Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Çekişmeli boşanma davasında velayet kararının verilmesi, anlaşmalı boşanma davasına göre farklık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında; Velayet hakkı, nafaka ve tazminat hakları, mal paylaşımı vb. bütün diğer etmenler taraflar arasında verilecek olan kararlardan oluşmaktadır. Aksi olan durumlarda anlaşmalı olarak boşanma davasının sonuçlanması gerçekleşemez.

Çekişmeli boşanma davalarında ise, verilecek olan bütün kararlar mahkemenin yetkisi altında olmaktadır. Hâkim her konuda karar vermeden önce gerekli olan detaylı incelemeyi yapar ve kararlarını o doğrultuda verir. Mahkemenin vermiş olduğu kararlara kişilerin verilen sürede, itiraz etme hakkı da olmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Süresi içinde yapılmayan itirazlar için, daha sonrasında işlem yapılamaz. Çekişmeli boşanma davasında velayet kararına itiraz edilebileceği gibi, daha sonrasında da belli başlı şartlar yerine gelmişse, velayetin değişikliğe uğraması için talepte bulunulabilir.

Mahkeme Velayet Kararını Nasıl Verir?

Mahkeme velayet kararını nasıl verir? Velayet kararı mahkemenin ilk aşamasında verilen kararlardandır. Fakat süreç ilerlerken bu karar değişikliğe uğrayabilir. Çünkü mahkemenin yetkili kişisi olan hâkim velayet kararını verirken, çocuğun üstün yaraları çerçevesinde değerlendirme yapar ve karar verir.

Velayet kararı verilirken; Her iki ebeveyn için gerekli incelemeler yapılır, uzman bilirkişi raporları değerlendirilir ve gerekli görüldüğü süreçlerde çocuğun mahkeme salonunda fikri sorulur. Hemen belirtmemiz gerekir ki; Her dava sürecinde çocuğun mahkemeye gelip fikir beyanında bulunması istenmez. Boşanma davasında velayet hakkı alamayan tarafında belli başlı yükümlülükleri ve hakları vardır.

Velayet Kararına İtiraz

Velayet kararına itiraz nasıl yapılmalıdır? Mahkemenin vermiş olduğu velayet kararına itiraz, verilen süre içerisinde dilekçe ile yapılabilir. Bu dilekçenin içerisinde; Velayete neden itiraz ettiğinizin gerekçeleri yer almalıdır.

Boşanma davalarında taraflar arasında en sık yaşanılan durum velayet hakkının tanınması olmaktadır. Bu duruma dava sürecinde itiraz edilebilir ya da dava sürecinden sonra yaşanılanlar doğrultusunda, velayetin değiştirilmesi talep edilebilir. Velayetin değiştirilmesi için, dava süreci başlatılır. Başlatılan bu süreçte geçerli sebepler ve bunların kanıtları yer almalıdır. Velayetin değiştirilmesini talep eden davacı taraf, davalı olan tarafın kusurlarını mahkemeye beyan etmeli ve ispat etmelidir.

Çekişmeli boşanma davasında velayet hakkı ve velayetin değiştirilmesi hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Eylemli ayrılık sebebi ile boşanma davası hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı okuyabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder