Çocuklara Özel Uzlaşma Şartı

Çocuklara Özel Uzlaşma Şartı

Çocuklara özel uzlaşma şartı nasıl uygulanır? Türk Ceza Kanunu maddelerine göre, yetişkin olmayan çocuklar için ve yaşı geçkin olanlar için uygulanan kapsamlar daha farklı olmaktadır. Uzlaşma dosyalarında 18 yaş altında pek çok çocuğa rastlanmaktadır. Peki, bu çocukların kendi dosyaları hakkında uzlaşma maddesi belirlemeye ya da belirlenen maddeye uyum sağlamada hükümleri ve yetkileri var mıdır?

Ceza Muhakemesi 253/4 maddesinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Şüphelinin, mağdurun ya da suçtan zarar görenin reşit olmaması durumunda, uzlaşmanın teklifi Kanuni olarak yasal temsilciye yapılır. Burada belirtilen yasal temsilci velayet hakkının bulunduğu kişi olmaktadır. Ceza Muhakemesi uzlaşma yönetmeliği 29/1’deki içerikte aynı şekilde olmaktadır. Çocuklara özel uzlaşma koşulu hem fail, hem de mağdur olduklarında uygulanmaktadır.

Çocuklarda Uzlaşma

Çocuklarda uzlaşma hangi yolla olur belirttikten sonra, konu hakkında farklı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Suçlu olmaya yöneltilen 18 yaşından küçük olan çocuklar bakımından; suçun kamu tüzel kişisi aleyhine işlenmemesi şartıyla, üst sınırı üç yılı geçmeyen ya da adli para cezası gerektiren suçlar uzlaştırma kapsamında olmaktadır.

İlk bölümde anlattığımız konu hakkında örnek vermek gerekirse; Üst sınırı üç yıl olan şantaj suçu, 18 yaşından büyük olan bireyler için uzlaştırma kapsamında değildir, fakat suça sürüklenen çocuklar olarak yani daha küçük yaştakiler için uzlaştırma kapsamında olan bir suçtur.

Çocukların işlediği suçların mağduru, ya da zarar göreni kamu tüzel kişisi ise, çocuklar açısından uzlaşma uygulanamaz. Çocuklara özel uzlaşma şartı her konuda uygulanamaz.

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Uzlaştırma kapsamındaki suçlar hakkında en sık rastlanılanları belirtecek olursak;

 • İcra ve iflas suçları
 • Basit kasten yaralama
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Hakaret suçu
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • Kişinin hatırasına hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali
 • İbadethane ve mezarlıklara zarar verme
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senet suçu
 • Güveni kötüye kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf
 • Hileli iflas
 • Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi
 • Diğerleri

Çocuklara özel uzlaşma şartı ve diğer ceza davaları hakkında danışmanlık randevusu almak için, iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Hasta Eşten Boşanma makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder