Aile Mahkemesi Davaları Nelerdir

Aile mahkemesi davaları nelerdir ve dava süreçleri nasıl ilerlemektedir? Hukuk sistemimize göre her mahkeme alanının ilgilenmiş olduğu dava konuları farklılık göstermektedir. Aile mahkemesinde görülen davaları belirtecek olursak;

– Anlaşmalı boşanma davası

– Çekişmeli boşanma davası

– Evi terk eden tarafa terk ihtarı gönderilmesi

– Evliliğin iptali davası

– İddet süresinin kaldırılması davası

Velayet davası

Nafaka davaları

Mal paylaşımı davası

– Aile konutuna şerh koyulması

– Aile konutuna koyulan şerhin kaldırılması

– Nişandan ayrılma davası

– Evlat edinme davaları

– Aile mallarının korunması davası

– Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davaları

Babalık davası

– Soy bağının kurulması davası

– Soy bağının reddi davası

Vesayet davası

– Evlilik sonrası soyadı değişikliği davası

– Aileyi ilgilendiren yabancı mahkeme kararlarının tanınması

Aile Mahkemesi Hangi Davalara Bakar

Aile mahkemesi davaları nelerdir sorumuzun yanıtlarını vermeye devam ederken aile mahkemesinin işleyişinden bahsetmeye devam edeceğiz. Türk medeni kanunu 4787 sayılı kanun maddesi içeriğinde aile mahkemelerine yer verilmiştir.

Aile mahkemelerine yapılan ilk başvuru dilekçe eşliğinde olur. Konu hakkında detaylı bilgiler, davaya neden olan unsurlar ve davanın kanıtları hazırlanan dilekçe eşliğinde mahkemeye sunulur. Davayı başlatan tarafın sıfatı davacı olmaktadır. Davanın açıldığı taraf olan yani davaya çağrılarak katılan taraf ise davalı taraf sıfatında yer alır.

Hâkim, dilekçenin ulaşması ile gerekli incelemelerini başlatır ve davanın açılıp açılmayacağına karar verir. Usul ve esasa uygun şekilde açılan davalar devam ederken yanlış işlem yapılan davalar mahkeme tarafından reddedilir.

Aile Mahkemesi Ceza Verir Mi?

Aile mahkemelerinde görülen davaların sonucunda tam kusurlu ya da kusurlu olan tarafa bazı yaptırımlar uygulanır. Hâkim, dava hakkında bütün değerlendirmeleri yapar ve yaptırım hakkında kararını verir. Hakkında karar verilen tarafın mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etme hakkı vardır. Fakat yapılacak olan itiraz süresi içinde olmalıdır.

Mahkemenin verdiği karara itiraz etmek isteyen taraf, kesinleşme süresinden önce konu hakkında işlem yapmalıdır. Dava bitmişse bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine başvuru yapılır. Fakat dava devam ediyorsa aynı mahkemeye itiraz dilekçesi sunulmalıdır.

Aile mahkemesi ceza verir mi sorusunun yanıtını verecek olursak; Aile mahkemesi sadece kişilere maddi veya manevi yaptırım uygulatır. Hapis vb. kararları verme yetkisi Ceza mahkemelerine ait olmaktadır.

Aile Mahkemesi İstinaf

Aile mahkemesi davaları nelerdir yazımıza devam ederken istinaf mahkemesinden bahsedeceğiz. Açılan davalar yerel mahkeme olarak da bilinen ilk mahkemede görülür. İlk mahkeme gerekli olan bütün incelemeleri yaptıktan sonra yetkisini kullanarak mahkemenin kararını taraflara açıklar. Davacı ya da davalı fark etmeksizin kişilerin bu karara itiraz etme hakkı vardır.

Mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etmek isteyen taraf, karar kesinleşmeden önce itiraz hakkını kullanmalıdır. Süresi içinde itiraz hakkı kullanılmazsa, taraf mahkemenin vermiş olduğu kararı kabul etmiş sayılır.

Karara itiraz etmek isteyen taraf İstinaf mahkemesine başvuru yapmalıdır. İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken konuya uygun şekilde istinaf dilekçesi düzenlenir. Düzenlenen dilekçe içeriğinde dava konusu, davanın kararı ve karara itiraz nedenleri yer almalıdır. İstinaf mahkemesi yapılan başvuru sonrasında sunulan dilekçeyi inceler ve gerekli gördüğü durumlarda ek delillerin mahkemeye ulaştırılmasını ister. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesi sonucunda gerekli görülürse ilk mahkemenin vermiş olduğu karar değiştirilebilir.

Aile Mahkemesine Başvuru Yapılması

Aile mahkemesi davaları nelerdir sorusunun yanıtını verdikten sonra bu mahkemeye nasıl başvuru yapılabileceğinden bahsedeceğiz. Aile ve aileye dair olan bütün konular hakkında dava açılma istemi oluştuğu zaman Aile mahkemesine başvuru yapılır. Eğer kişinin başvuru yaptığı Adliyede aile mahkemesi yoksa Asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir.

Aile mahkemesine başvuru yapılırken ilk olarak davacı tarafın dava dilekçesi oluşturulmalıdır. Mahkeme bu dilekçeyi davalı tarafa iletir ve bu şekilde davalı tarafında kendisini savunma hakkı oluşur. Davalı taraf, cevap dilekçesini hazırlayarak davaya katılım sağlamış olur.

Davacı ve davalı tarafın dilekçelerini mahkemeye ulaştırmasından sonra ilk olarak ön inceleme duruşması gerçekleştirilir. Bunun sonrasında dava konusuna göre diğer duruşmalar sırası ile gerçekleşir.

Aile mahkemesi davaları nelerdir ve boşanma davası hakkında detaylı bilgi edinmek için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder