Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü ne demektir ve hangi durumlarda hazırlanmalıdır? Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak 2 şekilde ilerletilebilmektedir. Fakat bu iki boşanma türünde de prosedürler birbirinden tamamen farklıdır. Örneğin; Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi ve bu şekilde sonlandırılabilmesi için, boşanmanın maddi ve manevi olarak bütün sonuçlarında taraflar uzlaşma sağlamalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, boşanma dilekçesinin yanı sıra birde protokol hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu resmi evrakın içerisinde; Tarafların boşanmayı kabul ettikleri, nafaka talepleri, maddi tazminat talepleri, manevi tazminat talepleri, velayet kararları, mal paylaşımı anlaşmaları gibi bütün sonuç oluşturan unsurlar yer almaktadır. Boşanma protokolü, mahkemeye sunulmadan önce taraflar tarafından imzalanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet Kararı

Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet kararı, hazırlanan resmi evrakın olmazsa olmazlarından biridir. Boşanma davası süreçlerinde en sıklıkla yaşanılan anlaşmazlık, müşterek çocuğun velayet hakkı olmaktadır. Fakat bu boşanma türünün gerçekleşebilmesi için, velayet kararında uzlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca bu evrakta, çocuğun velayet hakkı tanınmayan tarafla kuracağı kişisel ilişki süreçleri de yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için hazırlanan protokolde ayrıca çocuğun yaşına ve ilerleyen süreçlere göre de yapılabilecek olan değişiklikleri eklemeniz mümkündür. Örneğin; Boşanma davasının yaşandığı süreçte çocuğun yaşı küçük ise, velayet hakkı tanınmayan taraf ile saatlik olarak kişisel ilişki kurulabilir. İlerleyen zamanlarda bu görüşmelerin daha uzun zamanlarda yapılacağını da, anlaşmalı boşanma protokolü maddelerinde belirtebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Soyadı Değişikliği

Anlaşmalı boşanmada çocuğun soyadı değişikliği yapılması, Kanun maddelerince geçerli olan bir durumdur. Son yıllarda çıkan bu uygulama sayesinde, boşanmış ve velayet hakkı tanınmış olan pek çok anne bu kapsamdan yararlanmaktadır.

Müşterek çocuğun soyadı, toplum gözünde boşanma davasından sonra bile babaya ait olarak bilinmektedir. Yeni Medeni Kanunu kapsamı dâhilinde bu uygulama değişikliğe uğramıştır. Burada esas alınan temel unsur; velayeti annede bulunan çocuğun resmi işlemlerinin kolay şekilde yapılabilmesi olmaktadır. Müşterek çocuğun soyadında yapılacak olan değişiklik iki şekilde yapılabilir. Çocuğun soyadı değişikliği daha sonra açılacak olan mahkeme yolu ile yapılabileceği gibi, anlaşmalı boşanma protokolü maddelerinde yer alarak da uygulama yapılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Kadının Soyadı

Anlaşmalı boşanma davasında kadının soyadı değişikliği nasıl olmaktadır? Türk Medeni Kanunlarında genel olarak bilinmeyen bir konuda, kadının soyadını değiştirmemesi yani kocasının soyadını kullanarak hayatına devam etmesi olmaktadır. Boşanma davasının gerçekleşmesi ile birlikte, kadının evlilikten önceki nüfus kütüğüne tekrar kaydedilir.

Kadın evlilik birliği içerisinde, eşinin soyadı ile tanınarak kariyer yapmışsa ya da farklı alanlarda ilerlemeler yaşamışsa, bu değişikliğin yapılmamasını isteyebilir. Fakat bu talebin gerçekleşebilmesi için erkek eşin onayının olması gerekir. Anlaşmalı olarak gerçekleşecek olan boşanmalarda, kadının soyadı değişikliği yaşamayacağı ve erkek eşin bu konuda onay verdiğinin belgelenmesi gerekir. Erkek eşin onayının belgelenmesi için de, anlaşmalı boşanma protokolü maddelerinde bu düzenleme belirtilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma protokolü mal paylaşımı kapsamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü taraflar boşanma sırasında mal paylaşımı konusunda sıklıkla zıt fikirlere sahip olurlar. Bu konuda uzlaşma sağlanamazsa dava anlaşmalı olarak açılamaz ve açılmış olsa dahi bu şekilde ilerleyemez.

Yukarıda bahsettiklerimizi biraz daha açık olarak belirtmek gerekirse;

  • Boşanma davalarında mal paylaşımı, 01.01.2002’de yürürlüğe giren yeni Kanun kapsamında yapılmaktadır
  • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için mal paylaşımı ve diğer bütün boşanmanın sonuçlarında taraflar ortak kararı sağlamalıdır
  • Protokolde yer alan mal paylaşımı konusunda, taraflar daha sonra fikir değiştirirse boşanma davası anlaşmalı olarak devam edemez
  • Boşanma protokolü içerisinde yer alan mal paylaşımı taraflar arasında haksızlığa sebebiyet verecekse, hâkim taraflara bunu beyan edebilir

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İptali

Anlaşmalı boşanma protokolünün iptali nasıl olur ve bunun sonucunda neler yaşanır? Protokol bazen tek taraflı, bazense iki tarafın kararı ile fesih edilebilir. Bu iki durumunda sonuçları farklı olarak gelişmektedir.

  • Protokole, taraflardan biri imzalandıktan sonra dahi itiraz edebilir. Bunun sonucu olarak anlaşmalı boşanma davası devam edemez ve dava çekişmeli olarak ilerleyebilir.
  • Tarafların ikisi de boşanmaktan vazgeçerek, hazırlanan protokolden vazgeçmiş olabilirler. Bu durumda da davadan feragat işlemleri yapılır.
  • Tarafların ikisi de, hazırlanan protokol ile ilgili olarak değişiklik yapılmasını talep edebilir ve yeniden bu evrak hazırlanabilir

Anlaşmalı boşanma protokolü ve diğer sorularınızla ilgili olarak detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Boşanma Avukat ile görüşebilirsiniz.

Boşanma Davasında Yargılama makalemize göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder