Aile Hukuku Terimleri

Aile hukuku terimleri, aileye dair açılabilecek olan davalarda geçerli olan terimlerdir. Aile hukuku konu başlıkları açısından oldukça geniş bir hukuk alanıdır. Bu hukuk alanının içerisinde yer alan bazı konu başlıklarını belirtecek olursak;

 • Aile konutuna dair yaşanılan anlaşmazlıklar
 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Evliliğin iptali davası
 • Soyadı davaları
 • Nişandan ayrılma davaları
 • İddet süresinin kaldırılması davası
 • Nafaka davaları
 • Boşanma davaları
 • Müşterek çocuğun velayet davası
 • Vesayet davaları
 • Soy bağının kurulması davası
 • Soy bağının kaldırılması davası
 • Mal rejimi davası
 • Evlat edinme davası
 • Kadına yönelik şiddet davaları

Yukarıda belirtmiş olduğumuz dava başlıkları, aile hukukunda yer alan terimlerin sadece bazılarıdır. Gerek dava süreçlerinde gerekse dava sürecinin sonlanması aşamasında yer alan pek çok terimde vardır. Kişi aile hukuku davasını avukatsız şekilde ilerletmek istiyorsa, aile hukuku terimleri ve bu terimlerin anlamları hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır.

Aile Hukuku Davaları

Aile hukukuna bağlı olarak açılan davaların süreçlerinde avukatla çalışma yapılması zorunlu mudur? Bu sorunun yanıtını “hayır” olarak verebiliriz. Fakat süreçlerde yer alan resmi işlemlerin yoğunluğu ve kişilerin yaşayacağı manevi zorlukları da göz önünde bulundurursak, avukat bilgisi ve deneyiminden faydalanmanın mutlaka avantaj sağlayacağını da belirtmemiz gerekir.

Avukatsız şekilde ilerletilen dava süreçlerinde kişilerin maddi ve manevi pek çok kayıp yaşadığı görülmektedir. Örnek verecek olursak; boşanma davası sürecinde taraf bilgi eksikliği veya resmi işlem süresini geciktirmesi nedeniyle nafaka, tazminat, mal paylaşımı konusunda maddi kayıplar yaşar. Velayet vb. diğer konularda da telafisi zor olacak şekilde manevi kayıplar yaşar.

Velayet, müşterek çocuğun ergin çağa gelene kadar haklarının ebeveynleri tarafından korunmasıdır. Fakat boşanma davası süreçlerinde velayet hakkında da değişiklikler meydana gelir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında velayet hakkında taraflar arasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Aile Hukuku Velayet Davası

Aile hukuku terimleri arasında yer alan velayet davası, müşterek çocuğun haklarının korunması adına açılan en temel davadır. Evlilik birliği içinde dünyaya gelen müşterek çocuğun velayet hakkı anne ve babaya aittir. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun velayet hakkı ise çocuğun tanınması işlemi yapılmadığı sürece sadece anneye aittir.

Velayet hakkı, evlilik içi ve evlilik dışı dünyaya gelen çocuklarda farklılık gösterdiği gibi boşanma davalarında da farklılık gösterir. Ayrıca çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmesine rağmen, çocuğun çıkarlarını ve gereksinimlerini koruma altına almayan anne ve babaya yönelik olarak da velayet davası açılabilir.

Anne ve babanın en temel görevi çocuğun haklarını korumak ve gereksinimlerini yerine getirmektir. Eğer anne ve baba çocuğun bu haklarını korumazsa ya da çocuğa kötü davranışlarda bulunursa veya çocuğu suça teşvik ederse, 3. Kişiler tarafından anne ve babaya yönelik olarak velayetin kaldırılması davası da açılabilir.

Aile hukuku terimleri ve velayet davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için hukuk büromuzla iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

0

Yorum Gönder