Beylikdüzü Bayan Avukat

Beylikdüzü bayan avukat olarak yapılan internet araştırmalarında, ilk olarak akla gelen Av. Merve Arı yani Arı hukuk bürosu olmaktadır. Hukuk büromuz aile mahkemesi davaları konusunun yanı sıra, iş mahkemesi davaları, miras mahkemesi davaları, ceza mahkemesi davaları, arabuluculuk ve vatandaşlık konularında da görev yapmaktadır. Hukuk büromuz, çekişmeli boşanma davalarında da uzman şekilde hizmet vermektedir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için belli başlı şartlar vardır. Bunları belirtecek olursak;

– Tarafların 1 yıllık evlilik süreci dolmadıysa

– Taraflar, boşanmanın maddi sonuçlarında anlaşma sağlayamadıysa

– Taraflar, boşanmanın manevi sonuçlarında anlaşma sağlayamadıysa çekişmeli dava açılır.

Çekişmeli boşanma davasının başlatılabilmesinde kanun koyucunun belirlediği en büyük kural, davanın geçerli bir sebebe dayanmasıdır. Yani bu dava türünü başlatan tarafın, kanunen boşanma konusu olan bir nedeni bulunmalıdır. Boşanma sebeplerini; Özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak iki gruba ayırmak daha doğrudur.

Bu şekilde açılan boşanma davalarında, mahkemeye beyan edilen nedenin kanıtlanması da gerekir. Örneğin; Fiziksel şiddet nedeni ile boşanma davası açan kişi, karşı tarafın bu şiddeti uyguladığını kanıtlamalıdır. Aksi olan durumda dava boşanmayla sonuçlanamaz. Ayrıca bilinmesi gerekir ki; Her davanın açılabilmesi için, geçerli olan sebebin yaşanması veya öğrenilmesinden başlayan bir zamanaşımı süresi vardır. Zaman aşımı süresi içinde açılmayan davalar, süre dolduktan sonra geçerlilik nedenini yitirir.

Çekişmeli boşanma davalarında dikkat edilmesi gereken bir hususta, af etkeni olmaktadır. Dava süreci devam ederken, mağduriyet yaşayan taraf karşı tarafı affederse ve karşı taraf bu durumu mahkemeye bildirirse, davanın reddi gerçekleşir. Davanın reddedilmesi etkeniyle, boşanma davası sonlandırılır ve boşanma gerçekleşemez.

Beylikdüzü Avukatlar

Aile hukuku davalarının içeriğinde boşanma davaları ve aileye dair olan bütün konular yer almaktadır. Bu konulardan biri de, velayet davasıdır. Beylikdüzü bayan avukat olarak uzman kadromuz eşliğinde, sonuçlanmış ve devam eden başarılı velayet davalarımız olmaktadır.

Velayet, müşterek çocuk için geçerli olan bir kavramdır. Evlilik birliğinde dünyaya gelen çocuğun velayeti, anne ve babaya aittir. Fakat boşanma davasının başlaması ile birlikte bu durumda değişiklik meydana gelebilir.

Velayet, anne ve babanın ortak kararı ile sadece taraflardan birinde olabileceği gibi, ortak velayet şeklinde de yapılabilir. Fakat ebeveynler müşterek çocuğun velayet kararında anlaşma sağlayamazsa, bu durumda karar verme yetkisi hâkime ait olur. Hâkim bu kararı verirken, çocuğun bütün çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Mahkeme yetkisi ya da tarafların anlaşma şartıyla, tek tarafa velayet bırakılması halinde, diğer taraf için kişisel ilişki kurma zamanı belirlenir. Kişisel ilişki zamanının süresi belirlenirken; Çocuğun yaşı, eğitim durumu, özel ihtiyaçları vb. diğer etkenlerde göz önünde bulundurulur.

Velayet kararının verilmesiyle birlikte, itiraz süresi de başlar. Burada itiraz hakkı velayet hakkı tanınmayan tarafa aittir. Velayet hakkı alamayan taraf, itiraz süresi dâhilinde bu hakkını kullanabilir. Mahkemenin bu kararının değiştirilebilmesi için, deliller tekrardan incelenir.

Beylikdüzü Avukatları

Beylikdüzü avukatları listesinde, pek çok avukata ulaşılabilecek bilgiler vardır. Hukuk büromuza da Beylikdüzü bayan avukat, Av. Merve Arı, Arı Hukuk Bürosu şeklinde aramalar yaparak ulaşabilirsiniz.

Boşanma davalarında tarafların uzlaşma sağlayamadığı bir konuda, nafaka ödemesi olmaktadır. Nafaka, maddi yoksunluğa düşecek olan veya maddi zarara uğrayan kişiye verilen ödemedir. Nafaka ödemesi anlaşmalı boşanma davalarında tarafların belirlediği miktar şeklinde ödenir. Fakat taraflar nafaka ödemesi konusunda anlaşma sağlayamazsa, hem anlaşmalı boşanma hakkından faydalanamaz hem de bu meblağın belirlenmesi, hâkim kararına bırakılır.

Boşanma davalarında anlaşma sağlanamayan her konu hakkında, karar verme yetkisi hâkime aittir. Hâkim, mahkemeye sunulan deliller ve dinlenilen şahitler sonrasında karar aşamasına geçer. Ayrıca hâkimin, mahkemeye beyan edilen bütün delillere rağmen ek olarak belge isteme hakkı da vardır.

Nafakanın belirlenmesinde belli başlı ölçüt kapsamları incelenir. Bunlara örnek verecek olursak;

– Tarafların maddi kazançları
– Tarafların maddi giderleri
– Evlilik birliğinde oluşacak maddi zararlar
– Diğer maddi bilgiler

Mahkemenin belirlemiş olduğu nafaka miktarına, ödeme yapacak olan tarafın itiraz etme hakkı vardır. Fakat burada da zamanaşımı süresi dikkate alınmalıdır. Zamanaşımı süresi geçerse, karar kabul edilmiş sayılır.

Nafaka konusunda ilerleyen süreçte de, itiraz etme hakkı olmaktadır. Burada yapılacak itiraz kapsamına göre; Nafaka ödeyen tarafın maddi olanaklarının düşmesi veya nafaka alan tarafın zenginleşmesi gibi durumlar incelenir ve yeni karar bu şekilde verilir.

Beylikdüzünde Avukat

Beylikdüzü bayan avukat olarak yazımızın bu kısmında, tazminat konusuna yer vereceğiz. Tazminat talepleri; Maddi tazminat ve manevi tazminat şeklinde iki kısma ayrılır. Maddi tazminat, maddi olarak yaşanılan mağduriyet ve diğer maddi kayıplar nedeniyle talep edilebilir. Manevi tazminat ise, kişinin ruh sağlığı ve diğer etkenleri halinde etkilenmesiyle talep edilebilir.

TMK m. 174/f 1’e göre “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” Şeklinde bir düzenlemeye yer vererek, kusuru bulunmayan veya daha az kusuru bulunan tarafa maddi tazminat isteme hakkı vermiştir.

Tazminat konusunda da taraflar kendi arasında anlaşma sağlayamazsa, anlaşmalı boşanma davası ilerletilemez. Bu durumda da dava türü çekişmeli boşanma olur ve bu dava türünde de, tazminat hakkına karar verme yetkisi hâkimdedir.

Hâkim, tarafların mahkemeye sunduğu delilleri inceler, şahitleri dinler ve gerekli görürse delil niteliğinde ek belgeler talep eder. Bütün bu unsurları değerlendirdikten sonra, tazminatın şekline ve ödenecek miktara karar verir.

Maddi ve manevi tazminat kararına da, karşı tarafın itiraz etme hakkı olmaktadır. Fakat bu konuda da hem zamanaşımı süresi, hem de delillerin sunumu önem teşkil eder.

Beylikdüzü bayan avukat ile görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve detaylı görüşme sağlayabilirsiniz.

0

Yorum Gönder