AİLE VE BOŞANMA AVUKATI

Boşanma davası, bireylerin mevcut evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre açmaları gereken bir dava türüdür. Bireyler, mevcut evlilik birliklerini sırf boşanmak istedikleri için sona erdiremezler, zira aile kurumu toplumumuzda kutsaldır ve yasa ile de güvence altına alınmıştır.

Bu anlamda boşanmak isteyen bireyler, kanunda yazılı boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açmalı ve bu boşanma sebeplerinin var olduğunu da delillerle ve tanık beyanları ile de kanıtlamalıdırlar.

Boşanma davası açan birey, evlilik birliğinde kanunda yazılı boşanma sebeplerinin mevcut olduğunu boşanma davasında kanıtlayamazsa, açmış olduğu boşanma davası reddedilecek ve birey boşanamayacaktır.

İşte bu boşanma sebeplerinin neler olduğu ve mevcut evlilik birliğinde bu sebeplerin yer aldığına dair delillendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin olarak alanında uzman boşanma avukatından destek alınması son derece önemlidir.

Boşanma Avukatı

Bilinmesi gereken önemli bir nokta da şudur ki, boşanma davalarında boşanma sebebi yalnızca evlenme tarihinden sonra gerçekleşen sebeplerdir. Yani tarafların nişanlılık dönemlerinde ya da evlenmeden önceki süreçte yaşadıkları ve kanuna göre boşanma sebebi olan olaylar, boşanma davalarında boşanma sebebi olarak dikkate alınmayacaktır.

Boşanma davası ile birlikte de açılan bir diğer dava da ziynet davasıdır. Yargıtay’ın ortak içtihadına göre de “Düğünde takılan ziynet eşyası ve takı paraları hangi eşe takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde “kadına” ait sayılır.” Bu dava da boşanma davası açmak isteyen kadın için önemli bir ayrıntıdır ve boşanma davası açacak olan alanında uzman boşanma avukatı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

Avukat

Boşanma davalarında önemli bir sorun da müşterek ergin olmayan çocukların velayetinin hangi eşe verileceğidir. Müşterek çocukların velayetinin boşanma davasının sonucunda hangi tarafa verileceği her evliliğe ve boşanma sebeplerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, istisnalar dışında yaşı çok küçük olan çocuklarının velayetlerinin genel olarak anneye verildiğini söylemek mümkündür.

Boşanma Avukatı Av. Merve ARI açılacak olan boşanma davalarından önceki süreçte konu ile ilgili danışmanlık vermekle birlikte ayrıca, boşanma davalarıyla birlikte ya da ayrı bir dava şeklinde görülen nafaka, velayet ve ziynet alacağı davalarında titizlikle çalışmakta ve özveri ile davalarını yürütmektedir.

1

Yorum Gönder