Adam Kaçırma Ve Alıkoyma

Adam Kaçırma Ve Alıkoyma

Adam kaçırma ve alıkoyma tabirinin bir diğer açılımı da kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma yani hürriyeti tehdit etmektir. Türk Ceza Kanunu madde 190/1’den yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Bir kişiyi hukuka aykırı şekillerde bir yere getirmek ya da bir yerde kalmasını sağlamak hürriyetten yoksun bırakmaktır”. Bu suçu işlemek için veya işlendiği sırada cebir, tehdit ya da hile kullanılması durumlarında verilen ceza ağırlaştırılır.

Suçun korunduğu yarar ise şöyle olmaktadır; kişinin iradesine göre o anda kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın sahip olduğu hareket özgürlüğü, yani yer değiştirme olanağıdır. Başka bir anlatımla bu suçla istediği anda bulunduğu yeri değiştirme olanağının mağdurun elinden alınması cezalandırılmak istenir. Adam kaçırma suçları TCK maddelerinde geniş olarak anlatılmıştır.

Adam Kaçırmada Mağdur

Adam kaçırmada mağdur, teknik araçla veya bir başkasının yardımıyla da olsa, hareket serbestisine yani yer değiştirme yeteneğine sahip herhangi bir gerçek kişi olabilir. Bununla birlikte öğretide hareket etme yeteneğine sahip olmayan, felçli, sakat, uykuda, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olan kişilere karşı bu suçun işlenip işlenilmeyeceği halen tartışılmaktadır.

Mağdurun yani kaçırılan kişinin yaşı, bu suçun cezasında oldukça önemlidir. Çünkü TCK m. 109’a göre suçun çocuğa yani, henüz 18 yaşını doldurmamış kişiye karşı işlenmesi, suçun nitelikli halidir. 765 sayılı TCK bakımından yaşın önemi, suçun 15 yaşına girmeyen bir kişiye karşı işlenmiş olmasının m. 182’de özel olarak düzenlenmiş olmasından kaynaklıdır.

Adam kaçırma ve alıkoyma başlıklı makalemizin son kısmında, cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren unsurlara yer vereceğiz.

Adam Kaçırmada Cezanın Ağırlaştırılma Sebepleri

Adam kaçırmada cezanın ağırlaştırılma sebepleri nelerdir sorusunun yanıtını, maddeler halinde verecek olursak;

  • Fiili işlemek için veya işlediği sırada failin cebir, tehdit y ada hile kullanması
  • Suçun, silahla işlenmesi
  • Suçun, birden fazla kişi tarafından işlenmesi
  • Suçun, belirli kişilere karşı işlenmesi
  • Suçun, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi
  • Suçun, mağdurun ekonomik bakımından önemli bir kaybına neden olması
  • Suçun, cinsel amaçla işlenmesi vb. durumlar cezada artış oranına sebebiyet verir.

Adam kaçırma ve alıkoyma hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Eser ve Eserin Korunması makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder