Aldatma Sonucu Boşanma

Aldatma sonucu boşanma ne demektir? Evlilik birliği içinde tarafların bir yükümlülüğü de sadakat bağıdır. Sadakat bağı, tarafların birbirine sadık olarak ilişki yaşamalarıdır. Bu unsur kapsamında uygun olmayan davranışlar, aldatma yani zina etkenini oluşturur. Türk hukuk sistemimize göre zina yani aldatma, geçerli bir boşanma sebebidir.

Zina 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer almaktadır. Bu madde içeriğine göre de, zina yani aldatma hem mutlak hem de özel boşanma nedenidir. Boşanmaya dair neden olarak gösterilen zinanın kanıtlanması dâhilinde, kusursuz ya da az kusurlu eşin açmış olduğu boşanma davasında, bu kapsamın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanmaya karar verilir.

Aldatma sonucu boşanma davasının açılabilmesi için, taraflar arasında resmi olarak geçerli evlilik akdinin oluşmuş olması gerekir. Yani imam nikâhı ya da nişan döneminde aldatılan taraf, bu nedenle boşanma davası açamaz. Çünkü bu durumlarda ortada bir evlilik birliği yoktur.

Aldatma Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Aldatmadan kaynaklı açılacak boşanma davası, çekişmeli boşanma davasıdır. Bu dava süreci, anlaşmalı boşanma davasına göre oldukça daha uzun sürer. Çünkü taraflar boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlayamamıştır ve mahkemeye kanıtlanması gereken kusurlar olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında, avukat ile ilerletilen dava ortalama 1,5 yıl sürmektedir. Fakat avukatsız ilerletilen dava ortalama 3 yıl sürer. Bu süreye dava dosyasının istinafa gönderilmesi dahil değildir. Mahkemenin vermiş olduğu son karara, taraflardan birinin itirazı olursa, dosyanın istinafa gitmesi talebi oluşur. Bu durumda da süreç daha uzun sürer.

Aldatma Sonucu Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma sonucu boşanma davasında merak edilen bir konuda, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyen yani aldatan eşin mal paylaşımındaki hakkıdır. Bu süreçteki mal paylaşımı kusurlu taraf için, daha zorludur. Çünkü hukuk sistemimize göre, tam kusurlu ya da daha fazla kusurlu olan taraf, mal paylaşımında daha az hak elde edebilmektedir.

Bahsi geçen kusurun mahkemeye kesinlikle kanıtlanması şart olan bir olgudur. Çünkü hukuk sistemimize göre, ispat edilemeyen hiçbir olgu için karar verilemez.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davalarında mutlaka önem verilmesi gereken bir durumda, mahkemeye sunulan boşanma dilekçesidir. Dilekçenin içeriğinde; Boşanmaya neden olan bütün konular yer almalıdır. Ayrıca yer alan bütün vakıalar, kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütlerde olmalıdır.

Dilekçenin içeriğinde ayrıca; Tarafların kimlik bilgisi, ikametgah bilgisi, boşanmanın sonuçlarını oluşturan maddi ve manevi bütün taleplerde yer almalıdır.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder

Aldatma sonucu boşanma davalarında yer alan bir talepte, maddi ve manevi tazminatlardır. Maddi tazminat, boşanmadan dolayı maddi yoksunluğa düşecek taraf içindir. Manevi tazminatta, yaşanılan vakıalardan dolayı ruhsal olarak zarara uğrayan taraf içindir.

Tazminat talep miktarı, mahkemeye beyan edilir. Fakat buradaki karar yetkisi hakime aittir. Hakim, tazminat ödeyecek olan tarafın maddi olanaklarına ve ödeme imkanlarına da bakarak bu konudaki kararını verir.

Evliyken Aldatma Cezası

Evlilik birliği içerisinde gerçekleşen aldatma neticesinde, karşı tarafın boşanma davası açma hakkı oluşur. Bu hakla birlikte aldatılan tarafın maddi ve manevi tazminat hakları da oluşur. Fakat bütün bunların sonuçlanabilmesi için, mutlak suretle mahkemeye aldatmanın kanıtlanılmış olması gerekir. Aksi olan durumda boşanma ve diğer talepler gerçekleşemez.

Aldatma sonucu boşanma ve boşanma davasına dair diğer bütün bilgilere ulaşmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder