Aldatan Eşe Tazminat

Aldatan eşe tazminat alma hakkı var mı? Türk medeni kanunu madde 185 içeriğine göre, evlilik birliği içinde olan kadın ve erkek sadakat yükümlülüğüne uygun davranmak zorundadır. Sadakat yükümlülüğü, başka biriyle cinsel birliktelik yaşadığı zaman sonlanmış olur.

Türk medeni kanunu madde 161 içeriğinde ise, sonlanmış olan sadakat yükümlülüğünden bahsedilir. Bu maddenin temel konusu; zina sebebiyle boşanma davası olmaktadır. Zina, özel boşanma sebepleri arasında yer alır ve ispatı yapıldığı zaman, boşanma resmi olarak gerçekleşir.

TMK madde 174/2 içeriğinde; Boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan taraftan manevi tazminat alma hakkı olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca aldatan eşe tazminat yükümlülüğü olarak, maddi tazminat ödemesine de karar verilebilir.

Zina Davası Tazminat Miktarı

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında, aldatılan tarafın maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Maddi tazminat talebi, boşanmayla eksikliğe düşecek olan maddi durum için talep edilir. Manevi tazminat, aldatılan tarafın ruhsal olarak yaşayacağı çöküntü ve kişilik hakkının zedelenmesine dayalı olarak talep edilebilir.

Aldatılan taraf, mahkemeye tazminat talebini iletir. Hâkim gerekli tüm incelemeleri yapar ve tazminat ödemesinin yapılıp yapılmayacağına karar verir. Tazminat miktarı da yine aynı şekilde hâkim tarafından belirlenir. Hâkim, hakkaniyet ölçüsü ve kanuni değerlere göre tazminat miktarını belirler.

Aldatmada Tazminat Ne Kadar

Aldatan eşe tazminat ödeme yükümlülüğünün hâkim tarafından verileceğini belirtmiştik. Tazminat miktarı belirlenirken dikkat edilecek bazı unsurlar vardır. Bunlara örnek verecek olursak;

  • Tarafların maddi gelir ve maddi gider oranları
  • Boşanma sonrası tarafların yaşayacakları maddi olumsuzluklar
  • Aldatılan eşin yıpranma oranı
  • Diğer etkenler

Mahkemenin belirlemiş olduğu tazminat miktarına, iki tarafında itiraz etme hakkı vardır. İtiraz etme hakkını kullanmak isteyen taraf, itiraz süresi içinde bu hakkını kullanmalıdır. Süresi içinde itiraz edilmezse, verilen karar kabul edilmiş sayılır.

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında, halk arasında bilinen yanlış bir bilgi de olmaktadır. Türk medeni kanunu eski uygulamasına göre, aldatmada yer alan 3.kişiye yönelik de tazminat davası açılmaktaydı. Fakat bu durum belli başlı yanlışlıklara yol açtığı için kanun maddelerinden çıkartılmıştır. Yani yeni düzenlemeye göre 3.kişiye tazminat davası açılamaz.

Aldatan eşe tazminat ve zina nedeniyle boşanma davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder