Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu Cezası

Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu Cezası

Bilişim gizliliğini ihlal suçu cezası davanın konusuna ve işlenme şekline göre farklılıklar göstermektedir. Bu kapsamdaki suçun nitelikli hali ve teşebbüs halleri değerlendirilerek, suçun cezası belirlenir. Bilişim kapsamında olan bütün suçlar için, hem Adli para cezası uygulaması, hem de hapis cezası uygulaması yapılabilmektedir.

  • TCK madde 243/I kapsamında olan suçlar için, 1 yıla kadar hapis cezası ve Adli parası cezası uygulanabilir
  • TCK madde 243/2 hükmünde olan suçlarda, suçun cezasına indirim uygulaması yapılır
  • TCK madde 243/3 kapsamında yer alan suçlar için, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir
  • TCK madde 243/4 kapsamında olan suçlar için, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır

Bilişim gizliliğinin ihlali suçu cezası verilmesinde hâkim, gerekli olan bütün delilleri değerlendirerek karar vermekle yükümlüdür.

Banka Kartlarının Kötü Amaçla Kullanılması

Banka kartlarının kötü amaçla kullanılması suçu, TCK madde 245’te yer almaktadır. TCK madde 245/1’e göre, bu suçun oluşması için suçun konusu kart, başkasına ait, üzerinde sahtecilik yapılmamış veya sahte oluşturulan belgeler sunulmak suretiyle elde edilmemiş bir banka ya da kredi kartı olmalıdır. Aksi takdirde TCK madde 245/1 değil, TCK madde 245/3 uygulama alanı olur.

TCK madde 245/1’deki suçun oluşması için failin;

  • Başkasına ait kartı ele geçirmesi
  • Kartın kullanılması
  • Haksız yarar elde edilmesi gerekir

Bilişim gizliliğini ihlal suçu cezası başlıklı makalemizin son kısmında, suçun teşebbüs halinden bahsedeceğiz.

Banka Kartının Kötü Amaçla Kullanılmasının Teşebbüsü

Banka kartının kötü amaçla kullanılmasının teşebbüsü, cezanın belirlenmesinde farklılık oluşturur mu? TCK madde 245/1 ve 245/3’ün uygulanması açısından failin yalnızca kartı ele geçirmiş olması, bu suçun icra hareketlerine başlandığı anlamına gelmez. Kullanma ya da kullandırmaya yönelik hareketleri gerçekleştirmekle beraber fail teşebbüs alanına girmiş olur. Bu nedenle Kanun koyucu, kullanmaya ön gelen sahte kart üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etmeyi bağımsız bir suç olarak ayrıca düzenlemiştir. Çünkü kullanmaya ön gelen bu davranışlar çoğu zaman hazırlık hareketleri niteliğinde olmaktadır.

Bilişim gizliliğini ihlal suçu cezası ve dava süreci hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İş Kazası Davasında Zamanaşımı makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder