Ceza Zamanaşımı Süresi Kesilmesi

Ceza zamanaşımı süresi kesilmesi, Türk ceza kanunu madde 71 içeriğinde yer almaktadır. Ceza zamanaşımının süresinin kesilmesine infaz için gönderilen tebligatın tebliği, infaz sebebi ile yakalanma ve hükümlünün kasten ceza üst sınırı iki yıldan fazla olan yeni suçun işlenmesidir.

Ceza zamanaşımına unsur olan cezanın infazı için öncelikle hükümlüye tebligat gönderilir. Tebligat aracılığı ile tebliğ gerçekleşirse cezanın zamanaşımı süresi de kesilmiş olur. Tebligatın, ceza zamanaşımına dair cezayla ilgili bulunması ve tebliğin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Tek suçtan fazla suça dair ceza alınması durumunda tebligatın içeriği hangi suça ilişkin cezayı barındırıyorsa, o suça dair olan zamanaşımı süresi kesilir. Bir suç için iki ceza verilmişse, hangi cezaya dair tebliğ gerçekleşmiş olursa olsun, her iki ceza hakkında da zamanaşımı kesilmiş sayılır.

Zamanaşımı Süresi Ne Zaman Başlar

Ceza zamanaşımı süresi kesilmesi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, sürenin başlamasından bahsedeceğiz. Dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar. Türk ceza kanunu madde 66/6 içeriğine göre;

  • Teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapılmış olduğu gün itibarıyla
  • Kesintisiz suçlarda, kesintinin gerçekleşmiş olduğu günden itibaren
  • Tamamlanmış suçlarda suçun işlenmiş olduğu günden başlayarak
  • Zincirleme işlenen suçlarda suçun işlendiği gün itibarıyla
  • Çocuklara yönelik üstsoy ya da bunlar üzerinde hüküm ve nüfuz sahibi olan kişiler tarafından işlenen suçlarda çocuğun 18 yaşını bitirmiş olduğu günden itibaren süreler işlemeye başlamaktadır.

Dava Zamanaşımı Süresinin Durması

Ceza zamanaşımı süresi kesilmesi başlıklı yazımıza devam ederken, davadaki zamanaşımı süresinin durmasından bahsedeceğiz. Davadaki zamanaşımı süresinin durması; kanun içeriklerinde öngörülen kovuşturma engelinin bulunması durumunda, engel ortadan kaldırılıncaya olan süreye kadar zamanaşımı süresinin işlememesi halidir.

Zamanaşımı süresinin durmasıyla ilgili olan unsurlar; izin şartı, karar şartı, bekletici mesele olması, kaçak karar alınması olmaktadır. Bahsedilen hüküm unsurları, Türk ceza kanunu madde 67/1 içeriğinde yer almaktadır.

CMK madde 247 içeriğine göre kaçaklık kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınabilmektedir. Hakkında var olan soruşturma ve kovuşturmanın sonuçsuz olarak kalmasını sağlamaya yönelik saklanan kişiye yönelik “kaçak kararı” alınabilmektedir. Kaçaklık kararının alınmasından sonra zamanaşımı durur. Kaçaklık kararının durdurulmasından sonra ise zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

Ceza zamanaşımı süresi kesilmesi ve tüm ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder