Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu madde 299’da özel olarak anlatılmıştır. TCK’da belirtilen madde içerisinde düzenleme biçiminden anlaşılacağı gibi, bu suç ile Cumhurbaşkanlığı makamının fonksiyonları, işlevi, yerine getirdiği görevi değil, hukuksal bir kavram olarak Cumhurbaşkanının “şerefi” korunmak istenmektedir.

Türk Ceza Kanunlarına göre kamu personeli dâhil Devlet çalışanları için hakaret suçu düzenlemesi madde 125’de belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı’na hakaret boyutuna erişecek eleştiri ve cümleler ise bu maddeden bağımsız olarak detaylandırılmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Cumhurbaşkanı hakaret suçu nedeniyle kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine tabidir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Nedir

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar grubunda değil Devlete karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmektedir. Bu durum içerisinde olmasının başlıca sebebi de “Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması” olmaktadır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası hakkında bilgi verecek olursak;

  • Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.299/1).
  • Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır (TCK m.299/2).
  • Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır (TCK m.299/3).
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde hükmedilecek ceza 1/6 oranında ayrıca arttırılacaktır.

Cumhurbaşkanı hakaret suçu başlıklı makalemize, Cumhurbaşkanın sorumlu tutulabileceği suçlar hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanının Sorumlu Olacağı Suçlar

Cumhurbaşkanının sorumlu olacağı suçlar hakkında bu bölümden yararlanarak bilgi edinebilirsiniz.

Cumhurbaşkanının sorumlu tutulabileceği suçlar, şahsi suçlar olmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Cumhurbaşkanı tatil yaparken, birine hakaret ederse ya da birini öldürürse veya farklı bir suç işlerse bu suçtan sorumlu tutulur.

Cumhurbaşkanı görev suçlarından, yani görevinden dolayı işlediği suçlardan sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla görevini kötüye kullanan, ihmal eden veya zimmetine para geçiren Cumhurbaşkanı hakkında ceza davası açılamaz, yargılama yapılamaz. Fakat hemen belirtelim ki; Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçundan sorumlu tutulur. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı TBMM üye tamsayısının en az 1/3ünün teklifi üzerine 3/4ünün kararı ile suçlanabilir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve diğer davalarınızla ilgili detaylı bilgi almak için Avcılar Ceza Avukatı ile iletişme geçebilirsiniz.

İş kazası tazminat davaları hakkında bilgi edinmek için bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder