Boşanmada Miras Hakları

Boşanmada Miras Hakları

Boşanmada miras hakları var mıdır ya da neye göre bu değerlendirme yapılır? Bu ve benzeri olan sorularınızın yanıtını, hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde bulabilirsiniz.

Miras; miras bırakan kişinin ölümünden sonra Kanuni yollarda mirasçılarına kalan mallardan oluşur. Eşler birbirinin Kanuni olarak mirasçısıdır. Fakat bu durum boşanmanın gerçekleşmesi ile birlikte değişikliğe uğrar. Yani boşanma gerçekleştikten sonra, eşler birbirinin yasal mirasçısı da olamaz. Fakat boşanma davası devam ederken taraflardan birinin ölmesi ile davaya devam etme hakkı altsoyuna kalacaktır. Bu şekilde ilerleyen davalarda boşanmayı istemeyen tarafın kalanı olarak, dava devam ettirebilir ve miras hakkı talep edilebilir.

Boşanmada miras hakları için belirtmemiz gerekir ki; “Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler”.

Evliliğin İptalinde Miras Payı

Evliliğin iptalinde miras payı nasıl olmaktadır? Evliliğin iptali ve boşanma birbiri ile sürekli karıştırılan bir durum olmasına rağmen, birbirinden farklı olarak, ortak hayatı sonlandırma işlemidir. (Bakınız: Evliliğin iptali)

Evliliğin iptali halinde karı kocanın artık eş sıfatı kalmadığından birbirlerine yasal mirasçı olma sıfatları da kalmamaktadır. Ancak evliliğin iptaline ilişkin dava açılmış olmasına rağmen hâkim henüz iptal kararı vermeden eşlerden biri ölürse evlilik ölümle sona ermiş olur. Bu durumda sağ kalan eş ölenin yasal mirasçısı olma sıfatını korur. Buna rağmen mirasçılar açılmış olan butlan davasını sürdürebilir. Evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş yasal mirasçı olamadığı gibi daha önce miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Boşanmada miras hakları başlıklı makalemize, resmi nikahlı olmayan eşler hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Resmi Nikâhsız Mirasçı Eş

Resmi nikâhsız mirasçı eş mirastan faydalanabilir mi? Bilindiği gibi miras hakkı, aksi için bir belge hazırlanmadığı durumlarda soy bağı olan kişiler arasında paylaştırılmaktadır.

Hayatta kalan eşin ölen eşine mirasçı olabilmesi için ölüm anında aralarında mevcut bir evlilik bağının olması gerekmektedir. Eşler arasında resmi nikâh dışında farklı dini/felsefi nişanların mevcut olması eşlerin birbirine mirasçı olmasını sağlamaz.

Boşanmada miras hakları, Miras davaları ve Aile Hukuku davalarınız hakkında bilgi edinmek için Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Boşanmada Miras Hukuku konulu yazımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder