Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Anlaşmalı boşanma davası nedir Türk Medeni Kanunu madde 166’da düzenlendiği üzere genel boşanma sebeplerinden olmaktadır. Bu dava aynı zamanda mutlak boşanma sebeplerinin içerisinde yer almaktadır. İş bu davanın gerçekleşebilmesi için Kanun koyucunun belirlediği koşullar şöyle olmaktadır;

 • Evlilik süresi yeterli olmalıdır
 • Başvuru gerçekleşmelidir
 • Taraflar dinlenmelidir
 • Taraflar boşanmayı kabul etmelidir
 • Tarafların iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirilmelidir
 • Düzenleme uygun bulunmalıdır
 • Kusur araştırması yapılmamalıdır
 • Düzenlemeye yönelik isteklerde bulunulabilir

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat

Anlaşmalı boşanma davasında tazminat hakları konusunda, taraflar aralarında uzlaşma sağlayamazlarsa dava anlaşmalı olarak bitemez ve reddedilir. Çünkü anlaşmalı boşanma davasının en temel şartı tarafların maddi ve manevi olarak boşanmanın bütün sonuçlarında anlaşmalarıdır.

Tazminat; maddi tazminat ve manevi tazminat olarak 2’ye ayrılır. Burada belirtilen tazminatların istenme sebepleri ve usulleri birbirinden farklı olarak şekillenmektedir. Ayrıca tazminat olarak talep ettiğiniz meblağ, hâkiminde gerekli inceleme ve araştırmaları yapmasından sonra belirlenecektir. Hâkim gerekli belgeleri inceleyerek ve tarafların mali güçlerine bakarak bu sonucun kararını belirler.

Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davasının reddi, Kanun koyucunun belirlediği ölçütlerde açılmayan ve ilerletilmeyen davalarda olur. Boşanma davasının reddine sebep olan bazı konuları maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Boşanma davası için gerekli olan prosedürlerin yapılmaması
 • Anlaşmalı boşanma davası şartlarında tarafların uzlaşamaması
 • Usule ve esasa uygun açılmayan davalar
 • Boşanma sürecinin hukuki altyapıya uygun olmaması durumunda boşanma davası reddedilir
 • Boşanma davalarında öne sürülen hukuki boşanma sebeplerinin ispatının yapılamaması gibi sebeplerden boşanma davası reddedilebilir.

Boşanma davasının reddi gerçekleştiği zaman Türk Medeni Kanunu, boşanma davasına açan kişinin aynı boşanma nedeni ile tekrar boşanma davası açabilmesi için 3 yıl beklemesi gerektiğini beyan etmiştir. Fakat boşanmanın reddinden sonra, daha farklı bir sebepler hemen sonrasında dava açma hakkı bulunmaktadır. Örneğin; Daha önce terk nedeniyle açılan boşanma davası reddedildiyse, sonrasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davası açılabilir. Hemen belirtelim ki; Boşanma sebebi anlaşmalı boşanma davası nedir ve anlaşmalı dava için değil çekişmeli boşanma davası için gerekli olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir ve diğer Aile hukuku davalarınızla ilgili olarak görüşme yapmak için, internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder