Basit Gasp Suçu

Basit Gasp Suçu

Basit gasp suçu bu tarz suçların içerisinde toplanan gasp yani yağma suçunun bir bölümü olmaktadır. Gasp suçunu inceleyecek olursak iki gruba ayırabiliriz. Bunlar; basit gasp suçu ve nitelikli gasp suçudur.

Gasp yani yağma suçu TCK’nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Yağma suçu, mağdurun mal varlığına yönelik gerçekleştirilen haksız bir eylemdir. Bu suç, zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur.

İşlenilen basit gasp suçu ile anlatılmak istenen, bir kişinin gündüz vakti hiçbir silah ya da her hangi bir alet kullanmadan, kendisini tanınmayacak duruma sokmadan, bir suç örgütü üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın, başkasına ait bir malı cebir ve tehdit kullanarak almasıdır. Senet yağması da suçun basit şekli olarak nitelendirilmektedir.

Yağma suçunun en basit şeklinin cezası ise 6 yıl ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Nitelikli Gasp Suçu

Nitelikli gasp suçu, işlenmesine göre daha ağır ceza gerektirmektedir. Bu durum nitelikli olması için bazı olguların yapılmış olması gerekir. Bunlar hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Yağma Suçunun Silahla İşlenmesi. Bu durum için ek bilgi olarak; “TCK uygulamasında silah çok geniş bir detay olmaktadır” diyebiliriz.
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
  • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
  • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla
  • Gece vaktinde.

Yağma suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde suçun cezası, 10 – 15 yıla kadar hapis cezasına dayanmaktadır. Hâkim birden fazla nitelikli halin işlendiğini görürse suçun cezasını alt sınırdan ayrılarak belirleme hakkına sahiptir.

Ceza davaları TCK maddelerinde geniş bir yere sahip olmaktadır. Ayrıca ceza davalarının bazı durumlarında, dava sürecini avukat ile ilerletme zorunluluğu bulunur. Bu gibi durumlarda avukat ile çalışacak maddi olanağınız yoksa Baro size avukat ataması yapacaktır.

Beylikdüzü Ceza Avukatları

Beylikdüzü ceza avukatları olarak görev yapan hukuk büromuz, sadece bu bölgede değil İstanbul genelinde ve anlaşmalar doğrultusunda farklı şehirlerdeki davalarda avukatlık görevi üstlenmektedir.

Türk Ceza Kanunu iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar; Genel ve özel kısımdır. Genel hükümlerde temel ilkeler, tanımlar ve ceza kanununun uygulama alanı, ceza sorumluluğunun esasları, teşebbüs, iştirak, suçların içtimai, cezalar, güvenlik tedbirleri, cezanın belirlenmesi, dava ve cezanın düşürülmesi gibi kısımlar yer almaktadır. İkinci kısım olan özel kısımda ise, ceza hukukunun genel esasları değil, bizzat suçlar, başka bir deyişle “Suç teşkil eden münferit fiilleri ve bu fiillerin neticesi olan cezaları sistemli bir şekilde tanzim eden hükümler yer almaktadır”. Türk hukuk düzenindeki bütün suçlar Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş değildir. TCK’nın dışında diğer birçok kanunda da cezai nitelikli hükümler bulunur.

Basit gasp suçu ve diğer ceza davalarınız için Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bileşik suç nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder