtlı olarak herhangi  kişiyi maddi manevi zarara uğratmanın sonucunda görülmektedir.  Kasıtlı ya da  kasıtsız haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel kişisel saldırıya uğrayan bireyler manevi tazminat davaları açabilirken, maddi olarak zor durumda bırakılan bireyler maddi tazminat davası açabilirler.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen Dünya  ile birlikte çoğu alanda olduğu gibi bu alanda da haksız kazanç elde edilmektedir .İnternet kullanımının yaygınlaşması fikir hırsızlıklarına çeşitli imkanlar sunmuştur. Bu imkanların en başında  Korsan yani orijinalin taklidi yapılan veya izinsiz kullanılan; MP3, CD, Kitap, Makale, giyim,gıda gibi kişiye ya da firmalara özel fikirler maalesef taklit edilerek piyasaya sunulmaktadır.Karşılaşılan bu alanların hepsi Fikri Mülkiyet Hukukuna girmekte olup; Dünya genelinde bu tür davalar açılmaktadır. Fikri Mülkiyet Avukatları olarak müvekkillerimize marka ve patent hukuku dahil olmak üzere faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka – patent lisans sözleşmeleri gibi mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz.

ILETIŞIME GEÇ

01

EN İYİ ÖRNEK STRATEJİLERİ

Sizin davanıza örnek izlenebilecek yolların stratejisini yaratıyoruz.

02

BELGELERİNİZİ İNCELİYORUZ

Sizin bize teslim ettiğiniz belgelerin yeterliliğini nasıl kullanabileceğini inceliyoruz.

03

SONUÇLAR ELDE EDİLİYOR

Dava ile ilgili tahmini sonuçları ve dava sürecini çözümlüyoruz.

SIK SORULAN
SORULAR

Bir avukatın mesleki bilgisinden yararlanmak her zaman çok önemli olsa da avukat tutmak bir zorunluluk değildir. Ancak bir avukatın size çok yardımı olacağını unutmamak gerekir. Kişiler hukuk ve usul konusunda yeterli bilgi sahibi olduklarından kesin olarak emin değillerse, bir avukatın yardımına başvurmalıdırlar. Kişilerin mali durumu avukat tutmaya uygun değilse ve gerekli şartları da taşıyorlarsa bu durumda bulundukları ilin Barosuna başvurarak “Adli Yardım” kapsamında kendilerine avukat ataması yapılmasını talep etme hakkına da sahiptirler.

Boşanma, evlenmekten çok daha kapsamlı bir hukuki durumdur. Boşanma davası da diğer tüm davalar gibi avukat yardımı olmadan yürütülebilir. Boşanma davası HMK hükümlerine göre yürütülür. Bu nedenle dava açanın ya da davalının hem aile hukuku alanında bilgisinin bulunması hem de HMK usul kurallarına hakim olması gerekmektedir. Aksi halde büyük hak kayıpları meydana gelme olasılığı çok yüksektir.

Avukat herhangi bir hukuki durumda ne yapacağını bilmesinin yanı sıra, onu nasıl ve ne zaman yapacağını da bilen kişidir. Hukukçu olmayan bir kişinin, davasını hukukun tüm kurallarına göre yürütmesi ve sonuçlandırması oldukça zordur.

Boşanma davasında avukatla temsil edilen kişinin davasında tüm hakları korunarak, esas ve usul kurallarına uygun olarak davası tamamlanır. Bu nedenle boşanma davalarında kişinin avukatla temsil edilmesi oldukça önemlidir.

* Anlaşmalı boşanma davaları
* Anlaşmalı boşanma davaları,
* Çekişmeli boşanma davaları,
* Terk sebebiyle boşanma davaları,
* Boşanma protokolü,
* Nafaka ve tazminat talepleri,
* Mutlak butlan davaları,
* Nispi butlan davaları,
* Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
* Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
* Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri,
* Yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık,
* İddet süresinin kaldırılması,
* Velayetin değiştirilmesi,
* Babalık davası,
* Mal rejimlerine ilişkin sözleşmeler ve davaları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

* Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri
* Ceza soruşturmalarında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili
* Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma
* Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi
* Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım
* Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği
* Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek, buraya metin gelecek’ yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında ‘lorem ipsum’ anahtar sözcükleri ile arama yapıldığında henüz tasarım aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri geliştirilmiştir.

testimonial-team (Demo)
SEDA SE****N

Merve hanım ile görüştük ve davamın çok zor bir süreçten geçebilceğini fakat en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacaklarını belirtmişlerdi bu süreçte biraz tedirgindim fakat çok sağolsun ilgili ve işini hakkıyla yapan sayılı kişilerden teşekkürler, arı hukuk bürosu 🙂

testimonial-team (Demo)
ERGÜN A****Y

Arı Hukuk Bürosu ile görüşmeler sonucu ilk önce beni dinlediler ve sonrasında davam için gerekli araştırmaları yaparak en kısa süre içerisinde benimle tekrar iletişime geçip dava seyrini belirttiler ve kısa sürede en iyi sonuçları tarafıma ulaştırdılar teşekkürler Merve ARI 🙂

son makaleler

Mirasın Hükmen Reddi Davası
Mirasın Hükmen Reddi Davası

Mirasın hükmen reddi davası hangi koşullarda açılabilir? Türk medeni hukuku miras kanunları gerekliliğince; miras bırakanın ölümünden sonra terekenin tüm kazanılmış…

Miras Sözleşmeleri
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri nelerdir ve nasıl yapılmalıdır sorularının yanıtlarını, Avcılar avukat tarafından düzenlenen bu yazımızda bulabilirsiniz. Miras sözleşmesi, yaşayan kişinin malvarlığına…

Tüm problemlerinizde biz burada bekliyoruz

Bize ulaşın!

çalışma saatleri

Pazartesi – Cuma : 08:30 – 19:00
Cumartesi : 08:30 – 17:00

biz buradayız

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:1, Ekinoks Residance E2 Blok Kat: 4 D: 17
Telefon : 0 (553) 172 07 02
Telefon 2 : 0 (212) 872 07 02