Ceza Muhakemesinin İşleyişi

Ceza Muhakemesinin İşleyişi

Ceza muhakemesinin işleyişi Türk Ceza Kanunlarına göre belirlenmektedir. Suçun işlenme şekli, niteliği ve diğer unsurlarına göre bu evreler ilerlemektedir. Ceza kanunları gerekliliğince, davanın başlaması için ilk olarak soruşturma evresi geçmeli ve bu evrenin sonunda kovuşturmaya yer olduğuna karar verilmelidir. Aksi olan kararlarda dava açılmaz.

Soruşturma evresini, Cumhuriyet savcısı ilerletmektedir. Dosya hakkında ek olarak gerekli gördüğü durumlarda; delil, görüntü kaydı, bilirkişi raporu vb. diğer faktörleri isteme yetkisine de sahiptir. Cumhuriyet Savcısı isterse bu evrede şüpheli hakkında, koruma tedbirleri uygulanması kararını da verebilir. Koruma tedbirleri kendi içerisinde birkaç şekle bağlıdır. Bunlar;

  • Yakalama ve gözaltı
  • Tutuklama
  • Adli kontrol
  • El koyma
  • Teknik araçla izleme
  • Diğer

Ceza muhakemesinin işleyişi, hakkında bilgi verdikten sonra yazımıza gözaltına alınma hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Gözaltına Alma

Gözaltına alma, soruşturma yönünden zorunlu olması ve bir suç işlendiğini düşündürebilecek emarelerin bulunması halinde, yakalanmış olan kişinin Cumhuriyet savcısının kararıyla belirli bir süre özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Başka bir söyleyişle gözaltına alma; Kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar kanuni süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulmasını ifade etmektedir.

Herkesin yakalama yetkisinin olduğu hallerde ceza muhakemesinin işleyişi; yakalanıp kolluğa teslim edilen veya doğrudan doğruya kolluk tarafından yakalanan kişi ve olay hakkında, emri doğrultusunda işlem yapılmak üzere kolluk tarafından Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilir.

Gözaltı Süresi

Gözaltı süresi her duruma göre farklılık göstermektedir. Bu süre bireysel suçlarda ve toplu suçlarda farklı düzenlemelere uğramaktadır.

Gözaltı süresi bireysel suçlarda yakalama anından itibaren 24, özel görevli ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda 48 saattir. Ancak yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu olan süre, gözaltı süresine dâhil olmamaktadır. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre 12 saati geçmemektedir. Böylece gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 36 saati geçmeyecektir.

Ceza muhakemesinin işleyişi ve diğer ceza davaları hakkında detaylı bilgi almak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanının Sorumlu Olacağı Suçlar hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder