Boşanma Davasında Aldatma

Boşanma davasında aldatma delilleri nelerdir? Türk medeni hukuku kapsamına göre çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için kanunen geçerli olan bir unsurun meydana gelmesi gerekmektedir. Aldatma yani diğer adı ile zina da boşanma için geçerli olan sebepler arasındadır.

Zina nedeniyle boşanma davası açılırken bilinmesi gereken bir detay ise, zinanın kanıtlanabilir olmasıdır. Ayrıca bu dava sebebine bağlı olarak açılan davayı sadece aldatılan taraf açabilmektedir. Zinanın kanıtlanabilmesi için bazı geçerli deliller olmaktadır. Zinayı kanıtlamakla yükümlü olan taraf sadece bu delillere bağlı kalarak ispatını yapabilir.

Zinanın kanıtlanabilmesinde kullanılabilecek deliller şu şekildedir;

 • Fotoğraf
 • Telefon kayıtları
 • Mesajlar
 • Sosyal medya içerikleri
 • Otel kayıtları
 • Hamilelik testi
 • Başka bir dava içeriğinde yer alan delil niteliğinde olan gelişmeler
 • Diğerleri

Yukarıda bahsettiğimiz boşanma davasında aldatma delilleri mahkemeye delil dilekçesi eşliğinde sunulur. Bunların yanı sıra şahitlerin doğru şekilde olan beyanları da mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

Boşanma Davasında 3. Kişi

Zina yani aldatmaya bağlı olarak açılan davalarda 3. Kişinin varlığı olur. Bu sebeple de pek çok taraf bu kişinin mahkemeye gelip gelmeyeceğini ya da herhangi bir ceza alıp almayacağını merak etmektedir. Türk hukuk sistemimizde bu konu hakkında değişiklik yapılmıştır.

Türk medeni hukuku eski kanun maddesine göre 3. Kişi olarak adlandırılan şahıs maddi ve manevi şekilde cezalara maruz kalmaktaydı. Fakat yaşanılan yanıltıcı vakıalardan sonra bu kanun içeriğinde değişiklikler meydana gelmiştir. Mahkemeye çağırılan 3. Kişiler defalarca kandırılan tarafta yer almıştır. Bu sebepten dolayı da kanunlarda değişiklik yapılmış ve 3. Kişilere ceza uygulaması ortadan kaldırılmıştır.

Zinaya dayalı açılan boşanma davasında sadece aldatan taraf yaptırıma uğramaktadır. Çünkü aldatılan taraf maddi ve manevi şekilde pek çok yıkıma uğramaktadır. Davacı yani aldatılan taraf mahkemeye sunmuş olduğu dilekçe içeriğinde maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerini iletebilme hakkına sahiptir.

Evliyken Aldatmanın Cezası

Boşanma davasında aldatma delilleri kapsamının öneminden bahsettikten sonra konu hakkında farklı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Zina nedeniyle boşanma davası Türk medeni kanunu madde 161 gerekliliğince Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Açılacak olan dava ikametgâh adresinin Adliyesinde ya da son 6 ay ikametgahın bulunduğu Adliyede açılmalıdır.

Zina nedeniyle boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası başlatılırken konuya bağlı olarak düzenlenen bir dilekçe oluşturulmalıdır. Dilekçeyi taraf kendisi düzenleyebileceği gibi varsa vekil avukatı da düzenlemeyi yapabilir. Kanunlar bu konuda avukatla çalışma zorunluluğu bulundurmamaktadır. Fakat kişinin hak kaybı yaşamaması için avukat desteği alması önemle gerekmektedir.

Zina, evli olan kişinin kendi isteği dahilinde başka bir şahısla cinsel ilişkiye girmesi etkeniyle ortaya çıkar. Cinsel ilişki zorla, kaçırılarak vb. olan durumlarda meydana gelmişse zinadan bahsedilemez. Zina nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için zamanaşımı süresi 5 yıl olmaktadır. Dava açmak isteyen taraf bu süre içerisinde davasını açmalıdır.

Aldatma Sonrası Boşanma Mal Paylaşımı

Boşanma davasında aldatma delilleri başlıklı yazımızın bu kısmında mal paylaşımından bahsedeceğiz. Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı tarafların arasında yapmış olduğu anlaşmaya bağlı olarak yapılır. Fakat çekişmeli boşanma davasında tarafların mal paylaşımı kanunların belirlediği ölçütlere bağlı olarak hâkim tarafından yapılmaktadır.

Zina nedeniyle boşanma davasında mal paylaşımı yapılırken tarafların kusur oranları ve yaşam ölçütleri göz önünde bulundurulur. Bunlara örnek verecek olursak;

 • Tarafların ortak mal varlığı
 • Kusur oranı
 • Aldatılan tarafın uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar
 • Müşterek çocuk sayısı
 • Aldatılan eşin boşanma sonrasında uğrayacağı maddi zararlar

Hâkim bütün bu etkenleri göz önünde bulundurarak aldatılan tarafa daha fazla mal alma hakkı verebilir. Davalı yani aldatan taraf mahkemenin vermiş olduğu bu karara itiraz etmek isterse süresi içinde itiraz hakkını kullanabilir.

Boşanma davasında aldatma delilleri ve zina nedeniyle boşanma davası hakkında detaylı bilgi almak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder