Aile Mahkemesinin Görevleri

Aile Mahkemesinin Görevleri

Aile mahkemesinin görevleri ve yetkileri nelerdir? Aile mahkemesi, aileye ve çocuklara yönelik olarak gerekli olan bütün tedbir ve kararların alındığı yetkili ve görevli mercidir. Aile mahkemeleri, özel mahkemeler statüsünde yer almaktadır. Hemen her Adliyede olması gerekmektedir bu mahkemelerin. Eğer ki, Adliyede aile mahkemesi yer almıyorsa, onun yerine asliye hukuk mahkemeleri görevli mahkeme olmaktadır.

Aile mahkemeleri kapsamında yer alan bütün görevler, 4787 sayılı kanunun 4 ve 6 maddeleri ile 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleri ile belirlenmiştir. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, bu mahkemelerin içeriğinde pek çok dava konusu yer almaktadır. Aile mahkemesinin görevleri ve bakmakla yükümlü oldukları davalar bağlantılı olmaktadır.

Aile Mahkemesinin Yükümlülükleri

Aile mahkemesinin yükümlülükleri konumuz hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

 • Şiddet mağduru olan kadın, çocuk ve diğer kişilerin haklarının korunması
 • Boşanma davaları
 • Boşanma protokolünden kaynaklanan sorunlar
 • Boşanan kadının eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi davası
 • Boşanma davasındaki mal paylaşımı davaları
 • Soy bağının kabulü ya da itirazı davaları
 • Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davaları
 • Vesayet davaları
 • Evlenmenin butlanı davaları
 • Evlenmenin iptali davaları
 • İddet süresinin kaldırılması davaları
 • Çocuğun velayetine ilişkin olan konulardan kaynaklanan bütün davalar
 • Boşanmadan kaynaklı olan maddi ve manevi tazminat hakları davaları ve diğer davalar aile mahkemesinin görevleri içerisinde yer almaktadır.

Boşanma Davalarında Özel Yargılama

Boşanma davalarında özel yargılama usulleri de uygulanmaktadır. 4721 sayılı Kanun içerisinde yer alan bu yargılama kuralları gerekliliğince;

 • Hâkim, boşanma ya da ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına tamamen her yönden kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış olarak saymaz
 • Hâkim, bu olgular karşısında gerek re’sen gerekse istem üzerine taraflara yemin ettiremez
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarı hâkimi etkilemez
 • Hâkim, kanıtları serbest şekilde değerlendirir
 • Boşanma ya da ayrılığın sonuçlarında yapılması gerekenler ve kabul edilenler, hâkim tarafından boşanmayı ve koşulları kabul edilmediği süre içinde geçerli sayılamaz

Aile mahkemesinin görevleri ve aile mahkemesi içerisinde yer alan dava konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Babalık Hükmü makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder