Boşanma Avukatı Beylikdüzü

Boşanma avukatı Beylikdüzü alanında uzman çalışmalar yapan hukuk büromuz, boşanma ve aileye dair olan bütün konularda hem danışmanlık hem de dava süreci ilerletme hizmeti vermektedir. Yazı içeriğimize başlarken belirtmek isteriz ki; Dava sürecinin avukat eşliğinde ilerletilmesi zaman kazancı sağlar ve bunun yanı sıra hak kaybı yaşanmasına da engel olur.

Geçerli resmi evliliğin kurulması ile birlikte, kadın ve erkeğin ortak hayatı kurması gerçekleşir. Fakat evlilik birliğinde yapılması gereken yükümlülüklere taraflardan biri ya da ikisi de uyum sağlamazsa, ortak hayatın sonlandırılması talep edilir. Resmi evliliğin sonlandırılması da, sadece boşanma davası ile gerçekleşir.

Boşanma davaları tarafların anlaşma ya da anlaşamama durumuna göre açılabilir. Şöyle ki; Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında taraflar anlaşma sağlarsa, anlaşmalı boşanma davası açılır. Fakat taraflar gerekli uzlaşmayı sağlayamazsa veya 1 yıldan daha az evli kalmışlarsa, çekişmeli boşanma davası açılır.

Özel boşanma sebepleri, 4721 sayılı TMK Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre; Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı bu nedenler arasındadır.

Büyükçekmece Avukatlar Listesi

Boşanma avukatı Beylikdüzü olarak dava ilerleten kurumumuz, Büyükçekmece avukatlar listesinde de yer almaktadır. Boşanmanın özel nedenlerinden biri olan zina nedeni, Türk Medeni Kanunu madde içeriğinde yer almaktadır. Kanun koyucunun belirlediği maddeye göre, bu neden hem özel sebep hem de mutlak boşanma sebebidir.

Zinanın koşul kapsamını 3 ana kısma ayırmak mümkündür. Bunlar;

Evlilik koşulu: Resmi olarak geçerli olmayan bir evlilikte, zinanın geçerliliğinden bahsetmemiz mümkün olamaz. Nişan, dini evlilik, birlikte yaşama vb. durumlar boşanma davasının açılmasına neden olamaz. Çünkü bu durumlar için, resmi evlilik vardır diyemeyiz.

Cinsel ilişki koşulu: Evlilik birliği içerisinde, taraflardan birinin başka birisiyle zina halinde olması, kanunlarımıza göre zina sebebiyle boşanma davası açılması ve boşanmanın gerçekleşmesi için geçerli bir etkendir. Bu konuda zina sayılan davranışlar ve zina sayılmayan davranışlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Kusur koşulu: Bu dava nedeninde, kusur araştırması yapılmaz. Zinayı gerçekleştirmeyen tarafın kusurlu ya da az kusurlu olması dava sürecinde bir etken değildir. Bu kısımda en etkili neden, zinanın isteyerek gerçekleşmesidir. Örneğin; Tecavüze uğrayan bir kimsenin, zina yaptığı kesinlikle iddia edilemez.

Zinaya dayalı olan boşanma davasının, iki durumda ortadan kaldırılması mümkündür. Bunlar; Af ve zamanaşımı süresidir. Konu hakkındaki zaman aşımı süresi, boşanma sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay olmaktadır. Herhalde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı ortadan kalkar.

Beylikdüzü Avukatları

Boşanma avukatı Beylikdüzü olarak bilgilendirmemize, pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası konusuyla devam edeceğiz. Pek kötü davranış hem özel hem de mutlak boşanma sebepleri arasında yer alır. Bu davranış şekline örnek olarak cana kast edilmesi, ağır eziyet ve ağır hakaret davranışlarını belirtebiliriz.

Eşin vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar ve eşin sağlığına yönelik yapılan eylemler, pek kötü davranışı oluşturur. Bunlara örnek teşkil edebilecek konu başlıklarını belirtecek olursak;

– Zulüm
– Acımasız şekilde fiziki şiddet uygulaması
– Ağır eziyet
– Aşırı cinsel ilişki
– Normal olmayan cinsel ilişki
– İşkence
– Kapalı alana hapsetmek
– Aç bırakmak
– Bilerek hastalık aşılamak vb. davranışlar

Pek kötü muamele nedeniyle açılan boşanma davaları, kusura dayalı boşanma davalarındandır. Akıl hastası ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan eşin bu davranışları, kötü davranış olarak nitelendirilemez. Bu gibi rahatsızlığı olan eşe karşı, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Evlilik birliğinde yaşanılan pek kötü davranışa dayanılarak, çekişmeli boşanma davası açıldıysa eğer, davanın ilerleyen safhalarında taraflar arasında anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. Taraflar dava süreci devam ederken, her konuda anlaşma sağlayıp anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesini talep ederse, usullere uygun şekilde davanın ıslah edilmesi gerekir. Eşler sadece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166 hükmüne göre açılmış bir davanın herhangi bir sürecinde anlaşmalı şekilde boşanabilirler.

İş bu dava süreci devam ederken, taraflar arasında barışma gerçekleşirse, dava mahkeme tarafından düşürülür ve boşanma gerçekleşemez. Böyle olan durumlarda af gerçekleştiği için, aynı sebebe dayanılarak boşanma davasının tekrardan açılmasında aynı olayların yaşanması zorunluluğu vardır.

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı Beylikdüzü olarak yazımıza devam ederken, boşanma sebeplerine konu olan başlıkları da açıklamaya devam edeceğiz. Türk Medeni Kanunu madde 162 kapsamında açıklanan bir sebepte, onur kırıcı davranış olmaktadır. Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, hem özel hem de mutlak boşanma sebepleri kategorisinde yer alır.

Onur kırıcı davranış pek çok şekilde yapılabilir. Örneğin; Telefon mesajı, gazete ilanı, pankart, sosyal medya paylaşımı vb. diğer unsurlar. İş bu davada önemli olan unsur, davacı tarafın yani davayı açan tarafın karşı tarafın yaptığı bu eylemi kanıtlamasıdır. Çünkü mahkemeye karşı beyan edilen bütün unsurların delil niteliği taşıyan belge ve bilgilerle, kanıtlanması gerekir. Aksi olan durumlarda dava boşanma ile sonuçlanamaz.

Onur kırıcı davranış nedeniyle açılan boşanma davalarında, kusur araştırması yapılamaz. Davacının evlilik birliğindeki kusur oranı ne olursa olsun, davalının onur kırıcı davranışı bu doğrultuda haklı gösterilemez.

Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma avukatı ücreti, davanın şekline ve yapılacak işlemlere göre değişiklik gösterebilir. Konu hakkında belirtmek gerekir ki; Her avukatın dava süreci için ücreti aynı olmak zorunda değildir. Fakat her avukatın konu hakkında uymakla yükümlü olduğu bir baro kuralı vardır.

Barolar Birliği her yıl boşanma davası ve diğer davalar hakkında taban ve tavan fiyat değerlendirmesi yaparlar. Buradaki amaç, avukatlar arasında oluşması muhtemel olan haksız rekabeti önlemektir. Avukatlar belirlenen fiyat ölçüsü içerisinde, dava ücreti talep edebilme hakkına sahiptir.

Boşanma avukatı Beylikdüzü ile iletişime geçerek, dava süreci hakkında detaylı görüşme yapabilirsiniz. Danışmanlık randevusu almak için, hukuk büromuzla iletişime geçmeniz yeterlidir.

0

Yorum Gönder