BİLİŞİM AVUKATI

Boşanma, tazminat, alacak ve diğer ticari davalar ile özel hayat ilişkilerinin internet üzerinden yaşanan olayları da kapsamasından dolayı özel hukuk davalarında da bilişim avukatları önemlidir. Avukat olarak Arı Hukuk Bürosu kurucusu Av. Merve Arı müvekkillerine daha verimli ve daha çabuk neticelenen dava süreci yaşatabilmek adına özel hukuk davalarında da bilişim çalışmaları sürdürmektedir.

Boşanma davalarında, facebook, twitter ya da watsapp yolu ile eşler arasında sözlü ve yazılı suçlar işlenebilmektedir. Bilişim avukatı, bu suçları ispat ettiği zaman boşanma davasında önemli bir avantaj sağlanmış olur. Avukatlar boşanma davalarında aldatma, hakaret, tehdit vb. suç unsurlarını sosyal medya sayesinde ispat edebilmektedir.

Özellikle belirtelim ki, sadece boşanma davasındaki iddiasını ispat amacıyla sosyal medya hesaplarına girilmesi, watsapp gibi programların gizlice incelenmesi veya telefon kayıtlarının gizlice alınması suç değildir. Ancak bilişim sistemi veya programdki boşanma davası ile ilgisi olmayan verileri kasten yok etme, erişilmez kılma veya değiştirme halinde bilişim suçu işlenmiş olur.

Bilişim Hukuku Avukatı

Özel hukuk davalarında tarafların internet ortamından elde ettikleri yazışmaların çıktılarını alarak dava dosyasına delil olarak sundukları görülmektedir. İnternet yazışmalarının çıktıları davanın karşı tarafınca inkâr edildiği takdirde hiçbir delil değeri olmamaktadır. Bu nedenle, bilişim avukatları bahsi geçen yazışmaları yazımızın devamında anlatacağımız şekilde tespit ederek kullanmalıdır.

E-tespit, Türkiye Noterler Birliği’nin internet ortamındaki web sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yer alan herhangi bir veri veya bilgiyi online tespit etmek üzere kurduğu sistemdir. E-tespit şöyle çalışmaktadır:

-Türkiye Noterler Birliği sayfasında e-tespit yapmak isteyen kişi önce kendi kimlik bilgilerini sisteme girer.

-Tespit edilecek bilgi veya verinin yer aldığı internet sayfasının URL’si kopyalanarak noterler birliği sayfasındaki ilgili yere yapıştırılır. URL sistem tarafından taranarak URL içinde yer alan tüm bilgiler Türkiye Noterler Birliği’nin veri tabanına yüklenir.

-Veriler yüklendikten sonra e-tespit talep eden kişiye bir başvuru numarası verilir. Başvuru numarasıyla herhangi bir notere gidilerek online yapılan tespit işlemi noter vasıtasıyla onaylanarak yazılı bir evraka dönüştürülür.

 Bilişim Hukuku Avukatı olarak müvekkil ve avukatlar için yazmış olduğumuz yazıların telif hakkı Av. Merve Arı’ya aittir. Makalelerimiz bilgilendirme amaçlıdır.

Beylikdüzü Avukat

Bilişim suçları ile internet üzerinden özel hukuk uyuşmazlıklarına sebep olan fiillerin ispatında IP adresinin tespiti önemlidir. IP adresi, internet bağlanan her bilgisayarda sistem tarafından ayrı ayrı verilen bir nevi kimlik bilgisi sayılmaktadır.

Avukat olarak yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bunun yanı sıra Beylikdüzü Bilişim Hukuku Avukatı Av. Merve Arı, şirketlerin yatırım almaları ya da halka açılmaları aşamalarında da şirketler ve ortaklarına hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

0

Yorum Gönder