Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma, ortak hayatın çekilmez hale gelmesiyle birlikte geçerli bir sebep olmaktadır. Bu boşanma sebebi Türk Medeni Kanunları gereğince hem özel hem de nisbi boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır.

Akıl hastalığı, kişinin ayırt etme gücünden yoksun veya eksik olması durumudur. Bu durumda olan bir kişi ile evlilik birliğinin sürdürülmesi karşı taraf için olabildiğince zor bir durum olmaktadır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütlere göre akıl hastalığı haricinde hiçbir hastalık boşanma sebebi olmamaktadır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki; Bu sebeple boşanma isteminin gerçekleşmesi için iki koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar;

  1. Akıl hastalığının iyileşmesinin olanaksız olması gerekmektedir
  2. Hastalığın, diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olması ile akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Akıl Hastalığının Evlilik Öncesinde Olması

Akıl hastalığının evlilik öncesinde olması, evliliği etkileyecek bir durum değildir. Fakat bu evliliğin gerçekleşebilmesi için, tıbbi sakınca bulunmadığına dair doktor raporu bulunmalıdır. Eşlerden birisinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması durumunda evlenme mutlak butlanla batıldır. Batıl bir evlilik ile bir evlilik ilişkisi doğmuş sayılır. Evliliğin butlanı Aile Mahkemesi hâkimi tarafından hüküm altına alınıncaya kadar akıl hastası olan eş iyileşmiş olursa mutlak butlan, nisbi butlana dönüşeceği için evliliğin feshini iki tarafta talep edebilir.

Mutlak butlan durumunda davacı eş isterse mutlak butlan davası açabilir, isterse akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açabilir.

Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma Davasında Zamanaşımı

Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davasında zamanaşımı süresi var mıdır? 743 sayılı eski Kanun gerekliliğince, bu sebeple boşanma davası açılabilmesi için hastalığın en az üç yıl sürmesi gerekmekteydi. Üç yıllık sürenin davadan sonra dolduğu zamanlarda, davanın reddi gerekmekteydi. Reddedilen davaların sonrasında, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 133. Maddesine göre yeni bir dava açılması gerekirdi.

Değişikliğe uğrayan bu Kanun ile birlikte ortada geçerli olan üç yıllık süre ortadan kaldırılmıştır. Geçirilen bu üç yılın yeni düzenlenen Kanunla birlikte, karşı tarafa karşı haksızlık olduğu beyan edilmiştir. Hatalığın doktor raporu ile ispatlanması sonrasında, taraf istediği zaman boşanma dvası açma hakkına sahiptir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Suç İşleme Sebebiyle Boşanma yazımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder