Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanma davasında yargılama usulü nasıl olmaktadır? Türk Medeni Kanunu uygulamaları kapsamında, her davanın yargılaması farklı olabilmektedir. Boşanma davalarında, yazılı yargılama uygulaması yapılmaktadır. Bu davalar yargılama açısından şu şekilde ilerlemektedir;

 • Tarafların yazmış oldukları dilekçeler (Dava dilekçesi, cevap dilekçeleri, delil dilekçesi vb.)
 • Ön inceleme duruşması
 • Tahkikat duruşmaları
 • Sözlü yargılama
 • Karar duruşması

Boşanma davaları; Tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması, velayet kararı, nafaka ve tazminat kararı ve varsa mal paylaşımları kararlarının verilebilmesi için uzun bir süre sürmektedir. Fakat bu sürecin uzun olması tamamen seçilen boşanma türüne bağlı olmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları bu şekilde uzun sürerken, anlaşmalı boşanma davasında yargılama usulü daha kısa bir sürede bitmektedir.

Boşanma Davasında Yazılı Yargılama

Boşanma davasında yazılı yargılama süreci oldukça önemli olmaktadır. Çünkü davanın ilk açılma aşaması, yazılan dava dilekçesi ile başlayacaktır. Boşanma davanız hangi türde olursa olsun, hazırlanan ve mahkemeye sunulan dilekçe oldukça önem taşımaktadır. Çekişmeli boşanma davası açılırken hazırlanan dilekçenin içerisinde;

 • Boşanma davasının açılma sebepleri
 • Nafaka istemi
 • Velayet talebi
 • Mal paylaşımı için gerekli olan bilgiler
 • Maddi ve manevi tazminat talepleri
 • Tarafların ikametgâh adresleri
 • Deliller
 • Şahitler
 • Diğer bilgiler yer almaktadır.

Hâkim, çekişmeli boşanma davası için tarafları görmeden ve diğer incelemeleri yapmadan önce, hazırlanan dilekçelerden konuyu öğrenir. Bu sebeple de boşanmada yargılama usulü olarak en temel bilgiler, dava dilekçesinde yer alır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yazılı Usul

Anlaşmalı boşanma davasında yazılı usul, hazırlanan protokol ile oluşturulur. Anlaşmalı olarak gerçekleştirilecek olan boşanma davalarında, en önemli unsur hazırlanan protokol olmaktadır. Bu resmi evrak mahkemeye sunulur ve dava süreci bundan sonra başlar.

Hazırlanması zorunlu olan protokolün içerisinde; Tarafların boşanmayı ve boşanmaya dair olan hem maddi hem de manevi bütün sonuçları kabul ettikleri yer almalıdır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, mahkemeye sunulan protokol dava gününden önce ya da davada iken kabul edilmediği beyan edilirse, boşanma davası reddedilir.

Boşanma davasında yargılama usulü ve diğer aile hukuku davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Pek Kötü Davranışta Anlaşmalı Boşanma makalemizi inceleyiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder