FİKRİ MÜLKİYET AVUKATI

Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri maddi ve manevi değer taşımaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve internetin hayatımızın içinde olmasından dolayı fikri mülkiyet davalarında artış olmaya başlamıştır.

Müzik albümünün kopyalanıp piyasaya sürülmesi, basımı gerçekleşmiş kitabın kopyalanıp basılması, keşfi yapılmış icadın başkaları tarafından kendi icatları gibi gösterilmesi, belirli bir isme sahip olan markaya haksız yere sahip çıkılıp markanın değerinin düşürülmesi Fikri Mülkiyet Davalarında sıklıkla karşılaşılan eylemlerdir.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı olarak, müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, endüstriyel tasarım, telif hakları dâhil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri Mülkiyet Hukuku; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri ve sınai mülkiyet hakları olarak iki bölüme ayrılmaktadır.
Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işarettir. Markanın; kaynak, garanti ve tanıtım olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır.

Markanın, bir malın hangi işletme tarafından yapıldığını, üretildiğini veya piyasaya sürüldüğünü yahut bir hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu göstermesine kaynak gösterme fonksiyonu denilmektedir. Müşteriyi malın kalitesi hususunda koruması ve her defasında yeniden denemekten kurtarmasına garanti fonksiyonu ve isabetli marka seçimi ile müşterilerin zihinlerinde yer edinilmesi ve mal veya hizmetin tercih edilmesinde olumlu etkide bulunulmasına tanıtım fonksiyonu denilmektedir.

Av. Merve Arı, marka patent hukuku, faydalı model, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, e-ticaret ve internet yasası, sahte reklam ve her türden eğlence içeriği ve teknolojisiyle ilgili konularında Avcılar Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı olarak müvekkillerine kurumsal destek sağlamaktadır.

Avukat

Marka kullanımına ilişkin üç sistem bulunmaktadır. Serbesti sisteminde mal veya hizmetleri markalama zorunluluğu olmayıp, işletme sahibi marka kullanıp kullanmama hususunda serbesttir. Kişi, kamu yararı ile dahi marka kullanmaya zorlanamaz. MarKHK ile benimsenen sistem bu şekildedir. Zorunluluk sisteminde, her mal veya hizmet üzerinde marka bulunması ve bu markanın marka siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Bu durum, kamu yararı ve ekonomik düşüncenin gereği ile izah edilmektedir. Nihayet karma sistemde, marka kullanma işletme sahibinin isteğine bağlıdır. Ancak, kamu yararının gerektirmesi durumunda, marka kullanma zorunluluğu getirilebilir.

Avukat, Arı Hukuk Bürosu Av. Merve Arı bu alandaki pek çok davada edindiği tecrübe çerçevesinde Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında müvekkillerine;

-Marka ve patent davaları

– Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk davaları

-Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları alanında etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Avcılar Avukatından bilgi almak isterseniz, sitemizde bulunan iletişim bilgililerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

0

Yorum Gönder