Boşanmada Yargılama Usulü

Boşanmada Yargılama Usulü

Boşanmada yargılama usulü çekişmeli yargılama işlerindendir ve usul hükümleri gereği bazı aşamalardan meydana gelmektedir. Boşanma davası yargılama süreci açısından bu aşamalar sırasıyla; dilekçeler, ön inceleme duruşması, tahkikat duruşması, sözlü yargılama ve karar olmaktadır diyebiliriz.

Boşanma davaları tanıkların dinlenilmesi, velayet hususunda ve talep doğrultusunda ziynet eşyaları hususunda raporların alınması ve mahkemelerin iş yoğunluğu düşünüldüğü zaman neticelenmesi aylar hatta bazen yıllarca devam edebilir.

Boşanmada yargılama usulü için belirtmemiz gereken bir durumda anlaşmalı boşanma davası için olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında bu süreçler uygulanmadan doğrudan karar aşamasına geçilebilmekte ve bu da taraflara çok ciddi bir zaman kazandırmaktadır.

Boşanma davalarında yargılama usulü başlıklı makalemize aile mahkemesinin görevleri hakkında bazı bilgiler vererek devam edeceğiz.

Aile Mahkemesi

Aile mahkemesi hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Aile Mahkemeleri Hâkimleri, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî yargıda görevli, otuz yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.”
  • Aile mahkemelerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunmalıdır. Diğer mahkemelerde olduğu gibi, aile mahkemelerinde de, bir kalem teşkilatı bulunur. Bu kalem teşkilatının başında bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar zabıt kâtibi ve bir de mübaşir bulunmalıdır.
  • Her aile mahkemesine, bir tane psikolog, bir tane pedagog ve bir tane de sosyal çalışmacı olmak üzere, en az üç tane uzman atanması yapılmalıdır. Aile mahkemesi hâkiminde olduğu gibi, mahkemeye atanacak uzmanların da belirli niteliklere sahip olması Kanun koyucu tarafından tercih sebebi sayılmıştır.

Boşanmada yargılama usulü başlıklı makalemize devam ederken aile mahkemelerinde bulunan uzmanlar hakkında da bilgi verecek olursak, Aile mahkemelerindeki uzmanların görevleri 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5,6 ve 7.maddelerinde tanımlanmıştır diyebiliriz. Birkaç madde halinde belirtmek gerekirse;

  • Eşler arasındaki uyuşmazlık nedenlerinin belirlenmesi
  • Küçükler hakkında koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler alınması
  • Eş ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunların saptanarak sulh ile çözümünün sağlanması konularında yardımcı olurlar.

Boşanmada yargılama usulü ve Aile Hukuku davalarınız için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder