BİLİŞİM AVUKATI

Bilişim Hukuku; Kanunda belirtilen bilişim teknolojileri yöntemleri ile işlenen suçları inceler. Bilişim teknolojilerine verebileceğimiz en büyük örnek “bilgisayar ve internet”tir. Geniş anlamda ise veri işleyebilen her türlü teknolojik cihaz ve yazılım bilişim hukukunu ilgilendirmektedir. Avcılar Bilişim Hukuku Avukatı olarak Bilişim davalarının uygulanmasında mahkemelerde ve soruşturma aşamalarında savunmanlık ve danışmanlık hizmeti vermekle beraber yargılamanın her safhasında bilirkişi olarak dahi görev yapmaktayız.

Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim suçu avukatı, diğer bir deyişle siber suçlar avukatıdır. 5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şu şekilde belirtilmiştir:

-(TCK m. 243) Bilişim sistemine girme suçu

-(TCK m. 244) Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veye değiştirme suçu

-(TCK m. 245) Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu

-(TCK m. 245/a) Yasak cihaz veya program kullanma suçu.

Bilişim Hukuku Avukatı olan Av. Merve Arı e-ticaret şirketleri, içerik sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları, dijital hizmet şirketleri, ödeme kuruluşları ve mühendislik şirketlerine mevzuata uyum, sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve lisans konularında danışmalık hizmeti vermektedir.

Avcılar Avukat

Avukat olarak bilişim hukuku avukatlarımız, hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleri ile çalışma sürdürmektedir.

Bilişim sistemine girme suçu; youtube, facebook, twitter, instigram vb. sosyal medya araçları ile e-mail, whatsapp gibi iletişim sistemlerinin yaygınlaşmasından sonra en sık işlenen bilişim suçu olmuştur. İzinsiz olarak bir kişinin sosyal medya hesaplarının şifresini kırarak girmek veya herhangi bir şekilde bir şifreyi öğrenerek izinsiz girmek bilişim suçu teşkil etmektedir.

Bilişim sistemine girme suçunun ispatı, IP adresinin veya olayın başkaca tetkik boyutu varsa bilişim avukatları tarafından yaptırılacak teknik incelemelerle mümkün olmaktadır. İstisnai olarak bilişim sistemine girme suçunu işleyen kişinin fiilini gören tanıklar varsa, bilişim suçunun ispatı açısından bu kişilerde tanık olabilir. Avcılar Avukat olarak, iddia ve savunmayı sadece teknik deliller üzerinden değil, taraf beyanları ve tanık beyanlarını dikkate alarak hazırlamanın önemini belirtmek isteriz.

Bilişim sistemine giren kişi, sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma veya verileri yok etme şeklinde fiiller işlediğinde geride daha çok iz ve delil bırakabilir. Bu nedenle bilişim sistemine ne şekilde erişildiğinin bilişim suçu avukatı tarafından tespit edilmesi gerekir. Konu ile ilgili Av. Merve Arı’dan detaylı bilgi alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder