Aile Mallarının Korunması Davası

Aile mallarının korunması davası hangi koşullarda ve nasıl açılabilir? Aile mallarının korunması kapsamında biri de, aile konutu şerhi olmaktadır. Türk medeni kanunu madde 194 içeriğinde bu konudan bahsedilmektedir.

Aile mallarının korunmasına dair dava hakkında, Türk medeni kanunu madde 199 içeriği oluşturulmuştur. Kanun maddesi içeriğinde ayrıca tasarruf yetkisinin sınırlandırılması kapsamı yer alır. Bu madde içeriği şöyledir; Ailenin ekonomik varlığının korunması ya da evlilik birliğinden oluşan mali bir sorumluluğun yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin isteği üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun isteğiyle yapılabileceğine karar verir.

Ayrıca hâkim, eşlerden birinin taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf yetkisini ortadan kaldırmaya karar verirse, re’sen verilen kararın tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verilir.

Aile Malları Korunma Davası

Aile mallarının korunması davası hakkında bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

  • Davanın açılma sebebi, ailenin ekonomik etkenlerinin korunma altına alınması amaçlı olmalıdır
  • Eşlerden birinin dava açma hakkını kullanması gerekir
  • Hâkimin mal varlığı değeri belirlemesi gerekir
  • Mal varlığına yönelik belirlenen değerle ilgili tasarruf, davacının beyanıyla yapılabilir
  • Hâkim, dava devam ederken gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür
  • Sınırlama talepleri ve sonuçları ölçülü şekilde olmalıdır
  • Sınırlamalar somut şekilde yapılmalıdır
  • Davacı, sınırlama getirilmesini istediği mal varlıklarını açık şekilde beyan etmelidir. Hâkimin konu hakkında detaylı bilgisi olmalıdır
  • Ailenin ekonomik varlıkları üzerinde yaşadıkları tehlike, mahkemeye ispat edilmelidir

Aile Mallarının Korunması Davası Dilekçesi

Aile mallarının korunmasına dair olan davalarda avukatla çalışma zorunluluğu yoktur. Fakat bu davanın telafisi mümkün olmayan maddi kayıplara da yol açabileceği kesinlikle bilinmelidir. Bu sebeple de avukatla dava sürecinin ilerletilmesi, maddi ve manevi hak kayıplarının önüne geçebilecek olan tek unsurdur.

Dava sürecinizi avukat eşliğinde ilerletecekseniz, avukatınıza vereceğiniz vekâletname sonrasında işlemleriniz başlayabilir. Vekil olan avukatınız, dava dilekçesini hazırlar ve resmi işlemleri de tamamlayarak mahkeme sürecinin başlatılmasını sağlar.

Dava sürecinizi avukatsız şekilde ilerletecekseniz, internet sayfamızda da yer alan dava dilekçesi örneklerinden yararlanabilirsiniz. Fakat kanunen yapılması muhtemel olan değişiklikleri de dilekçe hazırlığınızı yaparken göz önünde bulundurmalısınız.

Aile mallarının korunması davası ve aileye dair olan tüm dava içeriklerinde, kanuni destek almak için Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder