Bilişim Suçunda Zamanaşımı

Bilişim Suçunda Zamanaşımı

Bilişim suçunda zamanaşımı süresi var mıdır? Türk Medeni Kanunlarında her davanın bir zamanaşımı süresi vardır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu zamanaşımı süresi, hak düşürücü süre olmaktadır. Yani belirlenen süre içerisinde açılmayan davalarda, kişiler haklarını yitirmektedirler. Zamanaşımı sürelerini maddeler halinde belirtecek olursak;

  • 68/1 maddesine göre; üst sınırı 5 yıldan fazla olan hapis cezalarında zamanaşımı 20 yıldır
  • 5 yıla kadar olan hapis cezalarında zamanaşımı 10 yıldır
  • 244/4 maddesinde yer alan suçlarda zamanaşımı süresi, 20 yıldır
  • 243, 244/2 ve 135 ile 136. Maddeler kapsamında yer alan eylemler için 5 yıllık bir ceza öngörüldüğünden bu suçun nitelikli hali olan 3.fıkrası uyarınca suça konu olan eyleme verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Bilişim suçunda zamanaşımı süresi de böyle durumlarda 20 yıl olur.

Bilişim Suçu Cezası

Bilişim suçu cezası hakkında birkaç medde belirtecek olursak;

  • Bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına girmenin cezası 1 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Bu ceza suçun, basit şekli için geçerlidir
  • Bilişim sistemine girilmesi sebebiyle veriler kaybolur ya da değiştirilirse 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur
  • Bilişim sistemleri kendi içinde ya da bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı şekilde izleyen kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Bilişim suçunda zamanaşımı başlıklı makalemize devam ederken, özel hayatın gizliliği hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Özel hayatın gizliliğinin ihlali, TCK madde 134’te yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki;

  • Kişilerin özel hayatının ihlalini yapan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz
  • Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır

Bilişim suçunda zamanaşımı ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Mirasın Reddi Süresi makalemizi inceleyebilirsiniz.

4

Related Posts

Yorum Gönder