Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada mal kaçırma ve usule aykırı olarak davranışlar sergileme özellikle çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaktadır.

Taraflar evlilik birliği içerisine girerken mal rejimi seçimi yapabilirler ya da bu seçim yapılmazsa eğer boşanma veya ölüm gibi durumlarda Kanun’da öngörülen mal rejimi uygulanır.

Önemle belirtmemiz gereken bir durumda şöyle olmaktadır; boşanmada mal kaçırma, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra mal paylaşımına konu olan değerleri kapsamaktadır. Bu paylaşımın yaşanmaması adına elden biran önce çıkartılması, olması gereken meblağdan daha ucuza satılması, hileli satış gösterme yoluyla başkasına devretme gibi farklı durumlarla yaşanmaktadır.

Boşanma Öncesi Mal Kaçırma Nasıl Engellenir

Boşanma öncesi mal kaçırma nasıl engellenir ve bu durumu yaşamamak için ne gibi önlemler alınması gerekir gibi soruların yanıtını makalemizin bu kısmında vereceğiz.

Kanun karşılıksız kazanılan her şey için de bir düzenleme belirlemiştir. Eşlerden biri diğer eşin izni olmaksızın üçüncü bir kişiye olağan hediyeler dışında bir karşılıksız kazandırmada bulunduysa eş bunların da edinilmiş mallara eklenmesini talep edebilir. Fakat bunun için karşılıksız kazandırmanın mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde yapılmış olması gerekir.

Boşanmada mal kaçırma, eşlerden birisinin mal paylaşımına esas olacak olan taşınır ya da taşınmaz malları elinden çıkararak diğer eşin bu paylaşımdan faydalanmasını engelleyen bir durum olmaktadır. Bu sebepten dolayı diğer tarafın mağduriyet yaşaması kaçınılmaz bir durum olmakta.

Boşanma öncesi eşin mal kaçırmasının engellenmesi için yapılabilecek bir diğer önlem ise, ortak yaşamın sürdürüldüğü eve, “aile konutu şerhi” konulmasıdır. Aile Konutu şerhi, eşlerin birlikte ikamet ettikleri taşınmaza konulan bir şerh olup, bu şerh sayesinde tarafların aile konutu üzerinde tasarruflarının sınırlandırılması sağlanır. Diğer bir değişle aile konutu şerhi konulan ev, eşlerin ikisinin de onayı olmadan satılamaz, kiraya verilemez, başkasına devredilemez. Boşanma öncesi eşin mal kaçırmasını engelleyen durumlardan en sık rastlanılan aile konutu şerhi uygulamasıdır.

Boşanma davalarında taşınma malları kaçırma taraflardan birinin, diğeri ile adına kayıtlı olan malı paylaşmak istememesinden kaynaklanır. Fakat yapılan bu durum tamamen Kanuna aykırı bir durum olmaktadır. Kendisinden mal kaçırılan tarafın koruması gereken hakları ve yapabileceği işlemleri vardır.

Boşanmada mal kaçırma ve boşanma davalarına dair detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

3

Yorumlar (1)

Merhaba annem 2.eşinden boşanmak istiyor davayı karşı taraf açtı annem 18 yıl evli kaldı bu evlilik süresince alınan bir mal varlığı olmadı ama eşinin annemle evlenmeden önce evi tarlası vardı annemin bu mal varlığında hiçbir hakkı yok mu resmi olarak bir talebi olamaz mı?

Yorum Gönder