Boşanmada Aldatma Tazminatı

Boşanmada aldatma tazminatı ne anlama gelmektedir? Boşanma, resmi olarak geçerli olan evliliğin sonlandırılması için yapılan resmi işlemler bütünlüğüdür. Boşanma davasının açılabilmesi için, kanunen geçerli olan unsurların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Aldatmanın kanunen geçerli olan tanımı; sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmemesidir. Sadakat, evlilik birliğinin en temel taşlarından biridir. Bu unsur zedelendiği zaman, aldatılan eşin boşanma davası açma hakkı oluşur.

Aldatılan eş, zina sebebiyle boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları olmaktadır. Zinaya dayalı olan boşanma davasının sonuçlarından biride, tazminat alma hakkının meydana gelmesidir. Davacı taraf, davalı taraftan maddi tazminat ve manevi tazminat talep edebilir. Fakat tazminat ödemesine ve miktarına mahkeme yetkisinde karar verilir.

Aldatmada Maddi Tazminat

Boşanmada aldatma tazminatı taleplerinden biri de, maddi tazminat olmaktadır. Maddi tazminat miktarı belirlenirken; aldatılan eşin, aldatmaya bağlı olarak yaşamış olduğu sorunlar göz önünde bulundurulur.

Maddi tazminat hesaplaması yapılırken diğer dikkat edilen unsurlar; boşanmada var olan kusur oranları, evlilik süresi, tarafların ekonomik durumları ve yaşanılan vakıadan dolayı gerçekleşen etkenlerdir.

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı, aldatma sonrasında talep edilecek maddi tazminatta net bir miktar belirtememekteyiz. Maddi tazminat miktarı, mahkeme tarafından tüm etkenler incelenerek belirlenir. Maddi tazminat toplu şekilde ödenebileceği gibi irat şeklinde de ödenebilir. Fakat irat şeklinde ödeme yapılırsa, bazı durumlarda nafaka ödemesinin sonlandırılma olasılığı olduğu için genel olarak istenilmeyen bir ödeme türüdür.

Aldatmada Manevi Tazminat

Boşanmada aldatma tazminatı taleplerinden biri de, manevi tazminat şeklinde olmaktadır. Manevi tazminat; kişinin, kişilik haklarının zarar gördüğü unsurlarda geçerli olur. Aldatma da, kişilik haklarının zedelenmesine neden olan bir durumdur. Aldatılan eş, manevi olarak ruhsal bir çöküş yaşar ve buna bağlı olarak da manevi tazminat alma hakkını kullanabilir.

Manevi tazminat miktarına, maddi tazminat ödeme koşulları gibi mahkeme karar verir. Fakat manevi tazminatta farklı olan tek etken, ödeme türüdür. Maddi tazminatta irat şeklinde ödeme yapılabilirken, manevi tazminatta bu şekilde ödeme yapılamaz. Yani manevi tazminat toplu şekilde ve tek seferde ödenmesi gereken tazminatlar arasındadır.

Boşanmada aldatma tazminatı ve tüm tazminat davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder