Aile Mahkemeleri Yargılama

Aile mahkemeleri yargılama sistemi nasıl olmaktadır? Aileye, çocuğa ve kadına bağlı olan davaların çoğunluğu aile mahkemelerinde yer alan konulardır. Ayrıca nişan evresinin evlilikle sonuçlanmamasından oluşan haklardan dolayı da aile mahkemelerine başvuru yapılabilir.

Davaların açılabilmesi için öncelikle bilinmesi gereken bir durum, davanın hangi mahkemede açılabileceğidir. Bu konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olursanız davanızın reddi gerçekleşir. Bu sebeple de belirtmek isteriz ki;

  • Boşanma davaları
  • Velayet davaları
  • Nafaka davaları
  • Nişandan ayrılma davaları
  • Soy bağı davaları
  • İddet süresinin kaldırılması davası
  • Mal paylaşımı davası
  • Aileye dair olan diğer davalar aile mahkemelerine başvuru yapılarak açılmaktadır.

Hukuk sistemimize göre bu davaların süreçlerinin avukatla ilerletilmesi zorunlu değildir. Fakat kişi hak kaybı yaşamak istemiyorsa mutlaka bir avukat desteği almalıdır.

Aile Mahkemesi Yargılama

Aile mahkemeleri yargılama iki şekilde olmaktadır. Bunlar; sözlü yargılama ve yazılı yargılama şeklindedir. Yazılı yargılama dilekçe hazırlanarak olmaktadır. Sözlü yargılama ise, mahkemeye gidilerek hâkim karşısında beyanda bulunma ile olmaktadır.

Yazılı yargılama sistemine bağlı olan süreçte kişi kendisi dilekçesini hazırlayabileceği gibi konu hakkında avukat desteği de alabilmektedir. Özellikle dava süreci başlatılırken dilekçe hazırlanır. Hazırlanan dilekçe mahkemeye iletilir ve mahkeme dava sürecine başlama kararı alırsa bu dilekçe davalı yani karşı tarafa iletilir. Karşı tarafa dilekçenin ulaşmasından sonra davalı tarafta kendi savunmasını yaptığı bir dilekçeyi mahkemeye iletir ve bunun sonrasında da cevap dilekçesi yazma sırası davacı yani davayı açan tarafa geçer.

Yukarıda belirttiğimiz karşılıklı dilekçe yazma işlemi davanın türüne göre değişiklik yapmaktadır. Aile mahkemesi davalarında sadece belirttiğimiz cevap dilekçeleri yazılmaz. Bunun yanı sıra deliller, şahitler, talepler ve bütün istekler için mahkemeye dilekçe sunulur.

Sözlü yargılama sisteminde ise, kişi mahkemeye giderek ya da mahkemeye ulaşım sağlamayacak şekilde uzakta yaşıyorsa mahkemenin de onay vereceği Adliye içerisinde sözlü beyanlarını belirtir. Özellikle şahitlerin sözlü beyanları oldukça önemlidir. Tabi bunun yanı sıra şahitlerin beyan ettikleri de ispatlanır şekilde olmalıdır. Aksi olan durumlarda şahitler yalan beyanda bulunmuş sayılır.

Aile Mahkemesinde Dava Açma

Aile mahkemeleri yargılama şekli kadar önemli olan bir konuda bu mahkemede nasıl dava açılabileceğidir. Her mahkemenin işleyiş şekli farklılık göstermektedir. Bu sebeple de bilinmesi gerekir ki; Dava açmak isteyen davacı taraf bütün kanun maddelerine uygun şekilde dava açmalıdır. Eğer dava açma usulü hatalı veya eksik olursa mahkeme davanın reddedilmesine karar verir.

Aile mahkemesinde açılan davalarda konularına göre farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak; Anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce taraflar boşanmayı ve bütün diğer maddeleri kabul ederler. Bunun sonrasında da hazırlanan protokol ve dilekçe eşliğinde mahkemeye başvuru yapılır ve gerekli harç ödemeleri yapılır. Fakat çekişmeli boşanma davası açılırken sadece taraflardan birinin hazırlamış olduğu dilekçeyi mahkemeye iletmesi ve gerekli harç ödemelerini yapması yeterli olur.

Bir farklı dava konusu velayet davasında da iki şekilde dava açılabilir. Velayet davasını çocuğun ebeveynlerinden biri açabileceği gibi, 3. Kişiler olarak nitelendirilen kişilerde açabilir. Ebeveynler karşılıklı olarak velayet hakkında dava açılabilecekken, 3. Kişi çocuğun çıkarlarının korunmadığını ispat edecek durumdaysa anneye, babaya ya da ikisine de dava açabilir.

Aile Mahkemesi Avukatı

Aile mahkemeleri yargılama usulünden bahsettikten sonra belirtmek isteriz ki; avukatla dava ilerletme zorunluluğu aile mahkemesi için geçerli değildir. Fakat dava süreçleri içerisinde yapılması gereken resmi işlemler, düzenlenmesi gereken dilekçeler, şahit beyanları, talep dilekçeleri ve diğer bütün işlemler kanunların belirlediği şekilde yapılmalıdır.

Aile mahkemesi avukatları da süreçler hakkında bilgi sahibi olan donanımlı kişilerdir. Mahkeme süreçlerinde avukatların en temel görevi; işlemlerin süresi içinde kanuna uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve müvekkilinin hakkını savunmaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz nedenlerden dolayı mahkeme sürecinin avukatla ilerletilmesinin daha uygun olacağını söylemek isteriz. Aksi olan durumlarda kişiler hak kaybı yaşarlar ve bu hak kaybının telafisi olmayabilir.

Aile mahkemeleri yargılama ve aile mahkemesi davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder