Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka alınabilir mi? Türk medeni hukuku kapsamına göre boşanma davaları geçerli bir nedene dayanarak açılmalıdır. Evlilik birliğinde yer alan taraflardan birinin akıl hastalığının olması da, boşanma davası açılması için geçerli bir neden olmaktadır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma, Türk medeni kanunu 165.madde içeriğinde yer almaktadır. Bu madde içeriğine göre, “Eşlerden biri akıl hastası olup, bu sebeple ortak hayat diğer eş için çekilmez bir duruma gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek şartıyla bu eş boşanma davası açabilir” şeklindedir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, mutlak değil nispi şekilde boşanma sebepleri arasında yer alır. Bu sebeple de davacı taraf, mahkemeye resmi şekilde akıl hastalığını ve bu durumun iyileşir şekilde olmayacağını ispat etmelidir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanmada Nafaka

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka, boşanmanın maddi sonuçları arasında yer almaktadır. Türk medeni hukukuna göre, boşanmanın maddi ve manevi sonuçları olmaktadır. Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın sonuçları da şunlardır;

  • Davanın mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda, davalı yani akıl hastası olan eş hakkında maddi ve manevi tazminat ödemesi yapılmasına karar verilemez
  • Akıl hastası olan eşe, velayet hakkı tanınmaz
  • Yoksulluk nafakası hakkında engel oluşturacak bir durum yoktur. Yani davalı akıl hastası olan eş, koşulların varlığından söz edilebiliyorsa davacı eşe nafaka ödemesi yapabilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanmanın Şartları

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka talep etmenin ve diğer tüm unsurların belli başlı şartları olmaktadır. Öncelikle iş bu davanın açılabilmesi için kanunen belirlenen bazı şartların olduğunu söylemeliyiz. Bu davanın açılabilme şartları şu şekildedir;

  • Eşlerden biri akıl hastası olmalıdır
  • Eşin akıl hastası olması, diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmelidir
  • Akıl hastası olan eşin hastalığı resmi kurum tarafından onaylanmalıdır
  • Akıl hastası olan eşin, hastalık halinin kalıcı olduğu resmi kurum tarafından onaylanmalıdır
  • Davanın açılmasında zamanaşımı koşulu yoktur. Yani evlilik birliğinde istenilen sürede bu davanın açılması talep edilebilir
  • İş bu dava içeriğindeki tüm ispat yükümlülüğü davacı yani davayı açan tarafa aittir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka ve tüm boşanma davası içerikleri hakkında detaylı bilgi edinmek için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder