Boşanmada Hakim Kararı

Boşanmada Hâkim Kararı

Boşanmada hâkim kararı önem taşımaktadır. Çünkü hâkim, mahkemenin yetkili kişisi olmaktadır. Fakat burada esas olan kararlar; deliller, tanıklar, beyanlar vb. kaynaklar doğrultusunda verilir.

Boşanma, hem maddi hem de manevi olarak çiftlere bazı durumlarda zorluklar yaşatan bir durum olmaktadır. Özellikle taraflar boşanma davası isteminde bulunurken belli başlı durumlarda uzlaşmaya varamazlarsa yaşanılacak olan süre uzar ve daha da yıpratıcı olur. Bu unsurlar; tazminat, velayet hakkı, nafaka,  mal paylaşımı vb. olgulardan oluşmaktadır.

Anlaşmaya varılamayan unsurlar neticesinde dava çekişmeli olarak ilerler. Ayrıca çekişmeli boşanma davası için tarafların iddialarını ispatlamak için delil ve şahit beyanlarına ihtiyaçları olur. Bazı durumlarda hâkim, evrak ya da belge isteme hakkına sahiptir. Boşanmada hâkim kararı, bazen deliller haricinde başka unsurlarında birleşmesi ile oluşur.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Kararı

Çekişmeli boşanma davasında hâkim kararı; boşanma sebebinin geçerliliğine, tarafların kusuruna, delillere, şahitlere vb. unsurlara bakarak karar verir.

Hâkim kararı nisbi boşanma davalarında da geçerli olmaktadır. Yani şöyle ki; Kanunda boşanma sebebi olarak gösterilen bir durumun açılan boşanma davasında ispat edilebilmiş olması bazen boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu tarz bir boşanma davasında hâkim karar yetkisini kullanabilir.

Velayet Davasında Hâkim Kararı

Velayet davasında hâkim kararı dava başladığı zaman başlamaktadır. Bu konuyu detaylandırmak gerekirse; boşanmada hâkim kararı ne kadar etkili ise mahkeme yetkilisi olduğu için velayet davalarında da bir o kadar etkilidir.

Velayet, çekişmeli boşanma davası başlarken ilk olarak taraflardan birine geçici olarak verilmektedir. Bu durum daha sonra yani dava süreci ilerlerken tekrar bütün durumlar değerlendirilerek aynı tarafta bırakılabileceği gibi diğer tarafa da velayet hakkı tanınabilir.

Velayet hakkı tanınması için hâkim çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurur. Ayrıca çocuğun yaşı, eğitim durumu, psikolojik durumu vb. durumları velayet hakkının verilmesinde etkili olan faktörlerdir. Hâkim, velayet hakkı verirken çocuğun psikolojik durumu açısından doktor görüşmesi de isteyebilir. Ayrıca velayet alamayan taraf için de kişisel ilişki kurma zamanına karar verilir.

Boşanmada hâkim kararı ve diğer davalarınız ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için iletişim bölümündeki bilgilerden yararlanarak hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder