Aile Mahkemesi Yargılama Usulü

Aile mahkemesi yargılama usulü nedir? Yargılama; Mahkemenin süreci ilerletme şeklidir. Mahkeme alanına göre yargılama usulü yaparak davacı ve davalı hakkında karar verir. Türk medeni hukukumuza göre yargılama usulü, yazılı ve sözlü olarak iki gruba ayrılmaktadır. Her mahkemenin yargılama usulü farklılık gösterir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin uygulama maddesinin içeriğinde açık şekilde bir yargılama usulüne yer verilmemiştir. Fakat kural olarak aile mahkemelerinde, yazılı yargılama yapılmaktadır. Burada bahsi geçen yazılı yargılama mahkemeye sunulan dilekçelerdir. Dilekçeler içerisinde; yaşanılan vakıalar, şahitler, talepler vb. diğer isteklere yer verilmektedir.

Aile mahkemesi içerisinde yer alan belli başlı davalarda, süreç içerisinde sözlü yargılama usullerine de yer verilir. Bu durum da, hâkim gerek tarafları gerekse şahitleri dinler ve bu şekilde taraflarının iddialarının delillerinin bir kısmını oluşturur. Aile mahkemesi yargılama usulü, mahkemenin sonuçlanmasını belirttiğimiz şekillerde yapar. Ayrıca hâkim gerekli gördüğü alanlarda tarafların farklı delil sunması için yetkili kurum ve kuruluşlardan belge isteme hakkına sahiptir.

Aile Mahkemesi Neye Bakar

Aile mahkemesi davalarının içeriğinde; Aile, kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik yapılan uygulamalar yer alır. Bunların yanı sıra evlilik öncesi yaşanan nişan döneminde gerçekleşen vakıalar içinde bu mahkeme biriminde dava açılır. Aile mahkemelerinde, boşanma ve boşanmanın sonuçlarında yer alan maddi ve manevi tazminat hakları da görülmektedir.

Yazımızın içeriğinde de belirttiğimiz üzere, aile mahkemesi biriminde aile ve aileye dair olan tüm konular yer almaktadır. Hukuk sistemimize göre, her davanın mahkemesi farklı şekilde belirlenmiştir. Bu sebeple de açılması talep edilen her dava bölümüne uygun şekilde yapılmalıdır.

Aile Mahkemesi Nedir

Aile mahkemesi yargılama usulü hakkında bilgi verdiğimiz yazımızda, bu mahkeme biriminden de açık şekilde bahsedeceğiz. Adliye birimlerinin içerisinde yer alan aile mahkemelerinde;

  • Boşanma davası ve boşanmanın sonuçlarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • İddet süresi
  • Nişandan ayrılma sonrası maddi ve manevi tazminat davası
  • Soy bağının kurulması ve reddi
  • Boşanma sonrası soyadı kullanma usulleri
  • Nafaka davaları
  • Velayet davası
  • Mal paylaşımı davası
  • Vesayet davaları
  • Diğer aile konularının davalarının süreçleri ilerletilir ve sonuçlandırılır.

Aile mahkemeleri genel olarak her adliyenin içerisinde vardır. Fakat bağlı bulunduğunuz adliyede aile mahkemesi birimi kurulmamışsa, bu durumda yetkili olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Dava açmak istediğiniz sürede, yetkili ve görevli olan mahkemede dava açmanız gerekmektedir. Bağlı bulunan birimlerde dava açılmazsa, davanız hâkim tarafından reddedilir.

Aile mahkemesi yargılama usulü ve aile mahkemesinde yer alan tüm davalar hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder