Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi örneği şu şekilde yapılabilir;

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE
DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVA KONUSU: Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Bu alana maddeler halinde ortak hayatı çekilmez hale getiren unsurlar yazılır.

HUKUKİ SEBEPLER: 4721 sayılı TMK, 6100 Sayılı HMK

DELİLLER: Hastaneden alınan akıl sağlığı yerinde değildir raporu, ilaç reçeteleri ve yaşanılan vakıalara şahitlik yapacak olan kişilerin bilgileri bu alanda belirtilir.

SONUÇ VE TALEP: Boşanmanın sonuçlarında yer alan maddi ve manevi hak talepleri bu alanda belirtilir.

Boşanma davası dilekçesi, vekil avukatınız varsa avukat tarafından düzenlenir. Eğer davanızı avukatsız şekilde ilerletecekseniz, dilekçe içeriğindeki ve dava sürecindeki tüm yükümlülükler size ait olmaktadır.

Boşanma Dava Dilekçesi

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi ve diğer tüm sebeplerden dolayı açılan boşanma davalarında dilekçe düzenlemeleri farklılıklar göstermektedir. Boşanma davası dilekçesi düzenlenirken, kanunen belirlenen ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple de dilekçe düzenlemesi yapılırken ve dava süreci ilerletilirken avukat desteği oldukça önemli bir unsurdur.

Boşanma davası dilekçesi düzenlenirken, ilk olarak davanın türü belirlenmelidir. Dava türü anlaşmalı boşanma şeklinde olacaksa; anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı boşanma davası protokolü düzenlenmelidir.

Boşanma davası, çekişmeli dava şeklinde açılacaksa; öncelikle kanunen geçerli olan boşanma sebebi belirlenmelidir. Belirlenen sebebin ölçütlerine göre de, boşanma dilekçesi düzenlenmelidir. Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde, boşanmaya neden olan unsurlar yer alacaktır. Dilekçede yer verilen tüm unsurlar ispat edilebilir şekilde olmalıdır.
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma
Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi, özel boşanma sebeplerine göre düzenlenmelidir. Türk medeni hukukuna göre boşanma davası açılma sebepleri iki ana temel kısma ayrılarak incelenmelidir. Bunlar;

– Genel Boşanma Sebepleri

– Özel Boşanma Sebepleri

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü davranış ya da onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası
  • Terk nedeniyle boşanma davası
  • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ilkesinde, yukarıda beyan etmiş olduğumuz boşanma nedenlerinin haricinde, ortak hayatı çekilmez hale getiren tüm vakıalar yer almaktadır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesi ve tüm boşanma davası dilekçe düzenlemeleri hakkında destek almak için Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder