Avukatsız Reddi Miras Dilekçesi

Avukatsız reddi miras dilekçesi hazırlanabilir mi? Büyükçekmece avukat olarak bu sorunun yanıtını “evet hazırlanabilir” olarak belirtebiliriz. Fakat avukat desteği alınmasının her daim hak kaybı yaşanmasına da engel olacağını belirtmek isteriz. Çünkü sürecin yanlış veya eksik şekilde başlatılması ya da aynı koşullara bağlı olarak ilerleyen süreçte işlem yapılması, davanın reddedilmesine sebep olabilir.

Reddi miras davasının açılabilmesi için, sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Yapılan bu resmi başvuru dilekçe eşliğinde olmalıdır. Mahkemeye iletilen ilk dilekçe oldukça önemlidir, çünkü hâkim talepte bulunan tarafı dinlemeden önce ilk olarak dilekçede yazılan beyanları öğrenir. Bu sebeple de dava dilekçesi özenli şekilde ve kanunlara uygun olarak düzenlenmelidir.

Reddi Miras Dilekçe Ücreti

Avukatsız reddi miras dilekçesi hazırlamak isteyen taraf, herhangi bir ödeme yapmamak içinde bu talepte bulunabilir. Konu hakkında belirtmek isteriz ki; avukatla çalışma yapmaya maddi olanağı olmayan taraf, Baroya başvuru yaparak ücretsiz avukatla çalışma yapmak için talepte bulunabilir. Tarafın talebe bağlı olarak, maddi olanağının hiç olmadığını ya da çok az bir gelirinin olduğunu ispat etmesi gerekir.

Özel avukatla çalışma yapan taraf, Baronun belirlemiş olduğu taban ve tavan fiyat aralığında avukata ödeme yapar. Taraf avukatla, sadece dilekçe yazılması için anlaşma sağlayabileceği gibi avukatın tüm süreci ilerletmesi içinde anlaşma yapabilir.

Reddi Miras Davası Yetkili Mahkeme

Avukatsız reddi miras dilekçesi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, bu davanın hangi mahkemede ve hangi bölgede açılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapacağız. Avukatsız şekilde reddi miras davası açılırken hem yetkili mahkeme hem de görevli mahkeme bilgisi eksiksiz olarak öğrenilmelidir. Eğer dava avukat eşliğinde açılacaksa, vekil avukat zaten bu bilgilere sahiptir ve sürece dair tüm işlemleri de yapma yetkisine sahiptir. Reddi miras davası yetkili mahkemesi, miras bırakanın son olarak ikamet ettiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise, sulh hukuk mahkemesidir.

TMK Madde 614 içeriğine göre; Mirasçılar mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce talep edebilirler. Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir. Bunlar 1 aylık süre içerisinde mirası kabul etmezlerse miras reddedilmiş sayılır. Bunun üzerine miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arda kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

0

Yorum Gönder