Akıl Hastalığı İle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı İle Boşanma Davası

Akıl hastalığı ile boşanma davası nasıl açılmalıdır? Kanunlara uygun şekilde açılmayan davalar için yapılması gereken tek işlem ıslah olmaktadır. Fakat kapsamlara göre, her davanın ıslah edilme yani hatanın düzeltilmesine imkân sunulmamaktadır. Bu sebeple de, dava sürecinde avukat desteği alınması oldukça faydalıdır.

Akıl hastalığı evlilik birliğinin bozularak, ortak hayatın çekilmez olabilmesi için geçerli bir unsurdur. TMK maddelerine göre de, bu sebeple açılan boşanma davaları kabul edilmektedir. Boşanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan belge, deliller hâkim tarafından incelenir ve dava süreci boşanma ile sonlandırılır. İş bu dava için, kurul heyeti tarafından onaylanan akıl hastalığı raporu, akıl hastalığıyla boşanma davası dosyasında kesinlikle olmalıdır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır ve hangi esaslara dikkat edilmelidir. Kanunlarımıza göre, bu dilekçenin hazırlanması için avukat desteği şart olarak belirtilmemiştir. Davacı olan yani davayı açan taraf, isterse dava dilekçesini kendisi hazırlayabilir. Fakat belirtmemiz gerekir ki; Akıl hastalığından kaynaklı açılan boşanma davası usullerinde dikkat edilmesi gereken pek çok unsur vardır ve yapılan yanlış usuller davanın reddine sebep olur.

Boşanma davası dilekçesinin içerisinde;

  • Akıl hastalığının başladığı tarih
  • Kurul tarafından verilen akıl hastalığı rapor beyanları
  • Ortak hayatın çekilmezliğine sebep olan vakıalar
  • Deliller ve şahitler
  • Talepler
  • Diğer Kanuni bilgiler akıl hastalığı ile boşanma davası açılırken hazırlanan dilekçede yer almalıdır

Hastalık Sebebiyle Boşanma Davası Açılması

Hastalık sebebiyle boşanma davası açılması, TMK hükümlerine göre geçerli bir sebep olur mu? Ülkemizde uygulanan kanunlar gerekliliğince, boşanma davasının açılması geçerli bir sebebe dayanmalıdır. Aksi olan durumlarda, mahkeme açılan davanın reddine karar verir.

Yaşanılan her hastalık sebebiyle boşanma davası açılamaz. Boşanma davasının açılabilmesi için geçerli olan hastalıklar arasında, akıl hastalığı ve ileri derece psikolojik hastalıklar uygun olmaktadır. Burada belirtilen hastalıklar, ortak hayatın çekilmezliğini gerçekleştireceği için ve tarafların hayatının tehlikeye girme riski olacağı için, bu tarz hastalık sebebinin kanıtlanmasından sonra dava sonuçlanabilir. Aile Hukuku hakkında detaylı bilgi almak için, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Boşanma Davasında Geçici Tedbir Nafakası için tıklayınız.

0

Related Posts

Yorum Gönder