Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim gizliliğini ihlal suçu günümüzün ilerleyen teknolojisi ile birlikte daha sık rastlanan suçlar arasında olmaktadır.

Kişilerin özel yaşamlarının gizliliğinin sağlanması, en temel kişisel haklarının korunması amacıyla Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8.maddesinin 1. Fıkrasında özel yaşamın gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler ve cezaî müeyyideler öngörülmüştür. Bilişim gizlili ihlal suçu kavramını, diğer suçlardan ayıran özellikleri ise özel hayatın gizliliğine saygı göstermenin öncelikle bir anayasal güvence altına alınmasıdır.

Türk Ceza Kanunu maddelerinde bu ve benzeri suçlar için geniş maddelere yer verilmektedir. Kişilerin bilişim erişim haklarına saldırı ya da özel hayatlarına saldırı niteliğinde olan bu suçlar Ceza Davaları arasında yer almaktadır.

Bilişim gizliliğini ihlal suçu başlıklı makalemizi, hukuk büromuz bilgilendirme amaçlı olarak hazırlamıştır. Makalemize bu tarz suçlar arasında yer alan unsurları belirterek devam edeceğiz.

Bilişim Suçları Nelerdir

Bilişim suçları nelerdir ve bu suçlar hangi kavramların içerisinde yer alır gibi sorularınızın yanıtlarını makalemizin bu kısmında vereceğiz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında bütün bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiş bulunmaktadır.

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçlarını maddeler halinde belirtecek olursak;

  • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

Bilişim gizliliğini ihlal suçu işlendiğinde, zaman aşımı süresi hakkında bilgi edinmek için makalemizi okumaya devam ediniz.

Bilişim Suçunda Zamanaşımı

Bilişim suçunda zaman aşımı var mıdır? Varsa bu süre ne kadardır?

Bilişim suçları, savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulması gereken suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de, bilişim suçlarının soruşturulması şikâyete tabi olmamaktadır. Mağdurun şikâyetten vazgeçme beyanı ceza davasının düşmesine neden olmaz.

TCK’ya göre en basit bilişim suçunun dava zamanaşımı 8 yıl olmaktadır. Ayrıca davada zamanaşımı süresi geçtikten sonra suç ihbarında bulunulması veya kamu davasının zamanaşımı süresinde sonuçlandırılmaması halinde suçun soruşturulması veya kovuşturulması mümkün olmamaktadır. Bir ayrıntı olarak belirtmek gerekir ki; müşteki, daha önce şikâyet hakkını kullanma imkânını bulamamışsa yargılamanın ceza mahkemesindeki aşamalarında davaya müdahil olarak taraf sıfatını kazanabilir.

Bilişim gizliliğini ihlal suçu ve diğer Ceza Davalarınız için Avcılar Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ceza hukukunda af hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder