Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat konusu oldukça önemli yer kaplamaktadır. Boşanma ile evlilik birliğinin bitirilmesi doğrultusunda, kanunen düzenlenen şartlara uygun olarak karşı tarafa, maddi ve manevi olmak üzere iki şekilde tazminat davası açılması  mümkündür.

Maddi ve manevi tazminat isteyen tarafın, dava süresinde karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunun 174. Maddesindeki düzenlemeye göre; Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir tazminat isteyebilir.

Kanun maddelerine göre; maddi tazminat ve manevi tazminat isteme şartları bazı durumlarda aynı olmamaktadır.

Maddi Tazminat Nedir?

Boşanma davası ile ekonomik zarar gören ya da göreceğini düşünen taraf, az kusurlu veya kusursuz olması şartı ile diğer taraftan maddi tazminat talep edebilir.

İlk öncelikle maddi tazminat isteyen taraf, az kusurlu ya da kusursuz olmalıdır ve karşı tarafın kusurunu deliller doğrultusunda ispatlamalıdır. Maddi tazminat boşanma davası süresinde istenebileceği gibi davadan sonraki 1 yıl içerisinde de istenebilmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 174 f. I hükmüne göre boşanma davasında mağdur olan taraf, kusurlu taraftan kanuna uygun olarak maddi tazminat isteyebilir.

Evlilik ile birlikte mesleğini bırakan, evlilik içerisinde ev işleri ile ilgilenen ve bu nedenle maddi anlamda bir tasarruf yapma imkanı olmayan bireyler, boşanmada maddi tazminat talebinde bulunabilmektedirler.

Maddi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Maddi tazminat; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma sebebi ile biten az kusurlu ya da kusursuz taraf için aile mahkemesi hakimi tarafından belirlenir. Aile mahkemesi hakimi, karşı tarafında maddi olanaklarını inceleyerek maddi tazminat kararını verir. Gerekirse maddi tazminatın miktarının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasını ister.

Manevi Tazminat Nedir?

Boşanma davası sebeplerinden olan kişilik haklarına saldırı sonucu mağdur olan taraf, karşı taraftan manevi tazminat talep edebilir.

Manevi tazminatın amacı; kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır.

Boşanma süresinde kişiler, karşı taraftan “kişilik haklarının saldırıya uğraması” sebebi ile manevi tazminat isteyebilirler, fakat bu durumu kanunlara uygun şekilde, deliller eşliğinde ispat etmelidirler.

Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Manevi tazminatta istenilen miktar, sebepleri ve delilleri dava süresinde mahkemeye sunulmaktadır.

Manevi tazminat; aile hakimi tarafından belirlenmektedir. Hakim, Medeni Kanununun 4. maddesinde yer alan hakkaniyet ilkesi doğrultusunda, uygun miktarda tazminat ödenmesini takdir eder.

0

Related Posts

Yorum Gönder