Boşanmada Onur Kırıcı Davranış

Boşanmada Onur Kırıcı Davranış

Boşanmada onur kırıcı davranış geçerli olan bir sebep olmaktadır. Kanunlarımıza göre açılan çekişmeli boşanma davaları, geçerli olan bir sebebe dayanmalıdır. Aksi olan durumlarda davanın iptali gerçekleşir.

Evlenme ile birlikte eşler arasında geçerli olan ortak hayat kurulmuş olur. Kurulan ortak hayat eşliğinde ise, eşlerin karşılıklı olarak birbirlerine sadakat yükümlülükleri olmaktadır. Taraflardan birisi, diğerine onuru zedeleyecek şekilde bir eylem gerçekleştirirse, ortak hayatın çekilmezliği ortaya çıkar. Bunun sonrasında da boşanma davasının talebinde bulunulabilir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken husus ise şöyle olmaktadır; Onur kırıcı olarak nitelendirilen davranış eşe karşı yapılmış olmalıdır. Eşin ailesi ya da yakınlarına yapılan davranış için, boşanma davasında onur kırıcı davranış etkeni geçerli olmaz.

Onur Kırıcı Davranışta Af

Onur kırıcı davranışta af nasıl olmaktadır? Boşanma davasının süreci devam ederken tarafların birbirini af ederek ortak hayatı tekrar kurması ile birlikte, davanın reddi gerçekleşir. Burada belirtilen af 4 şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;

  • Yazılı af yapılabilir
  • Sözlü af yapılabilir
  • Örtülü af yapılabilir
  • Açık şekilde af yapılabilir

Taraflar dava süreci devam ederken, barışarak ortak hayatı tekrar kurma hakkına da sahip olmaktadırlar. Fakat burada bilinmesi gereken en temel husus şu olmaktadır; Eğer ki davanın içerisinde iken barışma gerçekleşirse ve daha sonrasında aynı sebeple dava açılmak istenirse, mahkeme bu talebi reddedecektir. Çünkü bu durumda boşanmada onur kırıcı davranış olan konular affa uğramış olacaktır.

Onur Kırıcı Davranışta Kusur

Onur kırıcı davranışta kusur belirten unsurların, ispatı da gerekmektedir. Bu davadaki ispat yükümlülüğü davacı yani davayı açan tarafa verilmiştir. Onur kırıcı davranışlar kusura dayanan boşanma sebebidir. Akıl hastası ya da ayırt etme gücünden yoksun eşe karşı onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılamaz. Onur kırıcı davranışta bulunan eş akıl hastası ise ve diğer koşulları da varsa akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası istenebilir. Onur kırıcı davranış özel ve mutlak nitelik özellikleri taşıyan boşanma sebeplerinden olmaktadır. Ayrıca bu davanın içerisinde kusur kıyaslaması da yapılmamaktadır.

Boşanmada onur kırıcı davranış ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Nisbi Boşanma Sebepleri Nelerdir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder