Ceza Hukukunda Af

Ceza Hukukunda Af

Ceza hukukunda af kendi içinde iki gruba ayrılır. Bunları belirtecek olursak; genel af ve özel af olarak ayırım yapabiliriz.

Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkûmiyetinin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması sonucunu oluşturan ceza hukuku kurumu olmaktadır.

Özel af ise, kesinleşmiş olan hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden vazgeçilmesi ya da cezaevinde infaz edilecek olan sürenin azaltılması durumu olabilir. Ayrıca bu sistemde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi olanağı da bulunmaktadır.

Ceza hukukunda af, her suçta yapılabilen bir olgu değildir. Türk Ceza Kanun’unun belirlemiş olduğu suçlarda her iki af türünden de yararlanmak imkânsızdır.

Genel ve Özel Af Farklılıkları

Genel ve özel af farklılıkları var mıdır, varsa bunlar nelerdir gibi sorularınızın yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. Ceza hukukunda af konusunun ikiye ayrılmasının temel faktörlerinden biri de, bu iki olgu arasındaki farklardır.

Özel af, genel aftan farklı olarak ceza mahkûmiyetinin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Özel af, bir grup insanı etkileyecek şekilde düzenlenebileceği gibi bir kişiye özgü olarak da düzenlenebilir. Örneğin, 4616 sayılı Şartla Salıverme Kanunu “toplu özel af” niteliğindedir. Çünkü söz konusu kanun, belli suç tipleri için hükümlünün infaz edilmesi gereken cezasından 10 yıllık indirim yapıldıktan sonra iyi halli olup olmadığına bakılmaksızın belirli bir süreyle suç işlememe koşuluyla şartla tahliyeyi düzenlemektedir. Özel af, ceza mahkûmiyetinin sonuçlarını ortadan kaldırmadığından, özel aftan yararlanan kişi hakkında bazı hak kısıtlamaları devam eder.

Genel af, hem hapis cezaları hem de adli para cezaları hakkında uygulanabilir. Oysaki özel af sadece hapis cezaları hakkında uygulanabilir.

Ceza hukukunda af başlıklı makalemize affın kim tarafından, nasıl çıkarılabileceği hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Affı Kim Çıkarabilir

Affı kim çıkarabilir, Ülkemizde bu konu hakkında kimin yetkisi vardır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının 3/5 (beşte üç) çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar verebilir. Yani, 550 milletvekilinin bulunduğu bir mecliste en az 330 milletvekili; 2018 yılı seçimleri itibariyle 600 milletvekilinin bulunduğu bir mecliste en az 360 milletvekilinin kabul oyu ile bir genel af kanunu çıkarılabilir.

Ceza hukukunda af ve ceza davalarınız için Büyükçekmece Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder