Boşanmada Yargılama Süreci

Boşanmada Yargılama Süreci

Boşanmada yargılama süreci nasıl başlar ve nasıl ilerler? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını, hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu yazımızda ve internet sitemizde yer alan diğer yazılarımızda bulabilirsiniz.

Boşanma davasında gelişen yargılama süreci, davanızın türüne göre oluşur ve değişir. Bunları maddeler halinde belirtmek gerekirse;

Anlaşmalı boşanma davası süreci Adli işlemlerden sonra başlar ve tek celse olan mahkeme ile sonlanır.

Çekişmeli boşanma davası süreci davanın açılması ile başlar ve sonrasında; Karşılıklı cevap dilekçeleri, ön inceleme, delillerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi ve karar aşaması ile sonlanır. Bütün bunlara ek olarak hâkim keşif vb. gibi eylemlerinde yapılmasını talep edebilir. Bu unsurlar davanızın içeriğindeki ek taleplere göre şekillenir. Boşanmada yargılama süreci nasıl olur sorusunun yanıtını verdikten sonra, boşanmada yargılama usulü hakkında bilgi vereceğiz.

Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Boşanma davasında yargılama usulü Türk Medeni Kanunu madde 184’e göre şekillenmiştir. Bu maddede belirtilen unsurlara göre beyan edebiliriz ki Hâkim;

  • Boşanma davasını oluşturan unsurların etkisine vicdanen etki oluşturmadıkça bunarlı ispatlamış sayılamaz
  • Olgular hakkında gerek re’sen gerekse istem üzerine taraflara yemin öneremez
  • Davanın bütün unsurlarını inceler
  • Kanıtları serbest şekilde takdir eder
  • Taraflardan birinin talebi üzerine duruşma gizli şekilde ilerletilebilir
  • Boşanmanın sonuçlarına ilişkin olan bütün anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli birer unsur olamaz

Boşanmada yargılama süreci başlıklı makalemizin son kısmında, istinaf ve temyiz ile ilgili bilgi vereceğiz.

İstinaf Ve Temyiz

İstinaf ve temyiz, hukuk davalarında sıklıkla karşılaşılan terimlerden olmaktadır. 2016 yılında yürürlüğe giren bir diğer durum ile yargı yolunun sayısı 2 olmuştur. Önceki sistemde Yargıtay’a temyiz başvurunda bulunulabilirken artık öncelikle bölge adliye mahkemelerine istinaf başvurusu yapılmaktadır. Eğer ki oradan alınan karar temyize tabi bir kararsa ikinci aşama olarak Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir.

Kararın istinaf ve temyiz edilmesi durumlarında üst yargı mercileri yerel mahkemenin kararını usul ve esas bakımından değerlendirerek eğer hatalı bir uygulama varsa bölge adliye mahkemesi istinaf yargılaması kapsamında kendisi bu eksiklikleri giderebilir.

Boşanma davasında yargılama süreci ve boşanmaya dair bilmek istedikleriniz hakkında görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilir ve randevu talep edebilirsiniz.

Avukatsız Boşanma Davası makalemize göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder