Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilir mi? Evlilik birliğini sonlandırma isteği olan taraflardan biri ya da ikisi de boşanma davası açmalıdır. Hukuk sistemimize göre boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası şeklinde açılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken kanunen geçerli olan bir nedenin oluşması gerekmez. Fakat çekişmeli boşanma davası açılırken kanunen geçerli olan bir ya da daha fazla neden oluşmalıdır. 4721 sayılı Türk medeni kanununun 165. Maddesinde, akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasına yer verilmiştir. Akıl hastalığı, ortak hayatın çekilmezliğini oluşturacağı için boşanma davası açılmasında geçerli nedenler arasında yer almaktadır.

Akıl hastalığına bağlı açılan boşanma davasında dikkat edilmesi gereken en temel unsur; akıl hastalığının kanıtlanır olmasıdır. Akıl hastalığının varlığı ve geçmeyecek olması durumu hastane heyeti tarafından rapor edilmelidir. Aksi olan durumda dava mahkeme tarafından reddedilir.

Boşanma Nedeni Olabilecek Psikiyatrik Hastalıklar

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için hasta olan eşin evlilik birliği içinde hasta olması gerekmektedir. Eğer akıl hastalığı evlilik öncesi gerçekleşmişse, evlilik için düzenlenen sağlık raporlarında bu durum belirtilir. Akıl hastalığı da evliğin gerçekleşmesine engel olan bir etkendir. Buna rağmen evlilik gerçekleşmişse bu durumda boşanma davası açılamaz bunun yerine mutlak butlan davası açılır.

Akıl hastası eşe yönelik boşanma davası açılabilmesi için, ortak hayatın çekilmez hale gelmesi gerekmektedir. Bu sebeple belirtebiliriz ki; akıl zayıflığı bir akıl hastalığı sayılmaz ve akıl zayıflığı durumunda bu sebebe bağlı olarak boşanma davası açılamaz.

Kanunen akıl hastalığı olarak kabul gören hastalıklara örnek verecek olursak; Alzheimer, paranoya, şizofreni ve bipolar gibi hastalıkları belirtebiliriz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davasının başlayabilmesi için mahkemeye dilekçe sunulması gerekir. Boşanma davası dilekçesi davanın konusuna göre değişiklik göstermektedir. Hazırlanan dava dilekçesinin içeriğinde; dava konusuna neden olan vakıalar, deliller, talepler, şahitler ve diğer bilgiler yer almalıdır. Boşanma davasının nedeni akıl hastalığı olduğunda ise, belirttiğimiz içeriklere ek olarak akıl hastalığının raporu dilekçeye ek olarak mahkemeye sunulmalıdır.

Boşanma davası açılırken görevli ve yetkili mahkeme doğru şekilde belirlenmelidir. Boşanma davasında görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Eğer bağlı bulunduğunuz Adliyede aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da son 6 ay yaşamış olduğu ikametgâh etmiş olduğu yerdeki mahkemedir.

Dilekçe düzenlemesi şu şekilde olabilir;

BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, ikametgâh adresi

DAVALI: Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, ikametgâh adresi

KONU: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası istemlidir

AÇIKLAMALAR: Bu alana maddeler halinde yaşanan vakıalar, istemler, deliller ve diğer tüm talepler yazılır.

HUKUKİ DELİLLER: TMK, HMK ve ilgili her yasal düzenleme

SONUÇ VE İSTEM: Taleplerin maddeler halinde kanun başlıklarına göre düzenlemeleri burada yer alır.

Eğer dava sürecinizi avukat eşliğinde ilerletecekseniz, avukatınız vermiş olduğunuz boşanma vekaletinin yetkisi ile sizin için dilekçenizi düzenleyip mahkemeye sunacaktır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Nafaka, boşanma sonucunda maddi yoksunluğa düşecek olan taraf için talep edilen bir ödeme türüdür. Fakat nafakanın alınabilmesi için davanın açılma nedenine bağlı olarak bazı şartların oluşması gerekir. Mahkeme oluşan şartlar ve sonuçlarının değerlendirdikten sonra, nafaka ödemesinin yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Akıl hastası eşe yönelik olarak açılan boşanma davasında, davacı tarafa nafaka ödemesi yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme bu şekilde karar verirse akıl hastası olan eş, davacı yani davayı açan eşe nafaka ödemesi yapmakla yükümlü tutulabilir.

Nafaka gibi tazminat ödemesinin yapılabilmesi içinde bazı olguların gerçekleşmesi gerekir. Her boşanma davası konusunda davacı tarafa nafaka ve tazminat ödemesi yapılamaz. Akıl hastası eşe açılan boşanma davasında da davacı tarafa tazminat ödenmesine karar verilemez.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası hakkında detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder