Cumhurbaşkanının Sorumlu Olacağı Suçlar

Cumhurbaşkanının Sorumlu Olacağı Suçlar

Cumhurbaşkanının sorumlu olacağı suçlar kapsamı, TCK kapsamında belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı bir ülkeyi, diğer ülkelere karşı temsil eden kişi olmaktadır. Ülkemizde bu kişinin seçilmesi, resmi olarak oy kullanılması sonucunda belirlenir. Cumhurbaşkanı, ülke içerisindeki ve dışındaki pek çok kararın yetkili mercisi de olmaktadır.

Cumhurbaşkanı görev suçlarından, yani görevinden dolayı işlediği suçlardan dolayı ise sorumlu değildir. Dolayısıyla görevini kötüye kullanan, ihmal eden veya zimmetine para geçiren Cumhurbaşkanı hakkında ceza davası açılamaz ve yargılama yapılamaz. Ancak hemen belirtelim ki, cumhurbaşkanı vatana ihanet suçlarından sorumlu tutulur. Vatana ihanetten dolayı TBMM üye tamsayısının en az 1/3’ünün teklifi üzerine ¾’ünün kararı ile suçlandırılır. Ceza muhakemesi yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılır.

Cumhurbaşkanının sorumlu olacağı suçlar hakkında bilgi verdikten sonra, yasamanın dokunulmazlığı hakkında bilgi vererek yazımıza devam edeceğiz.

Yasama Dokunulmazlığı

Yasama dokunulmazlığı konusunun tanınmasının nedeni bu dokunulmazlığa sahip olanların, yani TBMM üyelerinin ve meclis dışından atanan bakanların herhangi bir soruşturma ve kovuşturma korkusu olmaksızın işlerini rahat bir şekilde yapabilmelerinin sağlanmasıdır.

Anayasanın 83. Maddesi iki çeşit dokunulmazlık kabul etmiştir. Bunlar sorumsuzluk ve kovuşturma yasağı olmaktadır. Sorumsuzluk, yasama dokunulmazlığına sahip olanların, meclis çalışmaları sırasındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulmalarıdır. Sorumsuzlukta, sorumsuzluktan faydalanan hiçbir şekilde ve hiçbir zaman sorumlu tutulamazken; kovuşturma yasağı, yasak devam ettiği müddetçe geçerli olup, bu yasaktan o ana için faydalanan kimsenin bilahare yargılanması olanaklıdır.

Cumhurbaşkanının sorumlu olacağı suçlar başlıklı makalemizin son kısmında, kamu görevlilerinden bahsedeceğiz.

Kamu Görevlisi Suçluları

Kamu görevlisi suçluları hakkında bu kısımdan bilgi edinebilirsiniz. Kamu görevlilerinin işledikleri şahsi suçlar konusunda genel hükümler geçerlidir. Ancak 2.12.1999 ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı savcıların doğrudan dava açmaları mümkün olmayıp, yetkili mercilerin izin vermesi gerekmektedir.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında bir kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği bir suçtan dolayı dava açılabilmesi için soruşturma izni verilmesi gerekmektedir. Bu izin kural olarak kaymakam veya vali tarafından verilir.

Cumhurbaşkanının sorumlu olacağı suçlar ve diğer ceza davaları konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz. Esenyurt Ceza Avukatı ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder