CEZA AVUKATI

Avcılar Ceza Avukatı

Toplumsal hayatın içinde her birey her an farklı sebeplerden dolayı suç mağduru olabilir, bu nedenle ceza hukuku kapsamına giren davalarda yer alabilir. Avcılar Ceza Avukatı Av. Merve Arı Ceza Davaları ile ilgili olarak müvekkillerine danışmanlık hizmeti verip, davalarını özenle ilerletmektedir..

Ceza Davaları içerisinde bulunan bir diğer durumda uyuşturucu madde ile ilgili olan davalardır. Uyuşturucu madde ticareti suçu TCK md. 188’e göre; Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imalatı, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur.

Avcılar Ceza Avukatı Av. Merve Arı

Ceza Davasında uyuşturucu madde ticareti (uyuşturucu kaçakçılığı) suçlarının bazı başlıklarını inceleyecek olursak;

Uyuşturucu madde imal etme, uyuşturucu madde ithal etme, uyuşturucu madde ihraç etme, uyuşturucu madde sevk veya nakletme, uyuşturucu madde kabul etme ve bulundurma, uyuşturucu madde satma /satışa arz etme veya satın alma, uyuşturucu madde temin etme (başkasına verme, sağlama) şeklinde sıralayabiliriz. Avcılar Ceza Avukatı Av. Merve Arı ile iletişime geçip bahsedilen suçlar ve cezaları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Avcılar Ceza Avukatları

Avcılar Ceza Avukatı Av. Merve Arı Arı Hukuk Bürosunda vekilliğini üstlendiği müvekkilleri adına, kanunda suç sayılan fiil ve eylemleri işleyenler hakkında yaptırım uygulanmasını sağlamayı hedefleyip, toplum barışı ve huzuru için hizmet etmektedir. Diğer taraftan suçluların ceza alarak ıslah olmaları için uğraşıp, suçsuz olan kişilerin haklarını savunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu düzenlemesine göre; “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.”

Avcılar Ceza Avukatları arasında olan Av. Merve ARI, sadece Ceza Hukuku Davaları alanında değil aynı zamanda İş Hukuku ve Aile Hukuku konularında da hizmet vermektedir.

Avukat Av. Merve Arı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu alanında uzman akademisyenlerle de işbirliği içindedir. Ceza Hukukuna ilişkin sorunlarınız ile ilgili olarak ofisimizi arayarak veya e-posta göndererek danışabilir ve bilgi alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder