AİLE VE BOŞANMA AVUKATI

Resmi olarak yapılan evlilikler, tarafların boşanmayı istemeleri ve yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açmaları halinde ancak hakim kararı ile sona erdirilebilmektedir. Ayrıca boşanan eşler birbirlerinin mirasçısı da olamazlar.

Bu anlamda dini nikah olarak anılan evliliklerin hukukumuzda yeri yoktur.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Boşanmak isteyen bireyler kanunda yer alan boşanma sebepleri ile birlikte dava açmak zorunda olmakla birlikte, bu boşanma sebeplerinin evlilik birliğinde mevcut olup olmadığı ya da ne şekilde delillendirileceği uzman boşanma avukatı tarafından tespit edilmelidir.

Kanunda yer alan genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır ve genel bir kapsam getiren bu madde içerisine hangi hallerin girdiğini boşanma avukatı karar vermelidir. Örnek vermek gerekirse, Yargıtayca kabul edilen bazı boşanma sebepleri “sevmediğini söylemek”, “eşini sosyal ortamdan soyutlamak”, “hasta olan eşine açıkça bakmayacağını beyan etmek”, “başkalarıyla karşılaştırmak”, “alay etmek”, “beddua etmek” “falcılık yapmak”, “hırsızlık yapmak”, “evi terk etmeyi alışkanlık haline getirmek”, “evlilik dışı çocuk sahibi olmak”, “intihara teşebbüs etmek”, “eski sevgili ya da nişanlı ile görüşmeye devam etmek”, “çalışmaya izin vermemek”, “aile ile görüştürmemek”, “başka birisi ile evleneceğini söylemek” gibi sebeplerdir.

Boşanma Avukatı Av. Merve ARI

Boşanma Davaları yazılı yargılama usulüne göre yürütülen davalardır. Bu husus boşanma davalarında yazılan dilekçelerin ne denli önemli olduğunu ifade etmektedir. Bilinmesi gerekir ki, boşanma davalarında mahkemeye sunulan “dava dilekçesi”, “cevap dilekçesi”, “karşı dava dilekçesi”, “cevaba cevap dilekçesi” ve “ikinci cevap dilekçesi” şeklinde ayrılan ve kanunda belirtilen kesin süreler içerisinde sunulması gereken dilekçelerde, evlilik birliğinde meydana gelen tüm boşanma sebepleri açıkça yazılmalıdır.

Örnek vermek gerekirse, dilekçeler teatisi boyunca davalının davacıya karşı sadakatsiz davranışlarda bulunduğu anlatılmasına rağmen, davalının aynı zamanda var olan alkol bağımlılığından bahsedilmemişse, delillerde davalının alkol aldığına dair fotoğrafların sunulması ya da tanıklarca davalının sürekli olarak alkol aldığı beyan edilmesi mahkeme nezdinde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Zira davacı taraf dilekçeler boyunca davalının alkol bağımlılığını beyan etmemiş ve davalıya kusur isnadında bulunmamıştır.

Bu nedenle de boşanmak isteyen bireylerin boşanma davası açmadan önce alanında uzman bir avukattan yardım alması büyük önem arzetmektedir.

Avukat Av. Merve ARI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu boşanma davaları süreci boyunca ve sonrasında müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

1

Yorum Gönder