44 Soruda Boşanma Davası

44 Soruda Boşanma Davası

44 soruda boşanma davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan yazımızı mutlaka okumalısınız.

Kadın ve erkeğin resmi şekilde ortak hayatlarını birleştirmeleri sebebiyle, evlilik kurumu kurulmuş olur. Kurulan evlilik birliğiyle tarafların yapması gereken belli başlı yükümlülükler oluşur. Taraflardan biri ya da her ikisi de bunları yerine getirmezse eğer, ortak hayat çekilmez hale gelir. Ortak hayatın çekilmezlik koşulu oluştuğu zaman, geçerli olan resmi evliliğin sonlandırılması talep edilir. Resmi olan evliliğin sonlandırılması için, resmi şekilde boşanma davası açılması gerekir. Yazımızın içeriğindeki bilgilerle, boşanmaya dair maddi ve manevi bütün detaylar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

1-Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Boşanma istemi oluşan çiftler, 2 şekilde bu davayı açabilirler. Türk Hukuk sistemimizin kabul ettiği bu dava türleri; anlaşmalı ve çekişmeli şeklinde olabilmektedir. Anlaşmalı olarak davanın açılabilmesi için, tarafların maddi ve manevi olarak ayrılığın bütün sonuçlarında uzlaşması gerekir. Fakat taraflar; Tazminat, velayet, mal paylaşımı, nafaka ve diğer unsurlarda uzlaşma sağlayamazsa eğer, dava çekişmeli olarak açılır.

2-Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Hukuku, boşanmaların geçerli sebeplere dayanması gerektiğini belirtmiştir. Temelde dava sebepleri, özel sebepler ve genel sebepler olarak 2 kısma ayrılır. Özel sebepler Kanun koyucu tarafından belirli bir sınırlama içerisindedir. Bu grupta yer alan dava konu başlıkları şu şekilde olmaktadır; Hayata kast edilmesi, zina yapılması, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, onur kırıcı davranış ve terk etmedir. Genel sebepler kısmında yer alan konu maddeleri oldukça geniştir. Bu alan için en kısa tabirle, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve ortak hayatın çekilmez olmasına sebep olacak unsurların bütünüdür diyebiliriz.

3-Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının açılma şekli, boşanmanın türüne bağlı olmaktadır. Her iki boşanma türünde de en temel evrak, hazırlanan boşanma talepli dilekçe olmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları için hazırlanacak dilekçenin konusunda, geçerli olan dava sebebi kesin olarak beyan edilmelidir. Ayrıca dilekçenin içeriğinde davanın unsurlarını oluşturan sebepler, tanıklar, deliller, maddi ve manevi bütün talepler yer almalıdır. Anlaşmalı davaların dilekçesi daha kısa olmaktadır. Çünkü bu dava türü için, tarafların maddi ve manevi her konuda uzlaşma sağladığını beyan eden bir boşanma protokolü hazırlanır.

4-Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarının usule uygun şekilde açılabilmesi için, yetkili ve görevli mahkemenin doğru şekilde bilinmesi gerekir. Bu dava türünde yetkili mahkeme, son 6 ay içinde yerleşim yeri olarak gözüken yani ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu Adliye olmaktadır. Görevli mahkeme ise, Aile Mahkemesi olmaktadır. Aile Mahkemesinin Kurulu olmadığı Adliyelerde ise, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

44 soruda boşanma davası başlıklı makalemize devam ederken, boşanma davasının maddi giderlerinden ve boşanmaya dair diğer bilgilerden bahsedeceğiz.

5-Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Nelerdir, Ne Kadar Tutar?

Boşanma davasının açılması ve ilerletilmesi için, belli başlı harçların Adliyeye ödenmesi gerekmektedir. Dava açılış harçları ve dava süresi içerisinde posta giderlerinin miktarı, her yıl değişikliğe uğramaktadır. Ödenmesi belirlenen bütün giderler, her yıl düzenli şekilde Baro tarafından belirlenir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davalarının açılabilmesi için, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütlerde geçerli bir neden olmalıdır. Ayrıca taraflardan birinin boşanmayı istememesi durumunda ve evlilikte 1 yılını doldurmayan kişilerde bu şekilde dava açabilirler. Davanın niteliğine uygun şekilde hazırlanan dilekçe, davacı ya da davacının vekil avukatı tarafından Adliyeye teslim edilir. Bunun sonrasında gerekli harç ödemeleri yapılır ve dava süreci başlatılmış olur.

6-Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha mı Avantajlıdır?

Halk arasında bilinen yanlışlardan biride, davayı açan davacı tarafın bu süreçte daha avantajlı olacağıdır. Bu kesinlikle yanlış olan bir bilgidir. Davacı taraf kendi sebeplerine göre davasını açtıktan sonra, açılan dava davalı tarafa bildirilir. Sonrasında davalı tarafında, karşı dava açma hakkı olur. Davanın avantajlı olan tarafı, sadece iddialarını kanıtlayabilen taraf olmaktadır.

7-Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının bitiş süreleri birbirinden farklı olmaktadır. Ayrıca dava süresinin bitişindeki en önemli faktörlerden biride, davanızı avukat ile ilerletmeniz olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası avukat eşliğinde ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanırken, avukatsız olan şekillerinde ortalama 6 ay sürmektedir. Çekişmeli boşanma davası avukat eşliğinde ortalama 1,5 yıl sürerken, avukatsız olan davalarda bu süre 3 yıla kadar çıkabilmektedir.

8-Boşanma Davasında Ekonomik Durum Araştırması Nedir?

Tarafların sosyal ekonomik düzeyinin belirlenmesi için, hazırlanan düzenleme şekli ekonomik araştırmadır. Tarafların bulunduğu Emniyet Müdürlüğüne gerekli yazılar gönderilerek bu işlemin yapılması sağlanır. Araştırmanın içeriğinde tarafların; Gelir ve gider bilgileri, taşınmaz mal bilgileri yer alır.

9-Çekişmeli Boşanma İle Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Fark Nedir?

Çekişmeli ve boşanma davası, birbirinin zıttı olan iki tür diye belirtebiliriz. Anlaşmalı davalar, her iki tarafında konularda uzlaşması sebebiyle kısa sürede sonuçlanır. Fakat çekişmeli davalarda konular hakkında uzlaşma sağlanamayan unsurlar yer alır ve taraflardan biri, boşanma istemeyebilir. Bu sebeple de daha uzun sürede biter ve bu dava sürecinde hâkim kendisine sunulan delil belgelerini gerekli şekilde inceleyerek, boşanmanın sonuçlarında (Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı vb.) yer alan konular hakkında karar verir.

10-Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu mudur?

44 soruda boşanma davası başlıklı yazımızı okumaya devam ederek, konu hakkında pek çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Boşanmalarda duruşmalara katılma zorunluluğu şekle tabii olmaktadır. Avukat ile ilerletilen davalarda, vekil tayin edilen avukat müvekkili adına duruşmalara katılım sağlayacaktır. Fakat avukatı olmayan tarafın davaya katılım sağlaması ilerleme kaydedebilmesi için, oldukça önemlidir. Özellikle davacı taraf, duruşmaya katılım sağlamazsa eğer, dava dosyasının reddedilmesi gerçekleşebilir.

11-Kadınlar Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir mi?

Boşanmanın sonlanmasından sonra kadın olan taraf davacı ya da davalı olması fark etmeksizin, hemen evlilik yapamaz. 300 günlük beklenmesi gereken iddet süresinin sonlanmasından sonra, kadın olan taraf yeniden evlilik yaşayabilir. Belirlenen günün öncesinde tekrardan evlilik birliği kurmak isteyen kadın, iddet süresinin kaldırılması için gerekli işlemleri yapmalıdır.

12-Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Kadınlar boşanma davasındayken, şiddet gördüyse ya da böyle bir durumla karşılaşacağını düşünüyorsa 6284 sayılı Kanun maddesi gerekliliğince, koruma kararı alarak karşı tarafı kendinden uzak tutma hakkına sahiptir. Ayrıca bu dava süreci devam ederken, ortak konutta çocuklarıyla yaşama hakkına ve maddi yoksunluğa düşme ihtimali olduğunda kendisine ve çocuğuna nafaka bağlanması hakkına sahiptir.

13-Boşanma Davasında Erkeğin Hakları Nelerdir?

Ülkemizde sıklıkla yanlış bilinen bir durum, erkeklerin boşanmadaki hakları olmaktadır. Erkeğin dava içerisinde hiçbir hakkı yokmuş gibi yanlış bir algı olmaktadır. Oysaki dava sürecinin başlaması ile birlikte hem kadın hem de erkek için haklar eşit olmaktadır. Burada önemli olan unsur, tarafın istekleri konusunda haklı sebeplerinin olmasıdır. Yani erkek olan tarafta; Koruma kararı, velayet, nafaka vb. etkenler için talepte bulunabilmektedir.

14-Eşlerden Biri Boşanmak İstiyor, Diğeri Boşanmak İstemiyorsa Ne Yapılmalıdır?

Boşanmanın çekişmeli dava olarak başlatılma sebeplerinden biride, tek taraflı olarak boşanmanın istenmesidir. Davacı taraf tek taraflı bir istekle davayı açtıysa eğer, davaya konu olan sebepleri doğru şekillerde ispat ederse, mahkemenin vereceği kararla boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olur.

15-Boşanma Davasında Avukat Tutulması Şart mıdır?

Türk Medeni Hukuku, boşanma davalarında avukat ile çalışma zorunluluğu belirtmemiştir. Seçim tamamen taraflara ait olmaktadır. Fakat önemli bir hususu belirtmek isteriz ki; Avukat, davanızı hukuki işlem şekli itibariyle en doğru şekilde ilerletebilir. Bu şekilde ilerleyen dava süreçleri daha kısa zamanda sonuçlanır, ayrıca maddi ve manevi bir kayıpta yaşanmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı şekilde boşanan taraflar, hem maddi hem de manevi olarak çok daha az yıpranırlar. Çünkü bu dava şeklinin sonlanması oldukça hızlıdır, bu sebepten dolayı da maliyeti daha az olmaktadır. Taraflar evlilik birliğinde zorunlu olan 1 yıllık süreyi doldurduysa ve boşanmanın bütün şartlarında anlaştıysa, hazırlanan protokolde bunu beyan ederler. Belirlenen mahkeme gününde de hâkim karşısında bunları beyan eden tarafların, boşanması gerçekleşir.

44 soruda boşanma davası başlıklı makalemizin içeriğinde, hem anlaşmalı boşanma davası hakkında hem de çekişmeli boşanma davası hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

16-Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, taraflar arasında resmi şekliyle oluşturulan imzalı protokol ve boşanma davası dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu iki evrakla, Adliyeye gerekli başvuru yapılır. Adliyede harç ödemeleri yapıldıktan sonra, dava açılmış olur.

17-Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Hukukuna göre; 1 yıl evli kalan tarafların her ikisi de ortak hayatı sonlandırmak isterse ve boşanmanın sonuçlarında anlaşmaya varırsa, anlaşmalı olarak boşanma davası açma hakları vardır. Bu boşanma türü için hazırlanan dilekçede, boşanmanın sebebinin beyan edilmesine gerek olmamaktadır.

18-Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Döner mi?

Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasından, taraflardan birinin kesinleşmeye kadar vazgeçme hakkı olmaktadır. Hazırlanan protokolden vazgeçen ya da dava gününde hâkime verdiği beyanda protokolü kabul etmediğini veya boşanmak istemediğini beyan eden taraf olursa dava reddedilir. Reddedilen davanın devam etmesini isteyen taraf olursa eğer, çekişmeli olan boşanma türünde dava açabilir.

19-Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Gerekli mi?

Bu sorunun yanıtını “Hayır” olarak verebiliriz. Çünkü Kanun koyucu avukat şartı belirten bir madde düzenlemesi yapmamıştır. Fakat unutulmaması gereken bir durum, avukatsız ilerletilen davada hak kaybı yaşanma ihtimalinin yüksekliğidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davalarının ne kadar süreceği konusu, pek çok unsura bağlıdır. Fakat bilinmesi gerekir ki, avukat ile ilerletilen her dava süreci hem mağdur olmaya engel olur, hem de kısa sürede davanın sonuçlanmasına sebep olur.

20-Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasının süresi uzun olur ve buda tarafların daha çok yıpranmasına sebebiyet verir. Süreç avukat eşliğinde olursa eğer,  1 ya da 1,5 yıl içerisinde biter. Fakat bu süreç avukatsız ilerletilirse çok daha fazla sürebilir. Dava içerisinde yapılacak herhangi yanlış uygulaması sebebiyle, davanızın reddi gerçekleşirse boşanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtını vermek daha zor olur. Çünkü bazı reddedilme koşullarında 3 yıl dava açma hakkınız ortadan kaldırılır.

21-Boşanma Davası Devam Ederken Başka Biriyle Duygusal Bağ Kurulabilir mi?

Evlilik birliğinin kurulmasından itibaren tarafların sadakat yükümlülüğü oluşur. Bu yükümlülük boşanma gerçekleşene kadar da devam eder. Bundan dolayı da, boşanma davanız sonuçlanmadan kurulan duygusal bağ sadakat yükümlülüğüne uygunsuz davranış olarak sayılır.

22-Boşanma Davası Devam Ederken Eşler Barışırsa Ne Olur?

Boşanma davası sonuçlanmadan önce taraflar barışmaya karar verirse, mahkemeye bu durum beyan şeklinde sunulmalıdır ve davadan feragat yani davadan vazgeçme işlemleri yapılmalıdır. Yapılan bu işlemden sonra dava reddedilir ve evlilik birliğinin devamı sağlanır.

44 soruda boşanma davası başlıklı yazımızdan bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca yazımızın içeriğinde ulaşamadığınız farklı bilgiler için, internet sayfamızda yer alan diğer makale içeriklerinden faydalanabilirsiniz.

23-Çekişmeli Boşanma mı, Anlaşmalı Boşanma Davası İle mi Boşanmalıyım?

Hukuk sistemi taraflara 2 şekilde boşanma olanağı sunmuştur. Fakat burada önemli olan unsur, hangi boşanma davasının içeriğine uygun olguların yaşandığıdır. Acele şekilde boşanmak istiyorum diyerek, düşünmeden verilen anlaşmalı boşanma kararından dolayı mağduriyetlerde yaşanabilmektedir. Bunun içinde, konusunda uzman avukattan destek almanız ve boşanmanın olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir.

24-Boşanma Davasında Aldatma Nasıl İspat Edilir?

Aldatma yani zina, özel boşanma sebeplerindendir. Zina sebebiyle dava açan davacı taraf, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Şahit beyanları, resim, video, otel kayıtları, sosyal medya içerikleri, farklı bir ceza davasının beyanları vb. bütün unsurlar davada delil niteliği taşımaktadır.

25-Ses Kayıtları, Videolar, Whatsaap, Facebook Mesajları Delil Sayılır mı?

Genel olarak dava seyrinde bu tarz bilgilerin paylaşılması, özel hayatın gizliğini ihlal etmektedir. Dava sebebinin ispat edilebilmesi için başka bir delil oluşturulamadığı müddetçe, bir kerelik olarak mahkemeye sunulabilecek delillerdendir.

26-Eşinden Şiddet Gören Eş Ne Yapmalıdır?

Eşinden şiddet gören kişi, ilk olarak darp rapor almalıdır. Bu darp raporu eşliğinde gerekli şikâyet müracaatları yapılabileceği gibi, koruma kararının alınmasında da sürecin daha hızlı olması rapor sayesinde sağlanabilir.

27-Darp Raporu Nasıl Alınır?

Şiddete maruz kalan kişi vakit kaybetmeden darp raporu almalıdır. Davalarda delil niteliği taşıyan bu düzenleme oldukça önemlidir. Özel hastane ya da Devlet hastanesinden alınabilecek olan bu rapor, kolluk kuvvetlerinin sevk yapmasıyla da alınabilmektedir.

28-Eşlerden Birinin Türk Vatandaşı Olmaması Türkiye’de Boşanmaya Engel midir?

Türk Vatandaşlığına sahip olan eş, yabancı uyruklu eşine Türkiye’de boşanma davası açabilmektedir. Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı 14. Maddesi bu doğrultuda düzenlemeler yapmıştır.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davasının maddi sonuçlarından biride, nafaka olmaktadır. Nafaka ödemesini hak eden taraf, ayrılık sebebiyle maddi yoksunluğa düşecek olan taraf olmaktadır. Nafaka ödemesi için tek koşul maddi yoksunluk olmaktadır. Bu kararın verilmesi için, kusur ilkesi aranmaz. Boşanma sürecinin başlaması ile birlikte maddi sıkıntıya düşecek olan taraf için ve müşterek çocuk için, nafaka ödemesi yapılmasına karar verilir.

29-Boşanma Davasında Kimler Nafaka Alabilir?

Nafaka müşterek çocuk için talep doğrultusunda, kesin olarak ödenecek bir uygulamadır. Ayrıca maddi olanakları kısıtlı olan ya da hiç olmayan tarafa da, karşı taraf nafaka ödemesi yapar. Nafaka ödemesinin yapılmasına hâkim karar verir.

30-Nafaka Her Yıl Artar mı?

Gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davalarında verilen nafaka miktarı için, her yıl düzenli olarak artış yapılması gerekir. Çekişmeli olan davalardaki artış miktarını hâkim, tefe tüfe oranına göre belirlemektedir. Anlaşmalı olan boşanma davalarında ise, taraflar hazırlanan protokole her yıl yapılacak nafaka artışının oranını belirtirler.

31-Boşanma Davasında Nafaka Neye Göre Belirleniyor?

Nafaka ödemesinin miktarı davanın türüne göre ayrıma uğramaktadır. Anlaşmalı boşanmaların en temel unsuru, tarafların her konuda uzlaşması olduğu için nafaka miktarı da, taraflarca belirlenir. Çekişmeli olarak açılan boşanma davalarında ise, hâkim tarafların maddi olanaklarına ve giderlerine göre ödenmesi gereken nafakanın miktarını belirler.

32-Boşanma Davasında Eşlerin Kusuru Neye Göre Değerlendirilir?

Kusur ölçütünün kararını verme yetkisi, hâkime ait olmaktadır. Fakat bu oranın belirlenmesi için şahitler dinlenir ve geçerli olan deliller incelenir. Ayrıca hâkim gerekli görmüş olduğu durumlarda, mahkemeye sunulan delillere ek bilgi isteme yetkisine de sahiptir. Kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın maddi ve manevi olarak daha çok hak alma imkânı vardır.

33-Boşanmada Evi Terk Etmek Kusur mudur?

Boşanma davasının açılması kararı ve başlatılan işlemler sonrasında, taraflardan birinin ortak yaşam alanından ayrılması uygun olan unsurdur. Fakat ortada geçerli bir sebep olmadan taraflardan birinin ortak evi terk etmesi halinde, bu eylem geçerli sebebe dayanılarak boşanma davasının açılmasına sebebiyet verir. Terk nedeniyle boşanma davasının açılması için, unsurlar doğru şekilde yerine getirilirse eğer hâkim boşanma davasının kabulüne karar verir.

44 soruda boşanma davası başlıklı makale içeriğimizin yanı sıra, hukuk büromuzla iletişime geçerek avukat ile görüşme yapabilirsiniz.

34-Çocuğa Ödenen İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Devam Eder?

Çocuğa yönelik ödenen nafaka, iştirak nafakası olmaktadır. Nafaka ödemesi yapmasına hükmedilen taraf, çocuk reşit olana kadar bu ödemeyi yapmakla yükümlüdür. Çocuk reşit olduktan sonra nafaka ödemesi kendiliğinden durdurulur. Fakat çocuğun eğitim ve öğretim hayatı devam ediyorsa, gerekli başvurular yapılarak yardım nafakası ödemesi yapılması talep edilebilir.

Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davalarında velayet hakkının talep edilmesi sonrasında, taraflar arasında sıklıkla uzlaşma sağlanamamaktadır. Kendi aralarında bu konuda anlaşma sağlayamayan taraflar için, konu hakkında karar verme yetkisi hâkime ait olmaktadır. Hâkim, taraflar için ve müşterek çocuk için hazırlanan raporları gerekli şekilde değerlendirerek, konu hakkındaki kararını verir. Ebeveynlerden bir tarafa velayet hakkı tanınırken, diğer tarafa da kişisel ilişki kurma için zaman belirlenir.

35-Aile Konutu Şerhi Nedir?

Taraflar boşanma davasının başlaması ile birlikte, karşılıklı olarak belirli mallar üzerinde hak iddia eder ve paylaşımın bu şekilde yapılmasını ister. Fakat kötü niyetli olan taraf, bazı malları kaçırarak satışını yapar ya da başkalarına devredilmesi için gerekli işlemleri yapar. Yaşanılan ortak evinde satışının ya da devrinin yapılmaması için, aile konut şerhi koydurulur.

36-Boşanma Davası Devam Ederken Evi Terk Eden Eş Konutu Satışa Çıkarabilir mi?

Taraflardan birinin mal kaçırmak adına aile konutunu satışa çıkartması, her durumda kusurlu olan bir davranış olmaktadır. Bu şekilde yaşanılan durumlarda, karşı tarafın ispat etmesinden sonra, mal kaçıran taraf hakkında gerekli işlemler yapılır. Yapılan satışı ya da devri evi terk eden tarafın yapmasında uygulanacak işlemlerde bir farklılık olmaz.

37-Hangi Durumlarda Velayet Babaya Verilir?

Velayet hakkının babaya tanınma hakkı, koşullar gerçekleştiği takdirde olabilecek bir durum olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar velayetin babada olmasına karar verilmesi konusunda uzlaşırsa, velayet hakkı babada olur. Çekişmeli boşanma davasında ise, oluşan olgu ve şartların yanı sıra çocuğun yaşı, eğitimi, özel bakımı ve kendi isteği kapsamları değerlendirilerek, velayetin babaya verilmesine karar verilebilir.

38-Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Velayet kararının verilebilmesi iki şekle tabi tutulmaktadır. Bunlardan ilki tarafların bu konuda uzlaşma sağlamasıdır, diğeri ise mahkemede verilen velayet kararıdır. Bu sebeple de, velayet hakkının hangi tarafa verileceği hakkında net cevap vermek olanaksızdır. Velayet kararı gerekli olan değerlendirmeler sonrasında, çocuğun çıkarları korunarak verilir.

44 soruda boşanma davası başlıklı yazımızın devamında ise tanıklar, mal paylaşımı ve boşanma davasının bitiminden sonra yapılması gereken işlemlerden bahsedeceğiz.

39-Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında taraflar birbirlerinin kusur oranlarını, mahkemeye ispat edebilmek için tanık ve delil belirlerler. Tanıktan kasıtla belirtilen kişi, tarafların hangi olayları yaşadığını bilen kişi y ada kişiler olmaktadır. Eğer tanık doğru olmayan beyanlarda bulunursa, hakkında yalancı şahitlikten dolayı işlem yapılır.

40-Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir mi?

Boşanma davalarının sebeplerine ve yaşanılan olgulara göre hem maddi, hem de manevi olarak tazminat talep etme hakkı olmaktadır. Tazminat hakkı tek taraflı olan bir olgu değildir. Yani her iki tarafta, maddi ve manevi fark etmeksizin tazminat talep edebilir. Fakat bilinmelidir ki, talep edilen tazminatın alınabilmesi için, koşulların uygun olması gerekir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davalarının içeriğinde mal paylaşımı yapılırken, davanın türü de önemli olmaktadır. Daha açıklayıcı şekilde belirtecek olursak; Anlaşmalı davalarda taraflar mal paylaşımı konusunda uzlaşma sağlamak zorundadır, aksi olan durumlarda anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. Çekişmeli boşanma davalarında ise, seçilen bir mal rejimi uygulaması varsa, bu doğrultuda paylaşım yapılır. Seçilen bir mal rejimi yoksa edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

41-Düğünde Takılan Takılar Kadının Hakkı mıdır?

Türk Medeni Hukuku Kanunlarına göre, düğünde takılan bütün ziynet eşyası değerinde olan takı vb. unsurların hepsi kadına ait olmaktadır. Boşanma ve ayrılık davalarında da kadına bu ziynet eşyalarının tamamının iadesi ya da ederi kadar ödemesi yapılmalıdır.

42-Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir?

Boşanma davasında mal paylaşımı tarafların arasında yapılan anlaşmaya göre yapılamıyorsa eğer, mal rejimi uygulamasına uygun olacak şekilde, hâkim tarafından yapılır. Taraflar evlilik birliği içerisinde belirli bir mal rejimi seçimi yapmadıysa, mallar alınan tarihe göre yarı yarıya oranda paylaşılır. Paylaşılan malların evlilik birliği içerisinde edinilmesi gerekmektedir.

43-Boşanma Davasında Verilen Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davasının bitmesinden sonra verilen 2 haftalık itiraz süresi vardır. Taraflar belirlenen bu süre içerisinde itiraz hakkını kullanabilirler. Taraflar 2 haftalık kesinleşme süresinde herhangi bir işlem yapmazlarsa eğer, boşanma davası kesinleşmiş olur.

44-Boşanma Kararı Nüfus Kaydına Ne Zaman Ve Nasıl İşlenir?

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra, nüfus kayıt işlemlerinde değişiklikler için, gerekli işlemler yapılmalıdır. Bu konu hakkında kesin bir gün söylenemez. Fakat belirtebiliriz ki; Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra vakit kaybetmeden nüfus kayıt işlemleri için gerekli olan uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

44 soruda boşanma davası başlıklı makalemizi okuduktan sonra, dava süreci hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak Boşanma Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder