Çekişmeli Boşanma Davasında Kusur

Çekişmeli boşanma davasında kusur ne demek? Kusur, kişinin yapmış olduğu aykırı davranışlar neticesinde ortak hayatın bütünlüğünü sarsan eylemlerdir. Kanun koyucu çekişmeli boşanma davası açılırken, kanunlara uygun olan boşanma sebepleri ile dava açılmasını uygun görmüştür. Kanunen belirlenen boşanma sebeplerinin, kusur niteliğinde olduğunu belirtebiliriz.

Kusur yapan kişi, karşı tarafın evlilik birliğini yaşamasını ve ortak hayatı çekilmez hale getirir. Bunun sonrasında da boşanma davasının açılması kaçınılmaz bir durum olur. Belirtmemiz gereken bir olguda şu şekildedir; Boşanma davasını kusuru gerçekleştiren taraf değil, kusurla davranışa maruz kalan taraf açabilir.

Kusur araştırmasının yapıldığı bir diğer alan ise, boşanma davasının süreci olmaktadır. Hâkim, mahkemeye sunulan bütün delilleri inceler ve gerekli görürse ek deliller sunulmasını ister. Hâkim bütün delilleri inceledikten sonra, kusur araştırmasını detaylandırarak boşanmanın maddi ve manevi sonuçları hakkında karar verir. Hâkim, nafaka gibi konuda karar verirken kusur araştırması yapmadan karar verebilme yetkisine de sahiptir.

Boşanmada Erkeğin Kusurları

Çekişmeli boşanma davasında kusur araştırması yapılırken, kişilerin cinsiyete göre bilgi edinmek istedikleri gözlemlenmiştir. Fakat belirtmek isteriz ki; Kanunlarımıza göre kusurlarda kadın ve erkek ayrımı yapılmamaktadır. Açıklayacak olursak; Evlilik birliğinin içindeyken yapılan uygunsuz davranışlar aynı derecede kadın ve erkek açısından kusur olmaktadır. Bir tarafa kusur olan bir davranış, diğer tarafa kusur değildir denilemez.

Tam Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açması

Tamamen kusurlu olan eş boşanma davası açabilir mi? Evlilik birliği devam ettiği sürece, kadın ve erkeğin karşılıklı olarak yükümlülükleri vardır. Taraflardan biri bu yükümlülük kurallarına aykırı davranışlar sergilerse, kusur işlemiş olur ve karşı tarafın dava açma hakkı oluşur.

Kanunlarımıza göre boşanma davası; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ve eylemli şeklinde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası, karşılıklı olarak isteklerde anlaşılması yoluyla olduğu için, kusur araştırması yapılmaz. Çekişmeli boşanma davasında kusur araştırması yapılır ve bu nedenle da davaya konu edilen kusurun ispat edilir olması gerekir. Tamamen kusurlu olan taraf, tamamen kusursuz olan tarafa çekişmeli boşanma davası açarsa eğer, iddia edilenler ispat edilemediği için mahkeme davayı reddeder.

Boşanma Davasında Kusurun İspatı

Çekişmeli boşanma davasında kusur mutlak şekilde ispat edilmelidir. Türk hukuk sistemimize göre; Mahkemeye beyan edilen dava konusu sebepler delil ve şahitler eşliğinde ispat edilir şekilde olmalıdır. Aksi olan durumlarda kişi dava üzerinde hak kaybı yaşar ve davanın reddi gerçekleşir.

Boşanmaya konu olan dava sebeplerinin ispat edilebilmesi için birden fazla unsur olmaktadır. Genel olarak mahkemeye delil niteliğinde sunulan belgelere örnek verecek olursak;

  • Mesajlar
  • Fotoğraflar
  • Sosyal medya paylaşımları
  • Otel kayıtları
  • Kesinleşmiş mahkeme kararları
  • Gazete ilanları
  • Video kayıtları
  • Şahit anlatımları
  • Diğerleri

Çekişmeli boşanma davasında kusur ve boşanma davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

2

Yorum Gönder