Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü ne demektir ve hangi durumlarda hazırlanmalıdır? Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak 2 şekilde ilerletilebilmektedir. Fakat bu iki boşanma türünde de prosedürler birbirinden tamamen farklıdır. Örneğin; Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi ve bu şekilde sonlandırılabilmesi için, boşanmanın maddi ve manevi olarak bütün sonuçlarında taraflar uzlaşma sağlamalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, boşanma dilekçesinin yanı sıra birde protokol hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu resmi evrakın içerisinde; Tarafların boşanmayı kabul ettikleri, nafaka talepleri, maddi tazminat talepleri, manevi tazminat talepleri, velayet kararları, mal paylaşımı anlaşmaları gibi bütün sonuç oluşturan unsurlar yer almaktadır. Boşanma protokolü, mahkemeye sunulmadan önce taraflar tarafından imzalanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma protokolü mal paylaşımı kapsamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü taraflar boşanma sırasında mal paylaşımı konusunda sıklıkla zıt fikirlere sahip olurlar. Bu konuda uzlaşma sağlanamazsa dava anlaşmalı olarak açılamaz ve açılmış olsa dahi bu şekilde ilerleyemez.

Yukarıda bahsettiklerimizi biraz daha açık olarak belirtmek gerekirse;

  • Boşanma davalarında mal paylaşımı, 01.01.2002’de yürürlüğe giren yeni Kanun kapsamında yapılmaktadır
  • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için mal paylaşımı ve diğer bütün boşanmanın sonuçlarında taraflar ortak kararı sağlamalıdır
  • Protokolde yer alan mal paylaşımı konusunda, taraflar daha sonra fikir değiştirirse boşanma davası anlaşmalı olarak devam edemez
  • Boşanma protokolü içerisinde yer alan mal paylaşımı taraflar arasında haksızlığa sebebiyet verecekse, hâkim taraflara bunu beyan edebilir

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İptali

Anlaşmalı boşanma protokolünün iptali nasıl olur ve bunun sonucunda neler yaşanır? Protokol bazen tek taraflı, bazense iki tarafın kararı ile fesih edilebilir. Bu iki durumunda sonuçları farklı olarak gelişmektedir.

  • Protokole, taraflardan biri imzalandıktan sonra dahi itiraz edebilir. Bunun sonucu olarak anlaşmalı boşanma davası devam edemez ve dava çekişmeli olarak ilerleyebilir.
  • Tarafların ikisi de boşanmaktan vazgeçerek, hazırlanan protokolden vazgeçmiş olabilirler. Bu durumda da davadan feragat işlemleri yapılır.
  • Tarafların ikisi de, hazırlanan protokol ile ilgili olarak değişiklik yapılmasını talep edebilir ve yeniden bu evrak hazırlanabilir

Anlaşmalı boşanma protokolü ve diğer sorularınızla ilgili olarak detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Boşanma Avukat ile görüşebilirsiniz.

Boşanma Davasında Yargılama makalemize göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder