Aldatmada Tazminat Miktarı

Aldatmada tazminat miktarı neye göre belirlenir? Evlilik birliğinin korunması için gereken en temel unsurlardan biri de sadakat olmaktadır. Sadakat, eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak sadık olmaları halidir. Eğer bu unsura eşlerden birisi uyum sağlamazsa, aldatma vakası gerçekleşmiş olur ve buna bağlı olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerçekleşir.

Türk hukuk sistemimize göre boşanma davası açılırken bazı şartların oluşması gerekmektedir. Eğer taraflar boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşma sağlarsa ve diğer koşullar gerçekleşmişse, anlaşmalı boşanma davası açabilir. Fakat bu koşullar gerçekleşmemişse tarafların çekişmeli boşanma davası açması gerekir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken kanun koyucunun belirlemiş olduğu nedenlere uygun en az bir nedenin oluşması gerekir. Aldatma etkeni de kanunlarımızda zina nedeniyle boşanma davası olarak geçmektedir.

Boşanmada Aldatma Delilleri

Aldatmada tazminat miktarı talep edilebilmesi ve bu miktarın mahkeme tarafından belirlenmesi için aldatmanın kanıtlanması gerekir. Aldatılan eşin boşanma davası açma hakkı oluşur fakat aldatan eş bu etkene bağlı olarak kesinlikle boşanma davası açamaz.

Zina nedeniyle boşanma davasında, ispat yükümlülüğü davacı tarafa ait olmaktadır. Davacı taraf şahitlerin yanı sıra;

– Otel kayıtları

– Mesaj

– E-posta

– Video görüntüleri

– Başka bir hukuki davanın kesinleşme kararı

– Hamilelik testi

– Diğerleri gibi kanıtlardan yararlanabilir.

Hukuk sistemimize göre bir defa olan aldatma için zina nedeniyle boşanma davası açılırken, bu durumun sürekli olması durumunda da haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Ayrıca bu sebeple açılan dava şekli olarak, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ilkesi de belirtilebilir.

Zina Davası Tazminat Miktarı

Aldatmada tazminat miktarı mahkemenin yetkili kişisi hâkim tarafından belirlenir. Hâkim bu miktarı belirlerken bazı temel unsurları göz önünde bulundurmaktadır. Bunlara örnek olacak birkaç madde belirtecek olursak;

– Evlilik birliğinde geçirilen süre

– Evlilik birliği içinde dünyaya gelen çocukların sayısı ve bu çocukların durumları

– Tarafların maddi gelir ve gider düzeyleri

– Aldatan tarafın başka bir kişiden çocuğunun olup olmaması

– Diğerleri

Mahkeme tarafından belirlenen tazminat miktarı kararına tarafların itiraz etme hakları da olmaktadır. Tazminat miktarına bağlı mağduriyet yaşayacağını düşünen taraf bir üst mahkemeye yani istinaf mahkemesine başvuru yapabilir.

İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken, zamanaşımı süresi dikkatle takip edilmelidir. Süresi içinde başvuru yapılmazsa mahkemenin kararı kabul edilmiş sayılır ve karar kesinleşir. Burada belirlenen zamanaşımı süresi ortalama olarak iki haftadır. Bu süre mahkemede belirtilebileceği gibi taraflara yapılan karar tebliği sırasında da belirtilebilir.

Zina Davası 3. Kişiye Açılır mı

Aldatmada tazminat miktarı kadar araştırılan bir konuda aldatma unsurunda 3. Kişiye dava açılıp açılamayacağıdır. Bu konuda kanun maddelerimiz birkaç yıl öncesinde değişikliğe uğramıştır.

Türk medeni hukuku eski yasalarına göre 3. Kişiye maddi tazminat ve manevi tazminat davası açılmaktaydı. Fakat yenilenen kanun maddelerine göre bu konuda değişiklik yapılmıştır ve 3. Kişilere dava açılması ortadan kaldırılmıştır.

Kanun değişikliğinden önce açılan pek çok davada 3. Kişilerinde mağdur oldukları ve kandırıldıkları görülmüştür. Bu sebeple de belirlenen bu kanun maddesinde değişikliğe gidilmiştir ve sadece aldatan eşe yönelik olarak boşanma ve tazminat davası açılmasına karar verilmiştir.

Evliyken Aldatmanın Cezası

Aldatmada tazminat miktarı aile hukuku kanun maddelerine göre belirlenir. Aldatmaya bağlı olarak ceza hukuku kanun maddelerinde herhangi bir kanun maddesi oluşturulmamıştır. Yani aldatan eşe hapis cezası, para cezası vb. bir ceza olmamaktadır.

Kanun koyucunun belirlediği ölçütlere göre aldatan eşe boşanma ve tazminat davası açılabilir. Bu iki talepte de aldatılan taraf haklılığını ispat ettiği sürece, kanuni olan bütün haklarını elde eder. Buradaki en önemli etken ispat yükümlülüğü olmaktadır. Çünkü ispat edilemeyen bir suçlama olursa, mahkeme davanın reddine karar verir.

Aldatılan eş, aldatılmaya bağlı olarak boşanma davası açabilmesi için aile mahkemesine başvuru yapmalıdır. Yapılan bu başvuru kanunlara uygun şekilde düzenlenen dilekçe eşliğinde olmalıdır. Ayrıca bilinmelidir ki; Zina nedeniyle boşanma davasında kusur araştırılması yapılmaz. Bu dava türünde az kusurlu ya da tam kusurlu olma etkenleri davanın sürecinde değişiklik olmasına neden olmaz.

Aldatmada tazminat miktarı ve zinaya bağlı boşanma davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder